Obicei care face parte din sfera urărilor augurale şi care se petrece în seara de ajun a Crăciunului. De obicei, cei care merg cu steaua sunt copii în vârstă de 7 - 14 ani. Acest obicei are conotaţii religioase referitoare la naşterea Domnului.

Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua luminează
Şi adeverează,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte
Că astăzi curata,
Preanevinovata
Fecioara Maria,
Naşte pe Messia
In ţara vestită
Bethleem numită.
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-l vază.
Şi dacă sosiră,
Îndată-l găsiră,
La Dânsul intrară
Şi se închinară
Cu daruri gătite
Lui Hristos menite,
Luând fiecare,
Bucurie mare.
Care bucurie
Şi la noi să fie
De la tinereţe
Pân'la bătrâneţe.
 
 
 
Alte texte:
 
 
Steaua de sus răsare,
Cu cea taină mare,
Și steaua dă raze,
La maghi luminează;
Și maghii grăiesc
Grai filozofesc;
 

back home next