PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Construcții industriale ce prezintă interes muzeistic în situ- S.C. CSH S.A. Hunedoara

În patrimoniul statului român din anul 1919, uzinele de fier din Hunedoara au cunoscut în perioada 1927-1941 două etape de dezvoltare:
- prima, cuprinzând dezvoltarea sectorului de prelucrare, în special a fontelor, ce se realizează în perioada 1927-1937,
- și a doua realizată între anii 1938-1941, în care este construită oțelăria Martin și Laminorul 800 mm.

Zoom_in

 • Halele oțelăriei Martin și electrică (foto) executate între anii 1937-1940 în suprafață construită de 8500 mp., se află încă în exploatare (hala cuptoare și turnătoria). Aceste hale au structură metalică, cu stâlpi și ferme cu zăbrele cu acoperiș din plăci de beton armat, rezemate pe pene metalice și luminatoare metalice. Structura echilibrată și clară și-au demonstrat în timp trăinicia. Pereții exteriori au ca structură o paiantă metalică cu stâlpi și rigle. Până la cota de cca. +6,0 m. pe această paiantă reazămă o zidărie cu sâmburi din beton iar peste această cotă elemente prefabricate din beton armat. Fațadele prezintă goluri izolate închise cu tâmplărie metalică.

 • Halele laminorului duo reversibil de 800 mm. au fost executate în perioada 1935-1941. Acestea se desfășoară pe trei deschideri avînd 19,2 m., 33,0 m. și 24,1 m. și sunt alipite în lungul halelor oțelăriei Martin, având o suprafață construită de 16300 mp. Structura halelor laminorului este metalică cu stâlpi, grinzi, ferme și pane cu zăbrele cu acoperiș din tablă ondulată. Acoperișul este prevăzut cu luminatoare dreptunghiulare transversale și cu luminatoare dreptunghiulare dispuse longitudinal pe deschiderea centrală. Aceste hale au fost extinse în anii 1955-1970 în aceeași soluție constructivă.
  Paralel cu halele laminorului 800 s-a construit o hală nouă acoperindu-se un depozit deschis astfel încât peretele exterior dinspre nord al halei inițiale a rămas ca perete de compartimentare.
  Hala laminorului 800, necesită unele consolidări, structura de rezistență a acestora având de suferit în timp, în urma unei exploatări intense și aunor lucrări de întreținere insuficente.

  Zoom_in

 • În afara halelor prezentate mai sus, hale cu pondere importantă în nucleul vechi al C.S.H., în această incintă se consideră interesant de semnalat construcția fostei centrale electrice, aferentă sectorului energetic al vechii uzine de fier. Această hală, cu o arhitectură industrială interesantă, executată din zidărie cu stâlpi , arce și bolți din beton armat, mai poartă pe fronton anul construcției - 1915. Din păcate, prin lipsa de utilizare, construcția se află în stare de abandon și ruină, deși structura pare încă sănătoasă. Credem că prezintă interes găsirea unei utilități și prezervarea acestei hale, o construcție cu multiple calități atât în ce privește utilitatea ei cât și mărturia de arhitectură industrială de început de secol.

  Zoom_in

 • O altă construcție industrială scoasă în prezent din circuitul tehnologic, care prezintă un cert interes tehnico-istoric, de data aceasta în afara incintei combinatului dar care la vremea sa a servit producția acestuia - este furnalul de la Govăjdia, construit în anul 1903. Hala aferentă acestuia, în stare precară, este construită din pereți portanți de zidărie, acoperiș cu structuri metalice, ferme cu zăbrele cu pene și rigle pe care reazemă de eternite, constituind învelitoarea, actualmente serios deteriorată.