Racoș, județul Brașov

 

 1. Racoș. Tipia Ormenișului. Fortificație dacică.

  Istoricul cercetării. Cercetări sistematice (1981 – 1998) Ioan Glodariu, Florea Costea, Angelica Bălos.

  Descrierea sitului. Cetatea este înconjurată spre est – sud – vest de mai multe terase antropogene. Locuire sporadică în bronzul mijlociu și final și foarte intensă în prima și a doua epocă a fierului. Zid din piatră parțial fasonată, lung de 100 m și gros de 3 m. În incintă, o cazarmă, un sanctuar cu aliniamente de piatră și un sanctuar circular; pe terasa II, un alt sanctuar circular, al doilea ca mărime din Dacia. Zidul este construit în sec. I î. d. Chr.

 2. Racoș. Piatra Detunată. Fortificație hallstattiană și dacică.

  Istoricul cercetării. Sondaje Ioan Glodariu, Florea Costea (1982 – 1983) și cercetări sistematice Florea Costea, Angelica Bălos (1995 – 1998).

  Descrierea sitului. Fortificație hallstattiană, cu val dublu și șanț, lungi de 180 m, peste care se înalță un zid dacic, din piatră parțial fasonată și pământ. Locuiri foarte intense în bronzul mijlociu și final (cultura Wietenberg), Hallstatt și La Tene. Locuirea dacică începe în sec. IV – III î. de Chr. și sfârșește la cucerirea romană, zidul datând din timpul lui Burebista. Numeroase terase locuite în epocile amintite.

 3. Racoș. Tipia Racoșului. Cetate dacică.

  Istoricul cercetării. Nu este cercetată sistematic, locuirile din epocile amintite fiind cunoscute din sondaje (Florea Costea).

  Descrierea sitului. Cetate dacică, cu zid de piatră fasonată la exterior, lung de 85 m și gros de peste 2 m, refolosit în evul mediu timpuriu.

 4. Racoș. Dealul Vărăriei. ( Meszes). Fortificație din prima epocă a fierului și dacică.

  Istoricul cercetării. Sondaje: Ioan Glodariu, Florea Costea (1982), cercetări sistematice Florea Costea, Adriana Ardeu, Angelica Bălos (1997 - 1998).

  Descrierea sitului. Fortificație din prima epocă a fierului, cu val dublu și șanț, lungi de peste 525 m și înalte de 3 - 11 m, refolosită parțial de daci începând din sec. I î. d. Chr.

Materialul se păstrează la Muzeul de Istorie Brașov.

 1. Vas-borcan, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 25 cm, Dm = 20 cm, nr. inv. II/6218.
 2. >
 3. Vas-borcan, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 25,5 cm, Dm = 21 cm, nr. inv. II/6167.
 4. Vas-borcan, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 14 cm, Dm = 11 cm, nr. inv. II/6156.
 5. Borcan, miniatural, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 5,8 cm, Dm = 5,5 cm, nr. inv. II/6162.
 6. Borcan, miniatural, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 6,5 cm, Dm = 5 cm, nr. inv. II/6158.
 7. Borcan, miniatural, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 8 cm, Dm = 6 cm.
 8. Borcan, miniatural, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 7 cm, Dm = 6,5 cm, nr. inv. II/6159.
 9. Cupă-pahar, din depunerea rituală. Hallstatt ?, nr. inv. II/6161.
 10. Strachină, din depunerea rituală. Halstatt, în depunerea de epoca dacică, Î = 10 cm, Dm = 11 cm, nr. inv. II/6197.
 11. Castron, din depunerea rituală. Celtic (?), vas în depunerea de epoca dacică, Î = 17 cm, Dm = 27 cm, nr. inv. II/6163.
 12. Strachină (bol), din depunerea rituală. Halstatt, vas în depunerea de epoca dacică, Î = 6,5 cm, Dm = 14 cm, nr. inv. II/6166.
 13. Strachină (bol), din depunerea rituală. Halstatt, vas în depunerea de epoca dacică, Î = 5 cm, Dm = 15 cm, nr. inv. II/6310.
 14. Fusaiolă, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 2,8 cm, Dm = 4 cm, nr. inv. II/6171.
 15. Fructieră-platou, din depunerea rituală. Epoca dacică, Dm = 29 cm, nr. inv. II/6164.
 16. Ceașcă, dacică, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 5 cm, Dm = 11 cm, nr. inv. II/6168.
 17. Ceașcă, dacică, din depunerea rituală. Epoca dacică, Î = 4,5 cm, Dm = 7 cm, nr. inv. II/6311.
 18. Cap sceptru,(?) os, Cultura Wietenberg, Î = 12 cm, l = 8 cm, gr = 7 cm, nr. inv. II/6312.
 19. Borcan, dacică, Î = 19 cm, nr. inv. II/6269.
 20. Văscior, hallstattian, cu o toartă. nr. inv. II/6168.
 21. Vas, hallstattian, de culoare neagră.
 22. Văscior, cu două urechiușe, Î = 4 cm, nr. inv. II/6174.
 23. Fibulă celtică, din bronz, sfârșitul sec. IV - începutul sec. III î. d. Chr., L = 5 cm, L resort = 2,5 cm, nr. inv. II/5952.
 24. Monedă romană republicană, de argint. Epoca dacică, Gr = 4 gr, nr. inv. II/ 6313.
 25. Monedă grecească, de argint. Epoca dacică, Gr = 3,250 gr, nr. inv. II/6314.
 26. Monedă, de argint, de la Dyrrhachium. Epoca dacică, Copăcel, jud. Brașov, Gr = 2,550 gr, nr. inv. II/6278.
 27. Monedă, de argint, de la Dyrrhachium. Epocadacică, Copăcel, jud. Brașov. Gr = 2,950 gr, nr. inv. II/6279.
 28. Brățară, de bronz, fragmentară, fațetată în interior, decorată în exterior. Epoca dacică, L = 39 mm, nr. inv. II/6074.
 29. Brățară, de bronz, fragmentară, nedecorată. Epoca dacică, L = 49 mm, nr. inv. II/6107.
 30. Vârf de săgeată, de bronz, plată, nedecorată. Epoca dacică, L = 38 mm, nr. inv. II/6104.
 31. Piesă de bronz, inelată, cu trei nervuri. Epoca dacică, D = 25 mm, nr. inv. II/ 6123.
 32. Plăcuță de aramă, în formă de cuțit, ruginită. Epoca dacică, L = 13 mm, nr. inv. II/6062.
 33. Plăcuță de bronz, decorată, având și două perforații. Epoca dacică, L = 75 mm, l = 40 mm, nr. inv. II/6108.
 34. Ac de bronz, cu măciulie și cu patru tiscuri. Epoca dacică, L = 42 mm, nr. inv. II/6105.
 35. Brățară(?) de bronz, cu corp răsucit, capete cu secțiuni pătrate și ascuțite. Epoca dacică, D = 38 mm, nr. inv. II/6070.
 36. Topor, din fier. Epoca dacică, L = 19 cm, lmax. = 93 cm nr. inv. II/6315.
 37. Săgeată, din fier, cu tub de fixare. Epoca dacică, L = 7 cm, l = 2 cm, nr. inv. II/ 6316.
 38. Vârf de săgeată, din fier, cu aripioare, cu "tub". Epoca dacică, L = 44 mm, l = 13 mm, nr. inv. II/6317.
 39. Fibulă de fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6318.
 40. Cuțite de fier. Epoca dacică.
 41. Cuțite de fier. Epoca dacică.
 42. Cuțite de fier. Epoca dacică.
 43. Cuțite de fier. Epoca dacică.
 44. Zăbală de fier. Epoca dacică.
 45. Țintă de fier. Epoca dacică.
 46. Țintă de fier. Epoca dacică.
 47. Balama(?). Epoca dacică.
 48. Pinten de fier. Epoca dacică.
 49. Pinten de fier. Epoca dacică.
 50. Piron de fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6179.
 51. Piron de fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6180.
 52. Piron de fier. Epoca dacică.
 53. Ac de bronz. Hallstatt, nr. inv. II/6090.
 54. Ac de bronz. Hallstatt.
 55. Ac de bronz, îndoit. Hallstatt, nr. inv. II/6067.
 56. Lamă de cuțit, din bronz. Hallstatt, nr. inv. II/6191.
 57. Amuletă, "paste", din os. Hallstatt, nr. inv. II/6192.
 58. Fibulă de fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6185.
 59. Fibulă(?) sau toartă de vas(?), din fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6186.
 60. Săgeată, cu două aripioare, cu tija torsionată. Epoca, dacică.
 61. Vârf de lance, din fier foliform. Epoca dacică, nr. inv. II/ 6100.
 62. Ferecător, din fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6183.
 63. Potcoavă, de fier. Epocadacică, nr. inv. II/6215.
 64. Cuțitoaie-fierăstrau, din fier. Epoca dacică, nr. inv. II/6103.
 65. Verigă, din bronz. Epocadacică, nr. inv. II/6077.
 66. Inel de bronz, cu patină nobilă, descoperit în S24, m16, A.– 0,42 m. Epoca dacică, nr. inv. II/6188.
 67. Inel, verigă(?), de bronz. Epoca dacică, D = 15 mm, nr. inv. II/6071.
 68. Topor, de fier, de tip "celt". Epoca dacică, nr. inv. II/6118.
 69. Vedere asupra fortificațiilor dacice de la Racoș: Piatra Detunată și Dealul Vărăriei.
 70. Vedere asupra fortificației dacice de la Racoș: Dealul Vărăriei.
 71. Vedere asupra fortificaților dacice de la Racoș: Tipia Ormenișului, Piatra Detunată.
 72. Vedere asupre fortificației de la Racoș: Tipia Racoșului.

Florea Costea