PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Obiective metalurgice cu valoare tehnico-istoricã

S.C. Industria Sârmei S.A. Câmpia Turzii

Situat în centru Transilvaniei și delimitat de dealurile Ciceiului la nord de Munții Vlădeasa,Munții Gilăului și Muntele Mare la vest și sud vest, județul Cluj cuprinde în partea lui sudică o bună parte a Câmpiei Transilvaniei. Aici, pe Valea Arieșului se află un important centru industrial CÂMPIA TURZII, ca așezare populată cunoscut din 1630.

O dezvoltare deosebită a cunoscut metalurgia feroasă și prelucrarea metalelor, una din cele mai mari întreprinderi metalurgice din țară, fiind Industria Sârmei din acest oraș a cărei construcție a început în anul 1920. Ea era destinată producerii de sârmă și cuie din zona Transilvaniei, unde nu există o intreprindere similară. Așezarea ei în centrul Transilvaniei, înlesnea aprovizionarea cu materii prime necesare pe principalele artere de circulație ale țării.

Prin Câmpia Turzii trecea conducta de gaz metan Sărmășel-Turda, devenind o sursă ieftină pentru utilități -abur, energie electrică, iar prin faptul că zona era neindustrializată, societatea a putut achiziționa în condiții avantajoase terenurile și forța de muncă.

La început au fost puse în funcțiune: trăgătoria de oțel moale și fabrica de cuie (1921). În anul 1922 a fost pus în funcțiune laminorul de sârmă, primul de acest fel din România.

Profilul de producție al întreprinderii a fost lărgit an de an prin dotări cu utilaje ce au asigurat noi sortimente cerute de piață: oțel moale, sârme subțiri până la 0,5 mm, cuie speciale și sârmă de cupru (1924), oțel balot (1925), arcuri de mobilă (1926). Tot în 1926 se pune în funcțiune secția de zincare a sârmelor și a sârnelor ghimpate.

În anul 1928 începe instalarea oțelăriei, trăgătoria de oțel tare, se mărește secția de zincare și se construiește o centrală termoelectrică.

Au urmat o serie de noi investiții (dezvoltarea trăgătoriei de oțel tare, asimilarea fabricației cuielor albastre și șpintecate), au fost construite o serie de secții noi (turnătoria și trăgătoria de metale neferoase, fabrica de cabluri elecrice, cositoria de sârmă, zincatorul, fabrica de electrozi) iar altele au fost dezvoltate (trăgătoria de sârmă și fabrica de cuie). Ca urmare, gama produselor uzinei este completată cu sârme de cupru, alamă și bronz, sârme de cusut, fier profilat, cabluri electrice, electrozi pentru sudură electrică.

În anul 1935, fabrica de sârme și cuie „Prutul“ a fuzionat cu Industria sârmei, fără majorarea capitalului, iar în 1940, întreprinderea a cumpărat un număr mare din acțiunile Societății „Ancora Român㓠-Brașov, producător de cabluri din oțel.

În anul 1941 s-a pus în funcțiune o instalație de producere a cuprului electrolitic (pentru fabricarea cablurilor electrice).

În anul 1948, întreprinderea este naționalizată, ea crescându-și capacitatea prin consruirea de noi obiective și modrnizarea celor existente.

În 1968 este reconstruit laminorul de sîrmă nr.1(pus în funcțiune în 1923) ce contribuie la obținerea colacilor din sârmă de diametru 6-14 mm. și a sârmei laminate din cupru de diametru 8 mm.

După un deceniu de activitate întreprinderea se prezintă ca una dintre principalele întreprinderi metalurgice din România; cea mai mare producătoare de sârmă și cuie și a treia de laminate (după Reșița și Titan-Nădrag-Călan).