HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Sf. Dimitrie"
Parohia Parohia Păsărei-Roşioara
Datare 1819
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Vâlcea
Localitate ROŞIOARA
Comuna BERBEŞTI
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Râmnicului
Mitropolie Mitropolia Olteniei
Cod oficial LMI 2004 VL-II-m-B-09741
Descriere Biserica a fost ridicată în anul 1819 şi poartă hramul „Sfântul Dimitrie”. Se distinge prin sculpturi decorative, pictura iconostasului şi o structură bine conservată, precum şi prin crucea preotului ctitor păstrată în altar. Anul construcţiei bisericii, 1819, a fost însemnat într-o pisanie nouă, care probabil preia datarea dintr-o pisanie anterioară. Momentul ridicării bisericii la începutul secolului XIX este întărit de prezenţa crucii de mormânt în altar, datată din anul erei bizantine 7340, adică anii 1831-1832 ai erei noastre: „Pomeni G[ospo]di Dumitru i[e]reu 7340”. Acest obicei, de a îngropa preotul în altar, se poate explica prin rolul lui de ctitor. Pe o icoană împărătească databilă odată cu biserica se poate citi: „Această ico[a]nă s-au plătit de G[he]orghe cu ... Gherghin[a]”. Pe o a doua icoană împărătească, din aceeaşi vreme, stă scris: „Această ico[a]nă s-au plătit de Stanca lui Mania, Golia, Dumitru lu[i] Luca, Ioana, Ioan, Ioan, ... Ioan, Mania”. Pisania modernă, pictată pe un lemn prins peste intrarea în naos, afirmă: „Sfânta biserică munument istoric Sf. Dimitrie din satul Păsărei, com. Berbeşti, clădită la 1819, reparată de preotul Iosif Bălteanu cu toţi fii săi duhovniceşti ai com. Turceşti şi Berbeşti spre pomenire între anii 1924-1924. Pictor Vasile.”.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Sf. Dimitrie; ; ; 1819; 1819; ; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; ROŞIOARA; BERBEŞTI; Vâlcea; ; Arhiepiscopia Râmnicului; Mitropolia Olteniei;