Living Past
Home
About
Issues
Register
Links
Credits


Living Past


[ English Version ]

1. Ce este o revistă electronică ?
2. De ce o revistă electronică .. pe Internet?
3. Ce își propune revista ?
4. Doriți să publicați în revista noastră ?
5. Ce publicăm ?


1. Ce este o revistă electronică ?

Un grup de fișiere (articole) aflate pe un server, accesibile 24 de ore din 24, din orice colț al lumii, de la orice calculator conectat la Internet (rețeaua mondială de computere)2. De ce o revistă electronică .. pe Internet ?
 • are difuzare mondială !
 • toate universitățile, instituțiile de cercetare, muzeele și bibliotecile din lume sunt sau urmează să fie conectate la Internet
 • și în România sunt tot mai multe universități, instituții de cercetare, muzee și biblioteci conectate la Internet.
 • mediul digital permite publicarea de ilustrații alb-negru și color de foarte bună calitate
 • timpul dintre predarea materialului și publicare este redus la minimum
 • autorii își pot actualiza articolele (noi descoperiri sau noi puncte de vedere) oricând, fără să mai aștepte o nouă ediție
 • autorii de bucură de toate drepturile de proprietate intelectuală garantate de publicațiile clasice
 • articolele electronice sunt citate la fel ca cele tipărite, conform standardelor internaționale3. LIVING PAST își propune:
 • să publice pe internet lucrări de arheologie românească, sud-est europeană și mediteranean
 • să difuzeze rezultatele cercetărilor arheologice românești în lume
 • să valorifice posibilitățile interactive și multimedia specifice mediului digital
 • să acorde spațiu cercetărilor interdisciplinare, care nu sunt ușor de acceptat de alte publicații
 • să promoveze idei noi, cercetări recente și puncte de vedere originale referitoare la arheologie
 • să propună și să stimuleze o nouă manieră, mai atractivă, de a scrie arheologie și istorie veche
 • să îmbunătățească comunicarea cu mediul arheologic și nu numai4. Aveti...

 • ...articole noi, pe care nu aveți unde să le publicați?
 • ...versiuni electronice ale articolelor apărute în publicații cu circulație restrânsă ?
 • ...versiuni extinse ale unor articole publicate anterior în variante limitate ?
 • ...articole respinse de alte reviste datorită dimensiunilor textului, numeroaselor ilustrații sau a unui conținut considerat a fi prea îndrăzneț ?
 • ...comunicări științifice care nu au fost niciodată publicate ?
 • ...ilustrație nepublicată de orice fel ?
 • ...rapoarte finale de săpături (inclusiv planuri de săpături generale și detaliate, profile stratigrafice, fotografii, hărți, desene, reconstituiri, etc) ?
 • ...repertorii și cataloage arheologice (inclusiv hărți)?
 • ...studii asupra unor tipuri de piese arheologice deosebite ?
 • ...analize bazate pe diverse date de ordin arheologic ?5. LIVING PAST primeste:

 • articole în engleză sau franceză, sub formă de fișiere pe dischetă
 • ilustrație scanată (sau în original pentru a fi scanată)
 • numai articole cu structura unei cărți
  • pagină de titlu
  • cuprins (capitole și subcapitole)
  • notele grupate la sfârșitul textului
  • bibliografie
  • descriptori (subiecte)
  • index locorum și index nomina
  • rezumat
  • glosar
  • lista ilustrațiilor
 • biografie informală și o fotografie a autorului
 • adresa de corespondență a autorului
 • date despre articol (data, versiunea, unde a mai aparut, etc.)
Redacția asigură tehnoredactarea, procesarea informatică pentru internet
a textului (html) și a imaginilor (jpeg).LIVING PAST este o publicație semestrială a Institutului de Memorie Culturală (cIMeC), care apare în limbile oficiale ale Consiliului Europei (articole în engleză sau franceză).