Descriere
Biserica "Naşterea Maicii Domnului" (Ieud-Deal)
D01Ieud D02Ieud D05Ieud D06Ieud D07Ieud
D08Ieud D10Ieud D11Ieud D12Ieud D13Ieud
D14Ieud D15Ieud D16Ieud D17Ieud D18Ieud
D19Ieud D20Ieud D21Ieud D22Ieud Ieud Deal_1
Ieud_3 Ieud_4 IeudHarta