Nasterea Domnului / The Nativity of Christ Naºterea Domnului
Icoanã pe sticlã - detaliu
Savu Moga (1822 - 1899)
Localitatea Arpaºu de Sus
Colecþia Muzeului Þãranului Român, România

The Nativity of Christ
Icon on Glass (detail)
By Savu Moga (1822 - 1899)
From village Arpaºu de Sus
Romanian Peasant Museum's Collection
Bucharest - Romania

back home next

[ Back ]