Formulare şi instrucţiuni ale Direcţiei Monumente Istorice şi Muzee (Ministerul Culturii şi Cultelor) - domeniul ARHEOLOGIE

 

1. Cerere autorizaţie cercetare sistematică SA-CS1 doc, pdf

Instructiuni_cerere aut sistematica I-SA-CS1

2. Cerere autorizaţie cercetare preventivă SA-CP1 doc, pdf

Instructiuni_cerere aut preventiva I-SA-CP1

3. Cerere autorizaţie supraveghere arheologica SA-SA1 doc, pdf

Instructiuni_cerere aut supraveghere I-SA-SA1

4. Fişă cerere finanţare din partea MCC FC-SF1 doc, pdf

Instructiuni _cerere finantare I-FC-SF1

5. Fişă inscriere Registrul Arheologilor FI-RA1 doc, pdf

6. Fişă sit arheologic FS-RAN1 doc, pdf

Instructiuni_fisa sit arheologic I-FS-RAN1

7. Fişă tehnică evaluare de teren FT-ET1 doc, pdf

Instructiuni_fisa tehnica eval teren I-FT-ET1

8. Fişă tehnică cercetare preventivă FT-CP1 doc, pdf

Instructiuni_fisa tehnica preventiva I-FT-CP1

9. Fişă tehnică cercetare sistematică FT-CS1 doc, pdf

Instructiuni_fisa tehnica sistematica FT-CS1

10.Fişă tehnică supraveghere arheologică FT-SA1 doc, pdf

Instructiuni_fisa tehnica suprav I-FT-SA1

Data publicării: octombrie 2004