PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Obiective metalurgice cu valoare tehnico-istorică

S.C. Laromet S.A. București

În 1937 (în baza actului constitutiv între Unione de Banques Suisses din Zurich, Banca de Credit Român, Noua societate a atelierelor Vulcan - Fabrica de Mașini și Vagoane S.A. și încă alte șapte persoane particulare) a fost constituită societatea anonimă română Laromet (Laminoarele Românești de metale) cu sediul la fosta fabrică Vulcan și care avea ca obiect laminarea, trefilarea, turnarea și în general prelucrarea metalelor neferoase.

În 1948 societatea este naționalizată (fiind cunoscută sub numele de Laminorul - Întreprindere naționalizată).

Procesul de fabricație, constând în obținerea de produse extrudate -trase , plate, plăci focare din cupru, sârmă din cupru și alamă, laminate din zinc, blocuri din bronz și piese turnate din metale neferoase, se desfășura într-o hală cunoscută azi sub denumirea de Hala Veche de fabricație, ce cuprindea atelierul de pregătire șarjă, turnătorie, secția exturdate trase, cu laminor calibru, trefilărie sârmă; secția de produse plate cu laminor duo reversibil pentru laminare plăci și cutii focare, linie de laminare la cald, rece, linie laminare zinc, inclusiv atelierul de tratament termic și decapări; atelier mecanic, atelier întreținere electrică, centrala termică.

În afara halei de fabricație mai funcționa remiza de pompieri, magazia de produse finite, clubul și dispensarul.

După naționalizare au fost achiziționate o serie de noi utilaje care s-au amplasat pe spațiile existente și se înființează un atelier pentru piese turnate.

Din anul 1970, datorită creșterii consumului de metal și aliaje neferoase, întreprinderea a început să-și dezvolte capacitatea, să-și construiască noi hale de producție, specializându-se totodată în realizarea produselor extrudate-trase din cupru și aliaje de cupru. În perioada 1985-1988, producția a fost diversificată, întreprinderea fiind dotată în acest scop cu noi uilaje.