PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Obiective metalurgice cu valoare tehnico-istorică

S.C. CIOCANUL S.A. Nădrag

Construcții industriale ce prezintă interes muzeistic în situ

La partea de vest a județelor Hunedoara și Caraș-Severin se întinde județul Timiș, caracterizat printr-un relief dominat de câmpie în partea vestică și centrală. în partea de est, la poalele munților Poiana Ruscăi întâlnim Nădragul, localitate dezvoltată datorită existenței uzinei metalurgice căreia, această zonă împădurită, la depărtare de principalele căi de comunicație îi punea la dispoziție materiile prime (gazul de lemn, manganul și minereul de fier).

Conform documentelor oficiale, anul 1924 marchează înființarea, în această regiune deluroasă, dominată de masivul Padeș, a întreprinderii de prelucrat minereul de fier și, în continuare, a metalului obținut.

În 1930 este pusă în funcțiune o secție de table subțiri laminate la cald și zincate. Naționalizarea consituie etapa hotărâtoare în reprofilarea vi modernizarea sectoarelor de producție, ceea ce a avut un impact favorabil asupra vieții oamenilor din această parte a țării.
Secția Lanțuri devine în timp o secție de bază a uzinei, furnizor de bază a lanțului minier.

În anul 1982 este pusă în funcțiune turnătoria de piese din oțel.
Secția Laminor de tablă la cald rămâne în atenție, ca fiind prima secție pusă în funcțiune.