Indexul siturilor
Adâncata "La Cişmea"
Agigea - Lacul Agigea
Alexandria
Alexandria - Izvoru Rece (Valea Nanovului)
Balaci
Blejeşti (Valea Glavaciocului)
Borduşani "Popina Mare
Brăiliţa
Brebina, com Scrioaştea
Bucşani (I) "La Pod"
Bucşani (II) "La Pădure" În Osebiţi
Bucşani (IV) "Pepinieră 2"
Bucşani (XI) "La Pădure 2" Grădina lui Buric
Bucşani (XII) "La Şcoală"
Bucşani (XIII) "La Izvor"
Carcaliu
Călineşti
Căscioarele "D-aia parte"
Căscioarele I "Ostrovelul"
Cernavodă I
Cernavodă II
Cheia - Peştera "La Baba"
Cheia - Peştera "La Soci"
Cheia - Peştera "La Izvor"
Cheia "Peştera de la Casian" (Peştera cu Cristale)
Chirnogi "Florea Baltag"
Ciolăneşti din Deal, com Ciolăneşti
Cireşu
Cochirleni I
Cochirleni II
Constanţa I - "Lacul Tăbăcăriei"
Constanţa II - Parcul Catedralei
Copăceanca, com. Călineşti
Corbu de Jos
Costineşti
Cuneşti - "Măgura Cuneşti"
Dealu (III) La Zgârci La Cărămidărie
Dealu (VI) "Pădurea Neagră
Drăgăneşti de Vede
Esichioi - movila "Moş Manea"
Fântâna Mare
Geangoeşti
Ghindăreşti
Grădiştea Ulmilor
Grădiştea Ulmilor - Boian B
Gumelniţa
Gura Dobrogei - Gospodărie - proprietar Florea Ion
Gura Dobrogei - Peştera Gura Dobrogei
Hârşova "La Lac"
Hârşova "La Releu"
Hârşova I
Hârşova II
Istria I - "Drumul vacilor: primele gropi de lut"
Istria II - L. Sinoe
Istria III - "Bent"
Istria IV - "Malul Lacului Sinoe"
Ivrinezu Mare
Însurăţei - Popina
Lăceni, com Orbeasca
Licuriciu, com Călineşti (Valea Tinoasei)
Limanu
Limanu "Peştera de la Limanu"
Lişcoteanca
Luncaviţa
Mangalia - "La Ostrov"
Măgura Căluşarilor
Măgura-Bran (Valea Clăniţei)
Măgureni (Pârlita) "Gerghelău"
Măriuţa "La Movilă"
Medgidia I - punctul "Cantonul 4"
Medgidia II - Km 23 pe Canalul Dunăre - Marea Neagră
Morteni
Năvodari II - Pe malul L. Taşaul
Năvodari I - (L. Taşaul) Insula "La Ostrov"
Negreni, com. Tătărăştii de Jos
Nenciuleşti, com Mavrodin
Obedeni (VII) Luncă
Odobeasca, com Drăcşenei
Ovidiu - Insula Ovidiu
Palazu Mare
Palazu Mic
Perii Broşteni, com Olteni
Plosca
Popeşti
Popeşti
Potcoava - malul sudic al bălţii Barza
Rasa - "Stăvilarul Gălăţuiului"
Rasova
Satu Vechi, com Drăcşănei
Slăveşti, com Tătărăştii de Jos
Şeinoiu - "La cimitir"
Târguşor - Cheia "Silişte"
Târguşor - Grădina
Târguşor I - "Urs"
Târguşor II - "Sitorman"
Tariverde I - "Cărămidărie"
Tariverde II
Tătărăştii de Jos
Tătărăştii de Jos
Tecuci, Com Balaci (Valea Tecuciului)
Teiu
Teiu Tell-ul 2
Trivale - Moşteni
Ţigăneşti
Ţigăneşti
Ulmeni "În curtea lui Gheorghe Coman"
Vităneşti, com Purani
Vlădeni
Vlădiceasca "Gherghelăul Mare"
Voievoda, com Furculeşti (Valea Urluiului)
Zâmbreasca (Valea Zâmbreasca)
Ziduri - "Măgura de Sub Cetate"
Ziduri, com Mozăceni (Valea Dâmbovnicului)