Petre Diaconu

 

Listă de lucrări

 

 

  I. Monografii, sinteze

- Capidava. I, Bucureşti, 1958 (în colaborare cu Gr.Florescu, R.Florescu)

- Les Petchénègues au Bas Danube, Bucarest, 1970

- Păcuiul lui Soare. I. Cetatea bizantină, Bucureşti, 1972 (în colaborare cu D.Vîlceanu)

- The Petchenegs on the Lower Danube, în Relations between the autochthonous population and the migratory populations on the territory of Romania, Bucureşti, 1975, p. 235-240

- Păcuiul lui Soare. II. Aşezarea medievală, Bucureşti, 1977 (în colaborare cu Silvia Baraschi)

- Românii şi populaţiile în migraţie, în volumul Independenţa României, Bucureşti, 1977, p.39-44 (versiuni franceză, engleză, germană şi rusă)

- Les Coumans au Bas Danube aux XIe et XIIe siècles, Bucarest, 1978

 

 II. Studii, comunicări, note:

- Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie (secolele X-XIII), SCIV, 7, 1956, 3-4, p.421-439

- Un pandantiv globular descoperit la Bisericuţa-Garvăn, SCIV, 9, 1958, 2, p.445-449

- Observaţii asupra ceramicii din secolele XII-XIII de pe teritoriul oraşului Bucureşti, SCIV, 9, 1958, 2, p.451-459

- Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină, SCIV, 10, 1959, 2, p. 487-490

- În legătură cu datarea semnelor în relief descoperite în aşezările feudale timpurii din Dobrogea, SCIV, 10, 1959, 2, p.491-497

- Cu privire la patinele de os din epoca feudală timpurie, SCIV, 11, 1960, 1, p.177-178

- Un pond din epoca romano-bizantină descoperit la Păcuiul lui Soare, SCIV, 12, 1961, 2, p. 403-405

- Krepost 10-15 vv. Păcuiul lui Soare v sveti arheologiceskih issledovania, Dacia, N.S., 5, 1961, p.485-501

- Despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi localizarea evenimentelor din Nota toparhului grec, Studii, 15, 1962, 5, p.1215-1235

- Fibulă digitată descoperită la Dervent (reg.Dobrogea), SCIV, 13, 1962, 2, p.447-449

- Zur Frage der Datierung des Steinwälles in der Dobrudscha und die Lokalisierung der im Berichte des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse, Dacia, N.S., 6, 1962, p.317-335.

- Un mormînt de călăreţ din secolul VII descoperit la Tîrgşor, SCIV, 13, 1962, 1, p.165-171 (în colaborare cu Gh.Diaconu)

- Un mormînt din secolul XI descoperit la Dervent, SCIV, 14, 1963, 1, p.213-216

- Urme vechi creştine descoperite în sud-vestul Dobrogei, BOR, 81, 1963, 5-6, p.546-557

- Edna neizvestna moneta na G.Terter, Arheologia-Sofia, 5, 1963, 1, p.41-42

- Bolgarskie monetî iz Păcuiul lui Soare (Rumînia), IAI, 26, 1963, p.249-256

- Monede rare şi inedite din epoca feudală de început descoperite la Păcuiul lui Soare şi împrejurimi (Dobrogea), SCIV, 15, 1964, 1, p. 143-147

- Un cimitir creştin din sec.IV, descoperit la Mangalia, Glasul Bisericii, 7-8, 1964, p.712-723

- K voprossu o glineanîh kotlah na territorii RNR, Dacia, N.S., 8, 1964, p.249-264

- Cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare, Revista muzeelor, 2, 1965, 1, p. 12-16

- Despre pecenegi la Dunărea de Jos în secolul al X-lea, Studii, 18, 1965, 5, p.1117-1129

- Din nou despre valul de piatră din Dobrogea şi Nota toparhului grec (Partea I), SCIV, 16, 1965, 1, p.189-199

- Din nou despre datarea valului de piatră din Dobrogea şi Nota toparhului grec (Partea a II-a), SCIV, 16, 1965, 2, p.383-394

- Parures du XIe siècle découvertes à Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 9, 1965, p.307-323

- Autour de la localisation de la Petite Preslav, RESEE, 3, 1965, 1-2, p.37-56

- Réalités archéologiques et considérations historiques, RRH, 5, 1966, 3, p.485-493

- Quelques problèmes relatifs à la forteresse byzantine de Păcuiul lui Soare à la lumière des dernieres fouilles archéologiques, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 365-371

- Nouvelles recherches sur le "limes" byzantin du Bas Danube aux Xe-XIe siècles, în Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Main Papers, VI, Oxford, 1966, p.1-15 (în colaborare cu E.Condurachi, I.Barnea)

- Un mormînt de călăreţ nomad din secolele XI-XII descoperit la Moviliţa (r.Urziceni, reg.Bucureşti), SCIV, 18, 1967, 1, p. 135-140 (în colaborare cu Gh.Diaconu)

- Despre pecenegi la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XI-lea, SCIV, 18, 1967, 3, p.463-476

- Cîteva urme de vieţuire în secolul al VII-lea în insula Banului, Comunicări, Seria arheologică, II, Craiova, 1967, p.11

- Les Petchénègues au Bas Danube, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 259-270

- "Alte precizări în legătură cu valul de piatră din Dobrogea şi însemnările toparhului bizantin, SCIV, 19, 1968, 2, p.357-369

- Urme vechi de  locuire  în colţul de sud-vest al Dobrogei, Revista Muzeelor, 5, 1968, p.348-351 (în colaborare cu N.Anghelescu)

- Un sigiliu de plumb al lui Alexie I Comnenul descoperit la Păcuiul lui Soare, SCN, 4, 1968, p.249-251

- O "gemă" descoperită la Romula, SCN, 4, 1968, p.277-278

- Despre carierele de piatră de lîngă Păcuiul lui Soare, SCIV, 19, 3, 1968, p.451-468 (în colaborare cu Emanoil Zah)

- Rolul cetăţii din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situaţiei politice a Dobrogei la sfîrşitul secolului X, Pontice, 2, 1969, p.395-400

- Vasile Apokapes şi Nikiphor Botaneiates - katepani la Dunărea de Jos, SCIV, 20, 1969, 3, p.437-451

- Două pandantive circulare de plumb de la Păcuiul lui Soare, SCIV, 20, 1969, 4, p.623-624 (în colaborare cu A.Atanasiu)

- Quelques observations sur le complèxe archéologique de Murfatlar (Basarabi), Dacia, N.S., 13, 1969, p.443-456 (în colaborare cu P.Şt.Năsturel)

- Einige Zierrate und Zaumzeustucke von Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 13, 1969, p.501-506

- Păcuiul lui Soare, în Enzyklopedisches Handbuch zur Ur-und Frühgeschichte Europas 2 (1-2), Praga, 1969 (sub voce)

- Une information de Skylitzes-Cedrenos à la lumière de l'archéologie, RESEE, 7, 1969, 1, p.43-49

- Le commerce fluvial et maritime dans la région comprise entre le Danube et la mer Noire aux IV-XII siècles, Etudes d'histoire maritime, Moscou, 16-23 aout 1970, p.281-293

- Ou localiser Ozolimne?, Studia Balcanica, 1, Sofia, 1970, p.87-94

- Le problème de la localisation de l'Onglos, Dacia, N.S., 14, 1970, p.325-334

- Despre localizarea Vicinei, Pontica, 3, 1970, p.275-295

- Cetatea bizantină din insula Păcuiul lui Soare, BMI, 1, 1971, p. 3-20

- Despre localizarea Onglos-ului, Peuce, 2, 1971, p.191-203

- În căutarea Dafnei, Pontica, 4, 1971, p.311-318

- Cîteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P.Bulgaria), SCN, 5, 1971, p.207-210

- Aspects de l'idée impériale dans le folklore roumain, Byzantina, 3, 1971, p.195-199

- Les carrières de pierre de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 15, 1971, p.289-306

- Despre datarea "circumvalaţiei" şi "bisericii treflate" de la Niculiţel, SCIV, 23, 1972, 2, p.307-319

- Cîteva cuvinte despre un "candelabru" roman de lut, SCIV, 23, 1972, 3, p.459-462

- Cîteva consideraţii în legătură cu valurile din Dobrogea, Pontica, 5, 1972, p.373-378

- Quelques considérations sur les briquets de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 16, 1972, p.317-323

- Quelques problèmes du Moyen Age roumain illustrés par les découvertes archéologiques mises au jour après 1945, Annuario des estudios medievales, Barcelona, 8, 1972-1973, p.567-575

- Despre data pătimirii lui Zoticos, Attalos, Kamasis şi Philippos, SCIVA, 24, 1973, 4, p.633-642

- Cîteva consideraţii în legătură cu un zid medieval de la Păcuiul lui Soare, BMI, 42, 1973, 2, p.33-36

- Quelques considérations sur la céramique peinte de Bas Danube, în volumul Les Slaves et le monde méditeranéen aux VI-XI siècles,  Sofia, 1973, p.209-213

- Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 17, 1973, p.351-359 (în colaborare cu Silvia Baraschi)

- Obiecte romane tîrzii de la Pîrjoaia, SCIVA, 25, 1974, 2, p. 289-294

- Tipuri de opaite de la Păcuiul lui Soare, Pontica, 7, 1974, p. 387-393 (în colaborare cu Silvia Baraschi)

- Un amnar din secolul al VI-lea descoperit la Dervent, Muzeul Naţional, 1, 1974, p. 207-208

- Boucle d'oreille en croissant découverte à Păcuiul lui Soare, RESEE, 12, 1974, 3, p.395-396

- Quelques problèmes de la période comprise entre le VIIe siècle  et  le commencement du Xe (Dobroudja), Dacia, N.S., 18, 1974, p.289-293

-  Date noi privind "Valul mare de pămînt" din Dobrogea, Peuce, 4, 1973-1975, p.199-209

- Cîntare pentru verificat greutatea perperilor de Vicina, SCN, 6, 1975, p.243-245

- Din nou despre moneda de argint a lui Gh.Terter I, SCN, 6, 1975, p.247

- Din nou despre încadrarea cronologică a valului şi mănăstirii de la Niculiţel, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 101-106

- Despre datarea  nivelului "locuinţelor incendiate" de la Dinogetia-Garvăn (jud.Tulcea), SCIVA, 26, 1975, 3, p.387-394

- Réprésentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des X-XI siècles, Dacia, N.S., 19, 1975, p.267-268

- Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, Studia Balcanica, 10, Sofia, 1975, p.87-93

- Despre situaţia politică la Dunărea de Jos în secolul al XII-lea, SCIVA, 27, 1976, 3, p.293-307

- Păcuiul lui Soare - Vicina, Byzantina, 8, 1976, p.409-447

- Un tezaur de monede bizantine din secolul al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare, Muzeul Naţional, 3, 1976, p.235-239

- Istoria Dobrogei în unele lucrări străine recente (I), Revista de istorie, 29, 1976, 6, p. 935-941; (II), Revista  de istorie, 30, 1977, 10, p. 1893-1900; (III), Revista de istorie, 33, 1980, 2, p.353-361; (IV), Revista de istorie, 33, 1980, 4, p.767-771; (V), Revista de istorie, 34, 1981, 9, p. 1747-1753; (VI), Revista de istorie, 36, 1983, 7, p.723-728

- Les rives du Danube à la lumière de quelques passages de la chronique de Skylitzès, RESEE, 14, 1976, 2, p.311-322

- La géographie historique du territoire roumain dans la région du Bas Danube aux VIIIe-Xe siècles tell qu'elle se dégage des sources byzantines, Bulletin d'information et de coordination, 8, 1975/1976, p.100-103

- Plăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare, Ialomiţa. Studii şi comunicări de muzeologie, arheologie-istorie şi etnografie, 1977, p.80-82

- Cîteva consideraţii pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni), Pontica, 10, 1977, p.59-63

- O formaţiune statală la Dunărea de Jos la sfîrşitul secolului al XIV-lea, necunoscută pînă în prezent, SCIVA, 29, 1978, 2, p.185-201

- Autour de la pénétration des Slaves au sud de Danube, Rapports du IIIe Congrès international d'archéologie slave, Bratislava, 1979, p.165-169

- A propos de l'invasion coumane de 1148, Etudes byzantines et postbyzantines, 1, 1979, p. 19-27

- Despre Sacidava şi "stratigrafia" ei, SCIVA, 31, 1980, 1, p. 123-130

- Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavoda, Pontica, 13, 1980, p.185-195

- Contribuţie la cunoaşterea monedelor lui Ioan Terter, despotul Tării Dristrei, Cercetări numismatice, 3, 1980, p.73-76

- A propos de la culture matérielle byzantine du Bas Danube aux Xe-XIIe siècles, în Actes du XVe Congrès international d'études byzantines, Athènes, 1980, p.97-102

- S-au emis monede în Dobrogea bizantină (secolele X-XII)?, SCIVA, 32, 1981, 3, p. 407-412

- Un dénéral monétiforme trouvé à Păcuiul lui Soare, RESEE, 19, 3, 1981, p.485-488

- Realităţi politice la Dunărea de Jos: români, bizantini, bulgari, pecenegi, Revista de istorie, 34, 1981, 6, p.1111-1133

- Iarăşi despre localizarea Vicinei, Revista de istorie, 34, 1981, 12, p.2311-2316

- La Dobroudja et Byzance à l'époque de la génèse du peuple roumain (VIIe-Xe siècles), Pontica, 14, 1981, p.217-220

- Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obţinerea de podoabe în tehnica presării, Pontica, 15, 1982, p.263-267 (în colaborare cu A.Panaitescu)

- Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea, Cercetări numismatice, 5, 1983, p.33-38

- "Marcă de olar" avînd ca reprezentare un cal, SCIVA, 34, 1983, 3, p. 290-293

- Kili et l'expedition d'Umur beg, RESEE, 21, 1983, 1, p.23-29

- Pătrunderea pecenegilor în Cîmpia Română şi argumentul numismatic, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 68-73

- Începuturile arheologiei româneşti. Istoricul Muzeului naţional de antichităţi, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 3-44 (în colaborare cu  Alexandru Păunescu, Irina Casan-Franga)

- Documente vechi creştine în Dobrogea, Pontica, 17, 1984, p.157-167

- Kili şi expediţia lui Umur-beg, Peuce, 9, 1984, p. 389-394

- Monede rare descoperite la Păcuiul lui Soare, jud.Constanţa, BSNR, 77-79, 1983-1985, nr.131-133, p.433-436

- Extension du premier état bulgare au nord du Danube (VIIIe-Xe siècles). La culture matérielle, Etudes Balkaniques, 21, 1985, 1, p.107-113

- Cîteva fibule din epoca romană tîrzie de la Păcuiul lui Soare şi Dervent (jud.Constanţa), CCDJ, 1, 1985, p. 87-92

- Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 1, 1985, p. 107-111

- "Satul Carpilor" sau un "sat al carpilor" ?, CCDJ, 2, 1986, p.205-207

- Consideraţii generale asupra aşezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (secolele X-XI), CCDJ, 2, 1986, p.223-226

- Organizarea administrativ-militară a regiunii Dunării de Jos în vremea lui Ioan Tzimiskes, SCIVA, 37, 1986, 3, p. 168-178

- Societatea "Românismul", Istros, 4, 1986, p.223-228

- Kilia et Likostomo ou Kilia = Licostomo ?, RRH, 25, 1986, 4,  p.301-317

- Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 3-4, 1987, p.113-114

- Despre unele meşteşuguri de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XI), CCDJ, 3-4, 1987, p.115-121

- Notes sur la culture matérielle de Dobroudja (VIIe-Xe siècles), Istros, 5, 1987, p.213-215

- Cîmpia Română şi Bizanţul în sec.X (Note preliminarii), Istros, 5, 1987, p.217-220

- Cîteva probleme privitoare la monedele de aramă din sudul Dobrogei în ultima treime a secolului XIV, SCIVA, 38, 1987, 2, p.142-158

- Unde se afla oraşul Theodoropol ?, AIIA, 24/1, 1987, p.479-484

- De nouveau à propos de Presthlavitza, Südost Forschungen, 46, 1987, p.279-293

- Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Age (Dobrudza.Etudes  ethno-culturelles, Sofia, 1987, 238 p.), Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p.175-193

- Sur les problèmes archéologiques de la cité d'Iatrus, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, 195-204

- De nouveau au sujet du monument rupestre de Murfatlar, RRH, 27, 1988, 1-2, p.123-126

- Date noi despre un turn al cetăţii Vicina, CCDJ, 5-7, 1988-1989, p. 153-156 (în colaborare cu Dan Căpăţînă)

- Un alt sigiliu al lui Constantin VII şi Zoe, CCDJ, 5-7, 1988-1989, p.175-177

- Tradiţii daco-romane în monumentul rupestru de la Basarabi (jud.Constanţa), Symposia Thracologica, 7, 1989, p.430-431

- Vers quelle date Leon Melissenos pouvait-il être domestikos des scholes occidentales ?, RESEE, 27, 1989, 1-2, p.11-14

- O carte despre arta rupestră cu multe probleme, SCIVA, 41, 1990, 1, p.55-66

- Despre organizarea ecleziastică a regiunii Dunării de Jos (ultima treime a secolului X - secolul XII), Studii Teologice, 1, 1990, p.103-120

- Un tip necunoscut de piesă din sec. VI - începutul sec.VII, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p.81-84

- Sur l'organisation écclésiastique dans la région du Bas-Danube (derniers tiers du Xe siècle - XIIe siècle), Etudes byzantines et postbyzantines, 2, 1991, p. 73-89

- Din nou despre originea mărcilor de olar, Pontica, 25, 1992, p.355-358

- Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos, Pontica, 25, 1992, p.359-361

- Un brăzdar din epoca romană descoperit la Dervent, Istros, 6, 1992, p.271-272

- Note de lector (I), Istros, 6, 1992, p.323-327

- Contribution à la connaissance de l'histoire de la Dobroudja en base de quelques sceaux, Dacia, N.S., 36, 1992, p. 179-185

- Originea numelui Dobrogea, Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente româneşti, 17 (21), Freiburg, 1992/3, p.233-240

- Cîteva caracteristici ale oraşelor dobrogene din secolele X-XI, Analele Brăilei, 1, 1993, 1, p.433-435

-  Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe siècles), Dacia, NS, 37, 1993, p.291-300

- Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna, Dacia, NS, 37, 1993, p.301-305

- Sapă de fier din epoca romană, Istros, 7, 1994, p. 349-351

- Note de lector (II), Istros, 7, 1994, p.353-354

- Câteva consideraţii privind sigiliile strategului Ioan Malesis, Istros, 7, 1994, p. 355-356

- Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară, Istros, 7, 1994, p.357-358

- Unde trebuie căutat Onglos ?, Istros, 7, 1994, p.359-361

- Recenzii şi discuţii arheologice, I, CCDJ, 12, 1994

 

- Cumanii şi originea familiei lui Dobrotiţă, Revista istorică, 5, 1994, p.283-288

- Sur la présence des byzantins au Bas-Danube (IXe-XIVe siècles), RESEE, 32, 1994, 3-4, p.367-373

- Points de vue sur l'organisation écclésiastique au Bas-Danube (Xe-XIe siècles), Dacia, NS, 38-39, 1994-1995, p.449-452

- Despre căderea Vecinei sub tătari, în Pe drumul credinţei, Rives Eaton Road USA, 1995, p.67-76

- Apa preotului Enciu, CCDJ, 13-14, 1995, p.319-323

- Caii Sfântului Theodor, CCDJ, 13-14, 1995, p.324-326

- Un faux problème de géographie historique - Kilia et Likostomo, Il Mar Nero, 2, 1995-1996, p.235-266

- Despre unele antroponime de origine cumană, Analele Brăilei, 2, 1996, p.569-571

- Cui aparţine cultura Ciurel ?, Istros, 10, 2000, p.491-493 

- Tempus, templum, tâmplă, CCDJ, 18, 2001, p.38-40

- Nouvelles données sur les régions sud-danubiennes dans deux inscriptions grecques, Studia antiqua et archaeologica, IX, 2003, p.269-272

- Din nou despre slavi la Dunărea de Jos, Istros, 11, 2004, p. 353-355

III. Rapoarte de săpături arheologice:

- Şantierul arheologic Garvăn (Dinogetia), SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 161-197 (în colaborare)

- Şantierul arheologic Cernavoda, SCIV, 6, 1955, 1-2, p.151-163 (în colaborare cu S. Morintz şi D. Berciu)

- Săpăturile arheologice de la Mărculeşti-Viişoara (r.Slobozia, reg.Bucureşti), Materiale, 5, 1959, p.543-545

- Săpăturile de la Capidava, Materiale, 5, 1959, p.562 (în colaborare cu Gr. Florescu şi R. Florescu)

- Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 5, 1959, p. 587-592 (în colaborare cu I.Nestor)

- Săpăturile de la Mănăstirea Neamţu, Materiale, 6, 1960, p. 699-702

- Săpăturile de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 6, 1960, p.653-666

- Şantierul arheologic Păcuiul lui Soare, Materiale, 7, 1961, p.599-608

- Şantierul arheologic de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 8, 1962, p. 713-722

- Săpăturile arheologice de la Mangalia (Callatis), Materiale, 8, 1962, p.439-455 (în colaborare cu C.Preda, Em.Popescu)

- Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare "Porţile de Fier", SCIV, 16, 1965, 2, p.395-406 (în colaborare cu D.Tudor, E.Comşa, S.Morintz, E.Bujor, N.Constantinescu)

- Rezultatele cercetărilor arheologice din zona Porţilor de Fier, în Comunicări Academia R.S.R., Grupul de cercetări complexe "Porţile de Fier", Seria IV, Craiova, 1968, p.43-47

- Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare, Materiale, Tulcea, 1980, p.493-495 (în colaborare cu T.Papasima, G.Custurea şi P.Vlădilă); în Materiale, Braşov, 1981, p.435-436 (în colaborare cu T.Papasima, P.Vlădilă, G.Custurea, V.Sîrbu); în Materiale, Vaslui, 1982, p.208-209 (în colaborare cu T.Papasima, A.Panaitescu); în Materiale, Bucureşti, 1983 

 

  IV. Recenzii:

- M.Mircev, Necropola tumulară tracă de lîngă satul Dolina, în RRH, 7, 1955, p.633-638

- Zivka Văzarova, Slavjano-bălgarskoto selişte kraj selo Popina Silistrensko, Sofia, 1956, în SCIV, 8, 1957, 1-4, p.401-403

- Izvestija. Bulletin de l'Institut archéologique bulgare, 20, 1955, în SCIV, 9, 1958, 1, p.242-247

- Iordanka Čangova, Tărgovski pomestenija kraj juznata krepostna stena v Preslav, IzvestijaInstitut, 21, 1955, în  SCIV, 10, 1959, 2, p.528-529

- Nouvelles Etudes d'Histoire Roumaine, II, Studii, 14, 1961, 3, p.770-771

- Stancio Stancev - Stefan Ivanov, Necropolăt do Novi Pazar, Sofia, 1958, în SCIV, 12, 1961, 2, p.414-417

- D.Il.Dimitrov, Rannosrednovekoven nekropol pri gara Razdelna, Arheologija Sofia, 3-4, 1959, în SCIV, 13, 1962, 1, p.235-237

- Sonia Georgieva, Srednovekovnata selişte nad razvalinite na anticnija grad Abritus, IzvestijaInstitut, 24, 1961, p.4-35, în SCIV, 13, 1962, 2, p.471-475

- Stamen Mihailov, Otnosno proizhoda na rannosrednovekovnata cernolăskava keramika v Bălgaria, Arheologija-Sofia, 3, 1961, p.5-11, în Dacia, N.S., 6, 1962, p.555-557

- C.Cihodaru, Observaţii critice asupra însemnărilor "toparhului bizantin", SCC, Seria Istorie, 12, fasc.2, Iaşi, 1961, p.259-271, în Studii, 16, 1963, 2, p.501-502

- Sonija Gheorghieva, K voprosu o materialism kulture slavean i prabălgar na nijnem Dukala, în RESEE, 1, 1963, 1-2, p.207-209

- I.I.Liapouchkine, K voprosu o kulturnem ednistre slavean, IA-SSSR, Sbornik M.Artamonov, Leningrad, 1961, p.203-209, în RESEE, 1,1963, 3, p.644-645

- Vera Antonova şi Dremsizova Tvetana, L'agoul d'Omurtag de la lisiere du village Tzar Krum, reg. Colarovgrad (fouilles de 1958), Arheologija, II, Sofia, 2, 1960, p.28-29, în RESEE, 1, 1964, 1-2, p.329

- At.Milcev, Rannosrednovekovni bălgarski nakiti i krăstove enkolpioni ot severozapeidna Bălgaria, Arheologia-Sofia, 5, 1963, p.22-37, în RRR (ist.etn.), 3, 1964, p.127-130

- St.Mihailov, Razkopki v Pliska prez 1959-1961 g., Izvestija, 26, 1963, p.5-46, în RRH (seria ist.etn.), 3, 1964, p.130-133

- Vera Antonova, Aulăt na Omurtag pri s. Tzar krum, Arheologia Sofia, 5, 1963, 2, p. 49-50, în RRR (ist.etn.), 3, 1964, p.133-135

- Ecaterina Manova, Razkopki na srednovekovna tzărkva v. Kîrjali, Arheologia Sofia, 5, 1963, 3, p.75-83, în RRR (ist.etn.), 3, 1964, p.136-137

- Sonja Georgieva, K voprosu et.n. "Prabălgarskam hudojestvenoi promîşlesnoski", Slavia Antiqua, 10, 1963, p.331-365, în RRR (ist.etn.), 6, 1964, p.341-344

- Atanas Milcev, Po voprosa za kulturata na slavianite i prabălgarite v naşite zemia prez rannota Crodnovekovie, Arheologia, 2, 1964, p.1-12, în RRH (ist.etn.), 3, 1965, p.154-159

- Zivka V_zarova, Slavianite na iug et Dunav (po arheologiceskuh dani), Arheologia, 6, 1964, 2, p.23-33, în RRR (seria ist.etn.), vol.2, partea 3, 1965, p.189-194

- St.Mihailov, Stroitelnite periodi v Pliska i proizhodăt na staro-bălgarskata monumentalna arhitectura, Arheologia, 6, 1964, 2, p.13-23, în RRH (ist.etn.), 4, 1965, p.260-263

- D.Krândjalov, Cum se poate distinge în materialele arheologice ale aşezărilor balcanice populaţia locală romanizată de cea slavă şi de alte elemente etnice, în RRR (ist.etn.), 7, 1965, p.468-472

- E.Manova, Cercetări arheologice în raionul Zlatovgrad, în RRR (ist.etn.), 7, 1965, p.473-475

- I.Iurukova, Descoperirile mai importante şi dezvoltarea numismatică în Bulgaria în ultimii 20 de ani, în RRR (ist.etn.), 8, 1965, p.514-516

- Bohuslav Chropowski, Nitra la începutul evului mediu, în RRR (ist.etn.), 8, 1965, p.561

- R.Hachulska-Ledonos, Scări de şa din epoca feudală timpurie de la Nowa Hute, în RRR (ist.etn.), 8, 1965, p.638-639

- S.Bobcev, Săpăturile arheologice din centrul Sofiei, în RRH (ist.etn.), 10, 1965, p. 695-697

- T.Ivanov, S.Bobcev, Săpăturile din piaţa hotelului Balkan din centrul Sofiei, în RRR, 10, 1965, p.697-699 

- S.A.Pletneva, Srednovekovaja keramika Tamanskogo gorodisca, Moscova, 1963, în SCIV, 16, 1965, 4, p.834-835

- Serdica, în Mitropolia Olteniei, 18, 1966, 1-2, p. 167-172

- I.Iurukova, Contribuţii la studiul circulaţiei monedelor romane de bronz, în RRR (ist.etn.), 3, 1966, 5, p.378-379

- I.Popov, Despre apariţia omului în ţinuturile noastre (citeşte Bulgaria n.n.), în RRR (ist.etn.), 3, 1966, p. 426-430

- Iordanka Atanasova, Petăr Kiciaşki, Descoperiri funerare în satul Gradeţ, RRR (ist.etn.), 3, 1966, 5, p.431-433

- Ivanka Nicolaevici, Les baptisteres paléochretiens en Iougoslavie, ZRVI, 9, 1966, p.223-234, în RRR (ist.etn.), 4, 1967, 5, p.372-373

- I.Ferluga, Les soulevements des comitopoules, ZRVI, 2, 1966, p.75-84, în RRR (ist.etn.), 4, 1967, 5, p. 373-376

- Mihail Mihalcu, Coroziunea, Bucureşti, 1966, 226 p., în SCIV, 19, 1968, 3, p. 546-547

- V.Besevliev, Iransky elementi i prabălgarskite, în RESEE, 7, 1969, 2, p.433

- V.Besevliev,  Ein verkannter thrakischer Ortsname, Izvestija, 16, p. 75-77, în RESEE, 7, 1969, 2, p.433

- A.Rădulescu şi N.Harţuche, Cimitirul feudal timpuriu de la Castelu, Constanţa, 1967, 127 p., 31 pl., în RESEE, 7, 1969, 2, p.436-437

- T.Totev, Neizvesten strateg na Ioanopol i Dorostol, Arheologija Sofia, 1968, în RESEE, 7, 1969, 3, p.579

- Vera Antonova, Dve rannochristianski tzărkova văv vănănita ukreplenje na aul na kan Omurtag pri gara Tzar Krum (Sumensko), Arheologija Sofia, 1968, 4, p.52-67, în RESEE, 7, 1969, 4, p.740

- Vasil Mikov, Lokalizirăne na neakoi iz ceznati anticni i srednovekovi selişcea i kreposti v Bălgaria, Arheologija Sofia, 1968, 4, în RESEE, 7, 1969, 4, p. 740

- E. Lozovan, Doina et saga. Paralléles épiques roumano-scandinaves, Revue romane, 1967, 1, p.207-214, în RESEE, 7, 1969, 4, p.740-741

- Le développement de l'historiographie roumaine au cours du dernier quart de siècle, RRH, 8, 1969, 4, p.767-792 (în colaborare cu Tr.Lungu, St.Olteanu)

- S.A.Pletneva, Ot kocevii v gorodam, Moskva, 1967, în RESEE, 8, 1970, 1, p.164

- Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1970), Dacia, N.S., 15, 1971, p.415-435 (în colaborare cu Al.Rădulescu)

- Prof.dr.Phillippe Joseph, Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie (Ve-XVIe siècle), Bologna, 1970, în SCIV, 23, 1972, 2, p.335

- Izvorî na bălgarskata istorija (Fontes Historiae Bulgaricae), XV, Sofia, 1972, sub red. Mihail Voinov, 321 p., în SCIV, 23, 1972, 4, p.683-684

- V.Besevliev, Les inscriptions protobulgares et leur portée culturelle et historique, Byzantino-Slavica, 32, Praga, 1971, fasc.1, p.35-51, în SCIV, 23, 1972, 4, p.684-685

- Michel Molaise, Antichităţi egiptene şi obiecte de sticlă din Orientul apropiat, în RRRS, 9, 1972, 4, p.603-607

- T.Totev, Necropola de la Preslav, RRRS, 4, 1972, 6, p.905-908

- Profesorul N.Bănescu (necrolog), în Pontica, 5, 1972, p.585-587

- Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1971), Dacia, N.S., 16, 1972, p.375-405 (în colaborare cu Al.Rădulescu)

- T.Totev, Novootkriti vizantijski olovni pečati ot Preslav, Izvestija Varna, 8 (23), 1972, în SCIVA, 24, 1973, 3, p.553

- I.G.Hîncu, Căprăria - Pamjatnik kultury X-XII vv., Chişinău, 1973, în SCIVA, 24, 1973, 3, p.553-554

- D.Anghelov, Obrazivane na bălgarskata narodnost, Sofia, 1971, în SCIVA, 24, 1973, 3, p.554

- Bibliotheca Historica Romaniae, 10 ani de activitate rodnică, în SCIVA, 24, 1973, 4, p.689-690

- Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972), Dacia, N.S., 17, 1973, p.417-440 (în colaborare cu Al.Rădulescu)

- D.Ovcearov, Valul de frontieră Erkesia, în CID SP, 10, 1973, 2, p. 270-272

- L.Donceva-Petkova, Srednovekovni glinini sădove s vătreţni uţi, Arheologija Sofia, 4, 1971, p.32-38, în RRR, 10, 1973, 3, p.458-460

- Al.Graur, Nume de locuri, Bucureşti, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 1, p.154-158

- G.B.Fedorov, L.L.Polevoj, Arheologija Rumynii, Moscova, 1973, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.325

- I.P.Rusanova, Slavianskie drevnosti VI-IX vv. mezdu Dneprom i zapodnym Bugom, Moscova, 1973, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.328

- Problemy arheologii i drevnei istorii Ugrov, Moscova, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.328

- Jugovostocnaja Evropa v srednie veka, Chişinău, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.328

- Părvi kongres na bălgarskoto istoricesco druzestvo, Sofia, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.329

- Iordanka Čangova, Srednovekovnoto selişte nad trakiiskija grad Sevtopoles XI-XIV vek, Sofia, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.329

- Cumania, 1, Kecskemet, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.489-490

- Giuseppe Bovini, Note sull'area cimiteriale paleo-cristiana di S.Eustorgio a Milano, Revista di Studi Liguri, 37, Bordighera, 1973, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.490

- E.Lozovan, Varegues, Romeens et le lion du Pirée, Revue romane, 8, 1973, 1, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.490

- Arheologiceskie issledovanija v Moldavii (1972), Chişinău, 1974, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.490

- Carevgrad Tărnov. Dvorecăt na bălgarskite care prez vtorata bălgarska dărzava, I, Sofia, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 2, p.308

- Izvestija na okrăjnia istoriceski muzei i bălgarskoto diujestvo, Tolbuhin, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 2, p.308-309

- Al.Zub, Vasile Pârvan, Iaşi, 1974, în SCIV, 26, 1975, 3, p.433

- Balcanoslavica, 1, Prilep, 1972; 2, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 3, p.433

- Muzeul Naţional, 1, Bucureşti, 1974, în SCIVA, 26, 1975, 3, p.434

- Sonja Georgieva, Velizar Velkov, Bibliografija na bălgarskata arheologija, Sofia, 1974, 478 p., în SCIVA, 26, 1975, 4, p. 581

- Ioannis Skylitzes Synopsis historiarum, Berlin, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 4, p.581-582

- Fontes Historiae Dacoromaniae, III, Bucureşti, 1975, în Magazin istoric, 20, nr.976, p.2.

- Byzantina, I-III, Thessalonique, în Peuce, 4, Tulcea, 1973-1975, p.321-324

- Al XV-lea colocviu al Societăţii "Mihai Eminescu" din Freiburg i.Br. cu tema"Românii şi marea", în SCIVA, 27, 1976, 1, p. 119-120

- Evangelos K. Chrysos, To Bizantion kai oi Gotdoi, SCIVA, 27, 1976, 1, p. 129-130

- Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (secolele X-XIV), Bucureşti, 1974, 379 p., 52 fig., în SCIVA, 27, 1976, 2, p.281-282

- Al XV-lea Congres internaţional de studii bizantine, în SCIVA, 27, 1976, 2, p.271

- Cigaar N.Crinje, L'imigration anglaise à Byzance après 1066. Un nouveau texte sur les Varangues à Constantinople, REB, 32, 1974, p.301-342, în RESEE, 14, 1976, 2, p.354

- Giuseppe Bovini, Les "sinopie" récemment découvertes sous les mosaiques de l'abside de Saint-Appolinaire in Closse à Ravenne, Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des seances 1974, Paris, 1974, p.97-110, în RESEE, 14, 1976, 2, p.354

- Babic Boskov, Srednovekovno kulturno bogatsvo na S.R. Makedonja, Prilep, 1974, 66 p., 187 fig., în RESEE, 14, 1976, 2, p.354-355

- Fontes Historiae Daco-Romanae, III, în AIIA A.D.Xenopol Iaşi, 13, 1976, p.431-433

- Catherine Asdracha, La région des Rhodopes aux XIIIe-XIVe siècles. Etude de géographie historique, 1976 (Colecţia Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher, vol.49), în SCIVA, 28, 1977, 2, p.292-296

- Octavian Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în Dacia traiană sud-carpatică, Craiova, 1976, în SCIVA, 28, 1977, 4, p.611-612

- Ana Comnena, Alexiada, Bucureşti, 1977 (trad. Marina Marinescu), în SCIVA, 28, 1977, 4, p.617

- Maria Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploieşti), Bucureşti, 1978, 182 p., în SCIVA, 30, 1979, 3, p.469-475

- Lexicon des Mittelalters, München-Zürich, 1978, recenzie în Pontica, 12, 1979, p.378-379

- De la Dunăre la Mare, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1979, 244 p., recenzie în Pontica, 12, 1979, p.379-382

- Alexandru Barnea, Ion Barnea, Ioana Bogdan Cătăniciu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Gheorghe Papuc, Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucureşti, 1979, 258 p., recenzie în Dacia, N.S., 24, 1980, p.386-391

- Profesorul Gheorghe Ştefan (necrolog), în SCIVA, 31, 1980, 3, p.479-481

- Culture et art en Bulgarie médiévale (VIII-XIV siècles), Sofia, 1979, dare de seamă în RESEE, 18, 1980, 4, p.784-785

- Jonathan Shepard, Tzetzes letters to Leo at Dristra, Byzantinische Forschungen, 6, Amsterdam, 1979, p.191-230, în RESEE, 18, 1980, 4, p.785-786

- Pliska-Preslav, I, 1979, 212 p., în RESEE, 18, 1980, 4, p. 798

- Constantin Preda, Callatis. Necropola romano-bizantină, Bucureşti, 1980, recenzie în SCIVA, 32, 1981, 2, p.309-312

- A XV-a sesiune de rapoarte privind cercetările arheologice în România (în colaborare), Revista de istorie, 34, 1981, p.1565-1566

- Stylianos Pelekanides, Studien fur frühchristlichen und byzantinischen Archäologie, în RESEE, 19, 1981, 1, p.179-181

- I.Barnea, Arta creştină în România, vol.I (secolele III-VI), Bucureşti, 1979, 280 p., 118 pl., şi vol.II (secolele VII-XIII), Bucureşti, 1981, 238 p., 102 pl., în Pontica, 14, 1981, p.371-378

- Vasile Culică (necrolog), în Pontica, 14, 1981, p.379-381

- Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor, Bucureşti, 1980, în SCIVA, 33, 1982, 2, p. 257-259

- M.Balard, Gênes et l'Outre Mer, II, Actes de Kilia du notaire Antonio di Ponzo, în SCIVA, 33, 1982, 4, p.442

- Stancio Vaklinov şi Stanislav Stanilov, Kladenci. Rannosrednovekovnoto bălgarsko selişte, Varna, 1981, în SCIVA, 34, 1983, 2, p.p.180-181

- Mircea D.Matei, Emil  E.Emandi, Habitatul medieval rural din valea Moldovei şi din bazinul Şomuzului Mare. Secolele XI-XVII, Bucureşti, 1982, în SCIVA, 34, 1983, 3, p.298-299

- Helena Zoll Adamikova, Wezesnosredniowieczne cmentarzyska cialopalne slovnian na terenie Polski, vol.II, Wroclaw-Krakow-Gdansk, 1979, 316 p., în Pontica, 16, 1983, p.360

- Liudmila Donceva-Petkova, Signes sur les monuments archéologiques de Bulgarie médiévale, Sofia, 1980, 188 p., 19 fig., 42 pl., în Pontica, 16, 1983, p.360-362

- Stojan Avdev, Les monnaies en argent du tsar Michail Assene, 1337-1355, Numizmatika, 3, 1980, p.13-22, în Pontica, 16, 1983, p.362-363

- Totiu Totev, Monasterăt v "Tuzlalaka" centăr na rezervanata keramika o Preslav prez IX-X v., Sofia, 1982, 80 p., 69 fig., în SCIVA, 36, 1985, 3, p.274

- John V.A.Fine, The Early Medieval Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, Ann Arbor (The University of Michigan), 1983, 335 p., în Pontica, 19, 1986, p.313-314

- C.Asdracha, G.Bakirtzis, Inscriptions byzantines de Thrace (VIIIe-XVe siècles). Edition et commentaire historique, Arhailogikon Deltion, 35 (1980), Athena, 1986, p.241-282, pl.58-78, în Istros, 5, 1987, p.438-439

- Stamen Mihailov, Gheorghi Džingov, Vălo Vălov, Violeta Dimova, Rannosrednovekovnoto selişte pri selo Stărmen, Sofia, 1982, 144 p., în Istros, 5, 1987, p. 440  

- Kulturata na srednovekovnia Tărnov, Sofia, 1985, 214 p., sub redacţia lui Atanas Popov şi Velizar Velkov, în Istros, 5, 1987, p.441-442

- Profesorul Ion Barnea la 75 de ani, în SCIVA, 39, 1988, 4, p.391-397

- Silvia Baraschi (necrolog), în SCIVA, 42, 1991, 3-4, p.109-112

- Urszula Maj Stradow, Stanowiske 1, Czesc I, Ceramika wczesnesredniewieczna, Cracovie, 1990, 138 p., 78 fig., în Dacia, N.S., 36, 1992, p.221

- Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, 1987, 350 p.,