Declaraţia de Principii Internaţionale de Catalogare

 

Propunere aprobată de către Prima reuniune a experţilor IFLA pentru elaborarea unui Cod Internaţional de Catalogare, Frankfurt, Germania, 2003

 

 

Introducere

 

          Declaraţia de Principii — cunoscute îndeobşte sub numele de „Principiile de la Paris” — a fost aprobată de către Conferinţa Internaţională asupra Principiilor de Catalogare din 1961. Scopul acesteia de a servi drept bază pentru standardizarea internaţională a catalogării a fost, cu siguranţă, atins: cele mai multe coduri de catalogare care au fost elaborate în lume de atunci încoace au urmat strict Principiile, sau măcar într-o mare măsură.

          După mai bine de 40 de ani, acum când atât catalogatorii, cât şi clienţii lor folosesc OPAC-uri (Cataloage Online cu Acces Public) în întreaga lume, a devenit încă şi mai dezirabil să avem un set comun de principii internaţionale de catalogare. Acum, la începutul secolului XXI, IFLA a făcut efortul de a adapta Principiile de la Paris la obiective ce sunt aplicabile cataloagelor de bibliotecă online, ba chiar mai mult de atât. Primul dintre aceste obiective este satisfacerea cerinţelor utilizatorilor catalogului.

          Aceste noi principii înlocuiesc şi lărgesc Principiile de la Paris de la doar lucrări textuale, la toate tipurile de materiale, şi de la doar alegerea şi forma intrărilor, la toate aspectele înregistrărilor bibliografice şi de autoritate folosite în cataloagele de bibliotecă.

          Principiile propuse — ce urmează — acoperă:

 

1.     Aplicabilitatea;

2.     Entităţile, atributele şi relaţiile;

3.     Funcţiile catalogului;

4.     Descrierea bibliografică;

5.     Punctele de acces;

6.     Înregistrările de autoritate;

7.     Fundamentele capabilităţilor de căutare.

 

          Aceste noi principii se edifică pe baza marilor tradiţii catalografice ale lumii [1] şi, de asemenea, pe modelele conceptuale expuse în documentele IFLA „Functional Requirements for Bibliographic Records” (FRBR) şi „Functional Requirements and Numbering for Authority Records” (FRANAR), care extind Principiile de la Paris pe tărâmul indexării sau catalogării subiectuale (i.e. tematice, de subiect).

          Se speră că aceste principii vor spori partajarea internaţională a datelor bibliografice şi de autoritate şi vor ghida elaboratorii de reguli de catalogare în eforturile lor de a dezvolta un cod internaţional de catalogare.

 


Declaraţia de Principii Internaţionale de Catalogare

 

Propunerea finală din 19 decembrie 2003

 

 

1. Aplicabilitate

 

Principiile enunţate aici au rolul de a ghida elaborarea de coduri de catalogare. Ele se aplică înregistrărilor bibliografice şi de autoritate şi cataloagelor contemporane de bibliotecă. Principiile pot fi aplicate de asemenea şi bibliografiilor şi fişierelor de date create de către biblioteci, arhive, muzee şi de către alte comunităţi.

 

Ele intenţionează să ofere o abordare coerentă pentru catalogarea descriptivă şi cea subiectuală, aplicată resurselor bibliografice de orice fel.

 

Principiul suprem pentru construirea codurilor de catalogare trebuie să fie satisfacerea utilizatorilor catalogului.

 

2. Entităţi, atribute şi relaţii

 

2.1. Entităţi în înregistrări bibliografice

 

Pentru crearea de înregistrări bibliografice, se iau în considerare următoarele entităţi ce reflectă produse ale demersurilor intelectuale sau artistice:

 

Lucrare

Expresie

Manifestare

Exemplar [2]

 

2.1.1. Înregistrările bibliografice reflectă, de regulă, manifestări. Aceste manifestări pot încorpora o colecţie de lucrări, o lucrare individuală sau o parte componentă a unei lucrări. Manifestările pot apărea într-una sau mai multe unităţi fizice.

 

În general, o înregistrare bibliografică separată ar trebui creată pentru fiecare format fizic (manifestare).

 

2.2. Entităţi în înregistrări de autoritate

 

Înregistrările de autoritate ar trebui să documenteze diversele forme de nume/denumiri/apelaţiuni, cel puţin pentru persoane, familii, colectivităţi [3] şi teme (subiecte). Entităţile ce servesc drept subiecte de lucrări includ:

 

Lucrare

Expresie

Manifestare

Exemplar

Persoană

Familie

Colectivitate

Concept

Obiect

Eveniment

Loc geografic [4] .

 

2.3. Atribute

 

Atributele care identifică fiecare entitate ar trebui utilizate ca elemente de date în înregistrările bibliografice şi de autoritate.

 

2.4. Relaţii

 

Relaţiile dintre entităţi — semnificative din punct de vedere bibliografic — ar trebui identificate prin intermediul catalogului.

 

3. Funcţiile catalogului

 

Funcţiile catalogului sunt cele care permit unui utilizator [5] :

 

3.1.regăsească [find] resurse bibliografice într-o colecţie (reală sau virtuală), ca rezultat al unei interogări ce foloseşte atribute şi relaţii ale resurselor:

 

3.1.1.localizeze [locate] o resursă individuală

 

3.1.2.localizeze [locate] seturi de resurse reprezentând:

 

         toate resursele aparţinând unei aceleiaşi lucrări

         toate resursele aparţinând unei aceleiaşi expresii

         toate resursele aparţinând unei aceleiaşi manifestări

         toate lucrările şi expresiile unei persoane sau ale unei familii sau ale unei colectivităţi

         toate resursele ce tratează o temă (subiect) dată

         toate resursele definite prin intermediul altor criterii (precum limba, ţara publicării, data publicării, formatul fizic etc.), de regulă ca o filtrare secundară a rezultatului interogării.

 

Se admite că din pricina constrângerilor economice, din unele cataloage de bibliotecă vor lipsi înregistrări bibliografice pentru componente de lucrare sau pentru lucrări individuale din cadrul altor lucrări.

 

3.2.identifice [identify] o resursă bibliografică sau un agent (i.e. să confirme faptul că entitatea descrisă într-o înregistrare corespunde entităţii căutate sau să distingă între două sau mai multe entităţi cu caracteristici similare);

 

3.3.selecteze [select] o resursă bibliografică adecvată cerinţelor utilizatorului (i.e. să aleagă o resursă care satisface cerinţele utilizatorului în ceea ce priveşte conţinutul, formatul fizic etc. sau să respingă o resursă ca fiind inadecvată nevoilor utilizatorului);

 

3.4.achiziţioneze [acquire] sau să obţină [obtain] acces la un exemplar descris (i.e. să furnizeze informaţie care să permită utilizatorului să obţină un exemplar prin cumpărare, împrumut etc. sau să acceseze un exemplar digital, printr-o conexiune online la o sursă la distanţă); să obţină o înregistrare de autoritate sau o înregistrare bibliografică.

 

3.5.navigheze [navigate] într-un catalog (i.e. folosindu-se de aranjarea logică a informaţiei bibliografice şi de evidenţierea de căi limpezi de trecere de la un element la altul, inclusiv de expunerea relaţiilor dintre lucrări, expresii, manifestări şi exemplare).

 

4. Descrierea bibliografică

 

4.1. Porţiunea descriptivă a înregistrării bibliografice ar trebui să se bazeze pe un standard agreat pe plan internaţional [6] .

 

4.2. Descrierile pot avea diferite nivele de completitudine, în funcţie de scopul catalogului sau a fişierului bibliografic.

 

5. Punctele de acces

 

5.1. Generalităţi

 

Punctele de acces pentru regăsirea înregistrărilor bibliografice şi a celor de autoritate trebuie să fie formulate în conformitate cu principiile generale (vezi 1. Aplicabilitate). Ele pot fi controlate sau necontrolate.

 

Punctele de acces necontrolate pot include elemente precum titlul propriu-zis — aşa cum se găseşte acesta pe manifestare — sau cuvinte-cheie adăugate înregistrării bibliografice sau care se găsesc oriunde în aceasta.

 

Punctele de acces controlate oferă consecvenţa necesară localizării seturilor de resurse şi trebuie să fie normalizate conform unui standard. Aceste forme canonice, i.e. normalizate (numite şi „vedete autorizate” [authorized headings]) ar trebui să fie consemnate în înregistrări de autoritate, împreună cu variantele utilizate ca referinţe.

 

5.1.1. Alegerea punctelor de acces

 

5.1.1.1. Includeţi ca puncte de acces (controlate) la o înregistrare bibliografică, titlurile lucrărilor şi ale expresiilor şi, ca puncte de acces (de regulă, necontrolate), titlurile manifestărilor, precum şi formele canonice ale numelor creatorilor lucrărilor.

 

În cazul creatorilor colectivităţi, aceasta se limitează doar la lucrările care sunt, în mod necesar — prin chiar natura lor —, expresia gândirii sau activităţii colective a colectivităţii, chiar dacă sunt semnate de către o persoană, în calitatea ei de conducător sau angajat al colectivităţii. La fel, când formularea titlului —  conjugată cu natura lucrării — implică în mod clar faptul că respectiva colectivitate este responsabilă, la modul colectiv, pentru conţinutul lucrării.

 

Suplimentar, furnizaţi puncte de acces (la înregistrarea bibliografică) obţinute din formele canonice ale numelor persoanelor, familiilor, colectivităţilor şi temelor/subiectelor considerate importante pentru regăsirea, identificarea şi selectarea resursei bibliografice descrise.

 

5.1.1.2. Includeţi ca puncte de acces la o înregistrare de autoritate formele canonice ale numelui/denumirii entităţii respective, precum şi variantele numelui/denumirii. Acces suplimentar poate fi oferit prin intermediul numelor/denumirilor asociate.

 

5.1.2. Vedetele autorizate

 

Vedetele autorizate pentru o entitate ar trebui să fie numele/denumirea care identifică entitatea respectivă într-o manieră consecventă, fie aşa cum se găseşte predominant pe manifestări, fie ca nume/denumire general acceptat(ă), adecvate utilizatorilor catalogului (e.g. „nume convenţional”).

 

La nevoie, ar trebui adăugate şi alte caracteristici ce pot contribui la identificare, pentru a distinge entitatea de altele cu acelaşi nume sau cu aceeaşi denumire.

 

5.1.3. Limba

 

Dacă nume/denumiri au fost exprimate în mai multe limbi, ar trebui preferate vedetele ce se bazează pe informaţia găsită pe manifestări ale expresiei în limba şi în scrierea originale; dar, dacă limba şi scrierea originale nu sunt dintre cele utilizate în mod normal în catalog, vedeta ar trebui să se bazeze pe forme ce se găsesc pe manifestări sau în lucrări de referinţă scrise în una din limbile sau scrierile cele mai adecvate utilizatorilor catalogului.

 

Ar trebui să se ofere acces în limba şi scrierea originale ori de câte ori este posibil, fie prin vedeta autorizată, fie printr-o referinţă. Dacă transliterările sunt dezirabile, ar trebui să se folosească un standard internaţional pentru conversia scrierii.

 

5.2. Forme de nume de persoane

 

5.2.1. Dacă numele unei persoane constă din mai multe cuvinte, alegerea cuvântului-intrare ar trebui să fie guvernată de convenţiile specifice ţării al cărei cetăţean este persoana sau

 

5.2.2. dacă cetăţenia nu este determinabilă, alegerea ar trebui să fie guvernată de uzul din ţara în care persoana este — în general — rezidentă sau

 

5.2.3. dacă nu este posibil să se determine unde rezidă — în general —persoana, alegerea cuvântului-intrare ar trebui să fie guvernată de uzul din limba pe care o foloseşte — în general — persoana respectivă, aşa cum rezultă din manifestări sau din lucrările de referinţă.

 

5.3. Forme de nume de familii

 

5.3.1. Dacă numele unei familii constă din mai multe cuvinte, alegerea cuvântului-intrare ar trebui să fie guvernată de convenţiile specifice ţării cel mai adesea asociate cu acea familie sau

 

5.3.2. dacă nu este posibil să se determine care este ţara cea mai des asociată cu acea familie, alegerea cuvântului-intrare ar trebui să fie guvernată de uzul din limba pe care o foloseşte — în general — familia respectivă, aşa cum rezultă din manifestări sau din lucrările de referinţă.

 

5.4. Forme de denumiri de colectivităţi

 

5.4.1. Pentru jurisdicţii, vedeta autorizată ar trebui să includă forma curentă a denumirii teritoriului implicat, în limba şi scrierea cele mai adecvate nevoilor utilizatorilor catalogului.

 

5.4.2. În cazul în care colectivitatea a folosit în perioade succesive denumiri diferite ce nu pot fi considerate variaţiuni minore ale unui nume, fiecare schimbare semnificativă de denumire ar trebui considerată ca semnalând apariţia unei noi entităţi, iar înregistrările de autoritate corespunzătoare fiecărei entităţi ar trebui asociate prin trimiteri 'vezi şi' (predecesoare/succesoare).

 

 

 

5.5. Forme de titluri uniforme

 

Un titlu uniform poate fi fie un titlu de sine stătător, fie o combinaţie nume/titlu, fie un titlu calificat prin adăugarea unor elemente de identificare, precum o denumire de colectivitate, un nume de loc, o limbă, o dată etc.

 

5.5.1. Titlul uniform ar trebui să fie titlul original sau titlul cel mai frecvent folosit în manifestări ale lucrării. În anumite circumstanţe bine definite, un titlu uzual în limba şi scrierea catalogului poate fi preferat titlului original, ca bază pentru vedeta autorizată.

 

6. Înregistrări de autoritate

 

6.1. Înregistrările de autoritate ar trebui să fie elaborate pentru a controla formele autorizate de nume/denumiri şi de referinţe folosite ca puncte de acces pentru entităţi precum: persoane, familii, colectivităţi, lucrări, expresii, manifestări, exemplare, concepte, obiecte, evenimente şi locuri.

 

6.2. Dacă o persoană, familie sau colectivitate foloseşte nume/denumiri diferite sau variante de nume/denumire, un nume/denumire sau o singură formă de nume/denumire ar trebui aleasă ca vedetă autorizată pentru fiecare persona* distinctă. Dacă există variante de titlu pentru o lucrare, un singur titlu ar trebui ales ca titlu uniform.

 

7. Fundamente pentru capabilităţile de căutare

 

7.1. Căutare şi regăsire

 

Punctele de acces sunt elementele înregistrărilor bibliografice care oferă 1) regăsire sigură a înregistrărilor bibliografice şi de autoritate, ca şi a resurselor bibliografice ce le sunt asociate, şi 2) limitează rezultatele interogării.

 

7.1.1. Formule de căutare

 

Nume/denumiri, titluri şi subiecte ar trebui să fie interogabile şi regăsibile cu ajutorul oricărei formule disponibile în catalogul sau fişierul bibliografic respectiv, de pildă prin forme integrale de nume/denumiri, prin cuvinte-cheie, prin expresii, prin trunchiere.

 

7.1.2. Punctele de acces indispensabile sunt cele ce se bazează pe atributele şi relaţiile esenţiale ale fiecărei entităţi din înregistrarea bibliografică sau de autoritate.

 

7.1.2.1. Punctele de acces indispensabile pentru înregistrările bibliografice includ:

 

         numele creatorului sau numele primului creator, atunci când sunt nominalizaţi mai mulţi creatori;

         titlul propriu-zis sau titlul-catalogator al manifestării;

         anul (anii) publicării sau al/ai tirajului;

         titlul uniform pentru lucrare/expresie;

         vedetele de subiect, descriptorii;

         indicii de clasificare;

         numerele standard, identificatorii şi titlurile-cheie pentru entitatea descrisă.

 

____________________

* persona [pl. personae] = personalitate pe care o persoană (e.g. actor, politician, autor) o proiectează în public (ca o „mască socială”) sau pe care societatea o percepe; (contrast: anima) [n.t.].

 

7.1.2.2. Punctele de acces indispensabile pentru înregistrările de autoritate includ:

 

         numele/denumirea autorizat(ă) sau titlul entităţii;

         variante ale numelui/denumirii sau ale titlului entităţii.

 

7.1.3. Puncte de acces suplimentare

 

Atribute din alte zone ale descrierii bibliografice sau ale înregistrării de autoritate pot servi drept puncte de acces opţionale sau ca formule de filtrare sau de limitare, în cazul în care rezultatul interogării conţine un număr prea mare de înregistrări. Asemenea atribute ale înregistrărilor bibliografice includ, dar nu sunt limitate la:

 

         numele creatorilor, alţii decât primul nominalizat;

         numele persoanelor, familiilor sau colectivităţilor care exercită alte roluri decât cel de creator;

         titluri paralele, titluri generice [caption titles] etc.;

         titluri uniforme de serie;

         identificatori de înregistrări bibliografice;

         limba;

         ţara publicării;

         suportul fizic.

 

Asemenea atribute ale înregistrărilor de autoritate includ, dar nu sunt limitate la:

 

         numele/denumirile sau titlurile entităţilor asociate;

         identificatorii înregistrărilor de autoritate.

 


 

ANEXĂ

 

Obiective ale Elaborării Codurilor de Catalogare

 

Sunt mai multe obiective care direcţionează elaborarea codurilor de catalogare [7] . Cel mai important este satisfacerea utilizatorului.

 

         Satisfacţia utilizatorului catalogului. La elaborarea descrierilor şi a formelor canonice de acces ale numelor/denumirilor, deciziile trebuie luate având mereu în vedere utilizatorul.

         Uzul comun. Vocabularul normalizat folosit în descrieri ar trebui să fie în acord cu cel al majorităţii utilizatorilor.

         Reprezentare. Entităţile din descrieri şi formele canonice ale numelor/denumirilor folosite pentru acces ar trebui să se bazeze pe felul în care entitatea se autodescrie.

         Acurateţe. Entitatea descrisă ar trebui să fie înfăţişată cu fidelitate.

         Suficienţă şi necesitate. Ar trebui incluse doar acele elemente ale descrierii şi ale formelor canonice ale numelor/denumirilor folosite pentru acces care sunt necesare pentru a îndeplini cerinţele utilizatorului şi care sunt esenţiale pentru a identifica în mod unic o entitate.

         Semnificaţie. Elementele ar trebui să fie semnificative din punct de vedere bibliografic.

         Economie. Dacă există căi alternative de a atinge un obiectiv, ar trebui să se prefere calea care favorizează economia de ansamblu (i.e. costul minimal sau abordarea cea mai simplă).

         Standardizare. Descrierile şi elaborarea punctelor de acces ar trebui să fie standardizate, în măsura şi la nivelul cele mai ridicate posibile. Aceasta ar permite o consecvenţă sporită care, la rândul ei, ar spori capacitatea de a partaja înregistrările bibliografice şi de autoritate.

         Integrare. Descrierile — pentru toate tipurile de material — şi formele canonice ale numelor/denumirilor entităţilor ar trebui să se bazeze pe un set comun de reguli, în cea mai mare măsură posibilă.

 

Regulile dintr-un cod de catalogare ar trebui să fie

 

         Justificabile şi nu arbitrare.

 

Se recunoaşte că, uneori, aceste obiective pot fi contradictorii şi că trebuie adoptată o soluţie pragmatică şi justificabilă.

 

[În privinţa tezaurelor tematice (subiectuale, de subiect), se aplică alte principii, care nu sunt încă incluse în această declaraţie de principii.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[trad. Dan Matei, dan@cimec.ro, 7.03.2004][1] Cutter, CharlesA.: Rules for a dictionary catalog. 4th ed. rewritten. Washington, D.C.: Government Printing Office. 1904

Ranganathan, S.R.: Heading and canons. Madras [India]: S. Viswanathan, 1955, şi

Lubetzky, Seymour. Principles of Cataloging. Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging. Los Angeles, Calif.:

University of California, Institute of Library Research, 1969.

 

[2] Lucrare, expresie, manifestare şi exemplar sunt entităţile din Grupul 1 al modelului FRBR/FRANAR.

[3] Persoane, familii şi colectivităţi sunt entităţile din Grupul 2 al modelul FRBR/FRANAR.

[4] Concept, obiect, eveniment şi loc sunt entităţile din Grupul 3 al modelului FRBR/FRANAR. [Notă: Entităţi suplimentare pot fi identificate în viitor, precum cele identificate în FRANAR: mărci comerciale, identificatori etc. (de adus la zi după necesităţi, atunci când vom avea raportul FRANAR final)].

[5] 3.1-3.5 se bazează pe: Svenonius, Elaine. The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge,

MA: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-19433-3

 

[6] Pentru comunitatea bibliotecară, acesta va fi ISBD - Descrierea Bibliografică Standard Internaţională.

[7] Bazate pe literatura bibliografică, mai ales cea a lui Ranganathan şi Leibniz, aşa cum a fost ea descrisă în Svenonius, Elaine The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 68.