cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
77.5 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.239

Mysterio sau Taina Botezului (română), 1651

        Mystirio sau sacrament, sau taine / cu porunca și cu toată cheltuiala a Părinte[lui] Ștefan . – Acum, de întâi, tipărite. – (Târgoviște : Întru cinstita casă a Înălțării..., 1651). – [8], 106 p. ; in quarto (22 x 17 cm.), 22 R. (15 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 59
Mysterio sau Taina Botezului (română), 1651 [titlu uniform]
Mystirio [Titlu în Bibliografia românească veche]
Ștefan, mitropolit al Țării Românești. ed. ; ed.com.

cuvinte cheie: cultul ortodox; Sfântul Botez


Datele de exemplar:

. – [8], 106 p.
* Conservare: incomplet: lipsesc paginile 99-104
* Legătură în carton
* Ex libris: Acum proprietatea mea C. Erbiceanu [f. [1r]]
* Însemnări: Această carte ce să cheamă botez l-am cumpărat eu Popa Nicolae derept bani gata 22, când am fost diacon în zilele lui Costandin voevod, când au fost leat 7159“ (1651) , alfabet: chirilic [ff.: 1-2]
Erbiceanu, Constantin [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 59, inv. 240
Proveniență: donat de Constantin Erbiceanu
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1980-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 19 august 1999... Victor Toader