HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"
Datare 1791
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Judeţ Cluj
Localitate BUCEA
Comuna CIUCEA
Protopopiat Protopopiatul Cluj I
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
Mitropolie Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
Cod oficial LMI 2004 CJ-II-m-B-07539
Descriere Biserica de lemn din Bucea, datează din anul 1791; conform unei inscripţii, a fost pictată de către Dionisie Iuga - „cantor et zugrav de Nicola” în anul 1880. Are hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În anul 1880 biserica este pictată de către Dionisie Iuga, conform inscripţiei pictate pe iconostasul bisericii. Inscripţia aflată pe iconostasul bisericii este următoarea: „Santa bis. sa zugrăvitu în vara a. 1880 sub stăpanitoru F:Josif I imp şi rege! Mironu Romanulu arch. şi Mitropolitu Ioanu Melianu Eppu. Teodoru Filipu Administratoru Protopopesc Simeonu Butiri adm. paroch!!! Georgiu Darabanu Notariu cerc. Ilea Toderu Alexi titoru Ilea Mihaiu burzuc jude com: Ilea Gavril cant Adolf Spitz armd şi membr. com! Dionisiu Juga cant: et Zugrav de Nicola.” Anul picturii mai este amintit şi pe bolta naosului, în medalionul ce conţine porumbelul, simbolul Duhului Sfânt, dar şi pe balconul corului, unde este pictat Sfântul Prooroc Ilie. Biserica de lemn din Bucea este construită din lemn de stejar. Formată din naos şi pronaos de formă dreptunghiulară, cu absida altarului decroşată, poligonală cu patru laturi, având în partea de sud o prispă cu 9 stâlpi, biserica este un edificiu de dimensiuni medii. Tot pe partea de sud se face şi accesul în biserică, printr-un portal frumos ornamentat cu crestături, motive geometrice şi spirale. Biserica este ornată şi cu motivul des întâlnit al funiei răsucite. Acoperişul este unul singur, în prelungire, atât pentru naos şi pronaos, cât şi pentru altar. Biserica este acoperită cu sindrilă. Deasupra pronaosului se află clopotniţa bisericii. Turnul are o galerie deschisă, fiind acoperit cu un coif cu baza pătrată. În interior, pronaosul este decorat cu picturi ce reprezintă pilda celor cinci „fete nebune” şi celor cinci „fete înţelepte”. Pronaosul este podit, existând un mic orificiu destinat tragerii clopotelor. Trecerea între naos şi pronaos se face printr-un portal interior, frumos decorat cu sculpturi şi acesta. În zidul despărţitor s-au practicat obişnuitele orificii prin scoaterea din perete a câtorva grinzi, facilitând astfel accesul femeilor la slujbă. Naosul are o boltă semicirculară, pictată, remarcându-se arc-dubloul, fără ornamente sculptate, doar pictate; aceeaşi situaţie întâlnindu-se şi la biserica de lemn din Valea Crişului. Sunt pictaţi cei patru evanghelişti pe bolta bisericii. Corul, este decorat cu o pictură ce îl reprezintă pe Sfântul Prooroc Ilie. Iconostasul, este împodobit cu picturi ce reprezintă cei 12 apostoli, în partea superioară a acestuia aflându-se o icoană de o formă mai puţin întâlnită, ovală, reprezentându-l pe Isus răstignit. Uşile împărăteşti înfăţişează Buna Vestire (pe una din uşile împărăteşti e pictată Maicii Domnului, iar pe cealaltă Arhanghelului Gavriil).
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului; ; ; 1791; 1791; ; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; BUCEA; CIUCEA; Cluj; Protopopiatul Cluj I; Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului; Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului;