Albiș, comuna Cernat, județul Covasna

 

Așezare din epoca bronzului (Cultura Wietenberg).

Istoricul cercetării. Observații de teren 1998, Bartók Botond și Bordi Zsigmond.

Descriere. În cursul lunilor iulie și august 1998, în grădina Csiszér, cu ocazia săpării mecanice a fundației pentru un șopron de depozitare de produse agricole, au apărut numeroase vestigii arhelogice. Din observațiile de teren s-a constatat, în profilul rezultat de intervențiile mecanice, existența a mai multor nivele de locuire. Prin colectarea materialului arheologic de la diverși cetățeni din sat se poate constata, existența unei așezări aparținând culturii Wietenberg.

 

Bartók Botond

Materialul se păstrează la Muzeul Național Secuiesc:

 1. Ceașcă, fragmentară, cu o toartă supraînălțată, din pastă fină, de culoare neagră, acoperită cu un slip lucios, cu o creastă pe umăr, corpul decorat cu caneluri late, oblice. Cultura Wietenberg. Î = 5,5 cm, D = 10,8 cm, d = 4,5 cm. Nr. inv. 18550.
 2. Fragment de farfurie, decorată pe marginea buzei cu două șiruri de triunghiuri imprimate, care alternează cu puncte imprimate, din pastă semigrosieră, de culoare roșie. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 3. Vas fragmentar, din pastă grosieră, cu o toartă în bandă, cu pântec bombat și decorat pe umăr cu un șir de impunsături în formă de grăunțe, de culoare gri. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 4. Fragment de buză, răsfrântă în afară, decorată pe margine cu linii paralele, oblice, incizate, cu un șir de cerculețe imprimate pe umăr și cu caneluri late pe pântec, din pastă grosieră, de culoare sură. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 5. Fragment de vas, cu o toartă mică, fără decor, cu buza teșită spre interior, din pastă semigrosieră, de culoare sură. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 6. Fragment de ceașcă, cu umăr pronunțat, cu buza răsfrântă în afară, fără decor, din pastă fină, de culoare neagră. Cultura Wietenberg. Î = 6 cm, D = 9 cm, d = 3,5 cm. Nr. inv. 18550.
 7. Fragment de strachină, din pastă grosieră, cu buza dreaptă, decorată cu un brâu alveolar, în relief, de culoare sură. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 8. Fragment de strachină, din pastă grosieră, cu buza largă, decorată cu un brâu, în relief, alveolar, de culoare brun - cărămiziu. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 9. Fragment de vas, cu o urechiușă, cu o margine spre interior, din pastă semigrosieră, de culoare roșie. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 10. Vas mic, din pastă grosieră, cu buza dreaptă, cu fundul plat, nedecorat, de culoare cărămizie. Cultura Wietenberg. Î = 4,5 cm, D = 6,3 cm, d = 4,5 cm. Nr. inv. 18550.
 11. Fragment dintr - un vas mare, din pastă grosieră, cu buza răsfrântă în afară și decorată cu triunghiuri hașurate spre interior, prin incizie, iar corpul cu linii vălurite, care alternează cu linii paralele, incizate, de culoare neagră. Cultura Wietenberg. Nr. inv. 18550.
 12. Urnă, de dimensiuni mari, cu buza dreaptă, bitronconică, prevăzut cu patru proeminențe sub buză, cu fundul plat, din pastă grosieră, de culoare neagră. Cultura Wietenberg. Î = 30,5 cm, D = 26,5 cm, d = 11 cm. Nr. inv. 18550.

Székely Zsolt, Bató Attila

 

Biserică romanică transformată în reformată.

Istoricul cercetării. Cercetări arheologice în luna august 1998 colectiv condus de Bartók Botond și format din Bordi Zsigmond, Olasz Gabriella, Jánó Mihály și Kónya Ádám, în urma dezafectării interiorului bisericii au efectuat cercetări arheologice în interiorul și în exteriorul lăcașului de cult.

Descrierea sitului. Cu ocazia cercetărilor s-au descoperit fundațiile unei biserici romanice din sec. XIII, cu sacristia alipită de navă pe latura nordică. De asemenea s-au dezvelit și fundațiile sacristiei din faza gotică, care a fost dezafectată de cultul reformat. Cu ocazia cercetărilor s-au surprins și fundațiile pentru două faze ale porticului adosat pe latura sudică a bisericii în sec. XVIII și XIX. Pe baza cercetărilor efectuate la Albiș se poate concluziona faptul că, comunitatea de aici, a dispus de o biserică romanică construită în sec. al XIII - lea, care la sfârșitul sec. al XV - lea și la începutul sec. al XVI - lea a fost reconstruită în stil gotic, ca apoi în secolele al XVIII - lea și la sfârșitul sec. al XIX - lea să sufere noi modificări prin adosarea unui portic pe latura sudică.

 1. Cadă de botez, cu suport, relizată din andezit roșu de Racoș. Are formă de pătrat, cu colțurile teșite, formând un octogon, bitronconică, având la mijloc o nervură profilată. Laturile sunt decorate cu caneluri și cu motive în “dinți de lup”, așezate în registre. Pe partea superioară, spartă în vechime, se găsesc orificii de prindere a capacului. Suportul este decorat pe partea superioară cu motive ornamentale stilizate. Piesele au fost realizate într-un atelier și montate la loc în biserică. Reprezentative sunt semnele de meșteri pe cristelniță și pe suport. Sec. XIII – XIV. Î totală = 95 cm, D gurii = 38 cm. Dimensiunile cepului: Î = 160 mm. Dimensiunile suportului: L = 97 cm, l = 80 cm, Î = 19 cm. Se păstrează în biserica reformată din Albiș.

Bartók Botond