Capra a fost socotită de români ca animalul care dă semne dacă vremea va fi bună sau rea. Jocul "caprei" (omorârea, bocirea , înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat și evocat de boabele care se aruncau de gazdă peste cortegiul „caprei". Jocul „caprei", generalizat în toată țara la sfârșitul secolului al XIX-lea și fiind socotit un joc păgân, mulți slujbași ai bisericii au refuzat să-l primească pe la casele lor, socotindu-l „nevoit de legea creștinească" (Gr. Tocilescu). În zilele noastre, jocul a rămas un pretext pentru una dintre tradiționalele manifestări artistice, prilej de etalare a unor frumoase podoabe, covoare, stergare ș.a., în culori vii, uneori stridente, pentru înveselirea gospodarilor și pentru urări bune cu prilejul Anului Nou. În satele și comunele maramureșene se practică "două tipuri distincte de "capră": - jocul caprei - bazat numai pe acompaniament muzical ( la Ieud, un singur fluieraș; la Botiza, patru sau șase Fluierași) - jocul caprei inclus într-un spectacol popular complex Ca și celelalte jocuri cu măști practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, și în jocul „caprei" și-au făcut loc, pe lângă măștile clasuce (capra, ciobanul, țiganul), măștile de „draci" și „moși" care prin stigăte, chiote, mișcări caraghioase, măresc nota de umor și veselie, dând uneori o nuanță de grotesc.

 

(Iarna Maramureșeană, Francisc Nistor, Ed.Sport - Turism, București, 1981)
Foaie verde și-o alună
Bună ziua, ziua bună
Ia deschideți porțile
Să intre căprițele
Ța, ța, ța, cărpiță ța
Nu te da nu te lăsa
Ța, ța, ța, cărpiță ța
Capra noastră-i cu mărgei
Cu cercei cu catifeli
Joacă vesel căprița
Toți îs bucuroși de ea.
Ța, ța, ța, cărpiță ța
Nu te da nu te lăsa
Ța, ța, ța, căpriță ța
Și plecai și eu la târg
Pe căprița ce s-o vând
Și mergând pe drum, mergând
Aud din urmă strigând:

Cumpărătorul:
- De vânzare-i capra bade?
Ciobanul:
- De vânzare!
Cumpărătorul:
- Și cât vrei pe ea?
Ciobanul:
- 800 de lei!
Cumpărătorul:
- E blândă, nu împunge?
Ciobanul:
- E blândă, nu împunge.
(capra îl împunge pe cumpărător)
Cumpărătorul:
- Eu îți dau 400 de lei pe ea pentru că împunge.
Ciobanul:
- De cât să-mi dai 400 de lei pe ea, mai bine îi dau
un par în cap. (o lovește cu bățul, capra cade și nu
mai mișcă)

Alaiul:
- Văleu, capra noastră a murit!
Ța, ța, ța, cărpiță ța
Te-o lovit vreo boală grea
Sau pe unde-i colindat
Veste rea tu ai aflat.
Ciobanul:
- Băă…da capra nu-i moartă și nu din pălitură
a leșinat, ce din cele ce-o aflat.
Alaiul:
Scoală tu căprița mea
Faptele s-or îndrepta
Și-acum haide să plecăm
Și-alte case colindăm
Ța, ța, ța, cărpiță ța
Nu te da nu te lăsa
Ța, ța, ța, cărpiță ța.

(Cules din com.Țepu, jud.Galați.)back home next