PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Obiective metalurgice cu valoare tehnico-istorică

S.C. Laminorul S.A. Brăila

Aflat în partea de N-E a Câmpiei Române, mărginit în partea de nord de cursul inferior al Siretului, la Est de Dunăre, județul Brăila a oferit condițiile favorabile apariției și dezvoltării diferitelor ramuri indusriale.
Orașul Brăila în mod special, ca port la Dunăre a devenit un important centru economic.

Existența unei importante surse de forță de muncă, costul redus al terenurilor pentru construcții, ca și posibilitatea de a importa materii prime pe apă, cu reducerea considerabilă a cheltuielilor de transport a făcut posibilă construirea aici, (1920-1930) a două întreprinderi metalurgice.

În 1924 au luat ființă Întreprinderile Metalurgice Dunărene Brăila, care și-a început activitatea producând sârmă trefilată, cuie și balamale.

În 1927 începe prima dezvoltare a unității prin realizarea unei secții de lanțuri și a uneia de șuruburi și nituri.

În 1931 a fost instalat un laminor capabil să permită diversificarea gamei sortimentale, iar după 1948 a început achiziționarea de utilaje din ce în ce mai moderne care au permis diversificarea în continuare a producției, ca și asimilarea unor produse cum sunt niplurile pentru radiatoare și plasa de sârmă.

Întreprinderea Industria Sârmei a luat ființă în anul 1929 ca societate anonimă, ea având în programul de fabricație profile laminate în bare și în colaci și sârmă laminată în colaci.

Din 1934, gama sortimentală a fost extinsă (profile rotunde, oțel lat, cornier cu aripi egale și inegale), iar după 1948 întreprinderea și-a modernizat transportul țaglelor de relaminare de la cuptoarele de încălzire la trenul continuu de laminare și transportul colacilor de sârmă de la vârtelnițe la platforma de răcire.

În anul 1959, prin comasarea acestor două uzine, ia ființă întreprinderea Laminorul Brăila, înbunătățindu-se fluxurile tehnologice, modernizându-se sectiile de producție și dotându-se cu utilaje noi în vederea asimilării de noi produse, pentru ca mai apoi întreprinderea să cunoască o dezvoltare continuă.

În 1967 ia ființă noua secție de lanțuri comerciale (singura cu acest profil din țară), în 1969, laminorul nr.2 de profile ușoare și mijlocii afost amenajat și modernizat pentru laminarea profilelor din oțeluri aliate, în 1973 a fost dat în funcțiune un laminor de profile cu sectiuni speciale, respectiv laminorul nr.3 realizat din utilaje disponibilizate, iar în 1974-1975 mașinile de fabricat cuie au fost parțial înlocuite cu mațini noi, de mare productivitate.

În anul 1979 este pus în funcțiune laminorul de profile mijlocii nr.4 (în al cărui profil de fabricație întâlnim: oțel rotund 50-75 mm, oțel pătrat 50-80 mm, oțel cornier cu aripi egale, oțel cornier cu aripi neegale, oțel U 10-U 16 mm, oțel I 12, I 14, I 16 mm, oțel hexagonal 48, 52, 57 mm) și trăgătoria de bare (profile rotunde, pătrate, hexagonale și late, cu secțiuni echivalente profilului rotund).

În 1986 a fost modernizat laminorul nr. 2 de profile ușoare și milocii, mărinduse capacitatea de producție pentru profile din oțeluri pentru rulmenți.