Biblioteca Judeţeană Bihor
Director: Conf. univ. dr. Constantin Mălinaş; Director interimar: drd. Mircea Popa Priorităţi Problematica Album de imagini Nou  

 

ROLUL  BIBLIOTECII  JUDEŢENE  BIHOR

Biblioteca judeţeană “Gheorghe Şincai ” Bihor are misiunea de a organiza şi asigura o ofertă bogată de servicii infodocumentare pentru populaţia ţintă, formată preponderent din locuitorii municipiului Oradea (208 000 persoane), dar şi din categorii şi grupuri socio-profesionale ale populaţiei din întreg judeţul Bihor (640 000 locuitori), pentru unele grupuri din ţară, sau pentru comunităţile româneşti din jurul României, în special pe relaţia vestică, din Transcarpatia, Ungaria, Voivodina.

În acest scop, Biblioteca în fapt continuă dezvoltarea colecţiilor sale de documente, istoriceşte  constituite, începând din anul 1912, dar formează şi dezvoltă colecţii noi, din toate categoriile de documente primare şi secundare, sprijină efortul de informare al utilizatorilor, pentru a-i ajuta astfel să se realizeze profesional, să se integreze în comunitate, să se simtă mai bine şi să fie fericiţi în familie şi societate.

DATE  DESPRE  BIBLIOTECĂ

Biblioteca noastră este o bibliotecă publică de nivel judeţean, cu profil tradiţional enciclopedic în formarea colecţiilor şi ale bazelor sale de date, având un bogat fond de patrimoniu şi documentar, de peste o sută de mii de unităţi de evidenţă, din totalul colecţiilor, de peste 642 000 unităţi de inventar

Patronul cultural al bibliotecii este istoricul şi pedagogul GHEORGHE ŞINCAI (1754-1816), ale cărui biografie şi operă sunt puternic legate de Oradea, unde a găsit adesea adăpost şi bună primire, între anii 1796-1812. Aici au rămas principalele sale manuscrise, între care şi Cronica românilor”, care a proliferat de aici în numeroase ediţii, vechi şi moderne.

După o îndelungată tradiţie a circulaţiei populare a cărţii în Bihor, cât şi a bibliotecilor de tip  ecclesial şi şcolar, biblioteca publică se deschide în Oradea la 11 septembrie 1912, cu un fond modest de 11.384 cărţi în limba maghiară. După care urmează o evoluţie lungă, de peste nouăzeci de ani , în general pozitivă, dar şi cu etape de periclitare a locaţiei  şi colecţiilor bibliotecii, cu continuităţi şi discontinuităţi, în special între anii 1940-1944 ; 1945-1952 . Astfel, ca urmare a distrugerii şi epurării ideologice a colecţiilor ei, acestea scad în perioada  arătată, de la peste 47. 000 u.b. la numai 8 941, cu care în anul 1951 biblioteca este mutată în clădirea, care a fost sediul Episcopiei greco-catolice de Oradea, unde rămâne până în prezent.

În acestă locaţie, în care devine chiriaş din anul 1995, indicii de performanţă ai bibliotecii se dezvoltă continuu, încât Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai” Bihor devine treptat cea mai mare şi mai activă bibliotecă din partea de vest a României (avem în vedere judeţele Bihor, Sălaj, Satu Mare şi Arad)

 

CREŞTEREA  COLECŢIILOR

ANUL

TOTAL U.B.

ANUL

TOTAL U.B.

1912

11 384

1980

418 840

1940

40 000

1990

550 965

1952

16 0142

1995

583 840

1960

85 406

2000

624 780

1970

289 529

2005

642 000

 

INDICI  PRINCIPALI  DE  PERFORMANŢĂ

ANUL

CITITORI

VIZITE  ZILNIC

TOTAL ÎMPRUMUT

1912

11 465

105

15 000

1968

15 687

580

414 017

1990

18 126

1100

321 607

1995

26 079

940

548 923

2000

30 628

1010

478 976

2004

înscrişi : 22 528

activi : 19 153

827

480 402

Biblioteca încearcă să dezvolte armonios funcţiile ei fundamentale, de formare, prelucrare, organizare şi comunicare a colecţiilor, prin serviciile organizate la clădirea centrală, la cele cinci filiale de cartier, cât şi la filiala din Băile Felix, de asemenea pune în practică un calendar cultural bogat, cu peste 200 de manifestări anual, de nivel mic, mediu şi maxim, cu importanţă locală, judeţeană, naţională sau chiar internaţională. Biblioteca are un plan de cercetare ştiinţifică şi un plan editorial anual, ca suport pentru schimbul interbibliotecar de publicaţii monografice şi seriale, cât şi pentru a putea contribui la catalogul naţional partajat. În acest cadru editează revistele “Familia română” şi “Sănătatea cărţilor”, respectiv participă în parteneriat la editarea buletinului “Ex-libris românesc”, alături de Asociaţia Română pentru Ex-libris.

Conf. univ. dr. Constantin MĂLINAŞ

Contact - Informaţii

Telefoane:
0259.231257 / 0259.470896
FAX:
0259.231257
Adresa poştală:
Piata UNIRII 3 si Piata 1DECEMBRIE 12, Oradea, Jud. Bihor
Poşta electronică:
Informaţii generale: bibl_jud@cjbihor.ro  - 
Membri ai colectivului Bibliotecii Judeţene Bihor - foto:

Suport tehnic:
Administrare sait: CIMEC - www.cimec.ro
Realizare tehnică, design Eduard Hazu : eduard@cimec.ro      foto:
 

 

Pentru observaţii şi comentarii privind conţinutul, trimiteţi mail la bibl_jud@cjbihor.ro , iar pentru observaţii şi comentarii tehnice privind alcătuirea acestui sait, la eduard@cimec.ro .
Ultima modificare la: 15 iunie, 2005