Ilustraţie

124. Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Punct: Petriş

Cod sit: 144937.06

Colectiv: Sabin Adrian Luca – responsabil (ULB Sibiu), Adrian Georgescu (MNB Sibiu), Dragoş Diaconescu (MCC Hunedoara), Cosmin Suciu (ULB Sibiu)

 

În anul 2003 s-a continuat cercetarea sistematică a suprafeţei S I/2001 având 400 m2 (20 x 20 m). S-au cercetat mai multe complexe adâncite aparţinând culturii Starčevo-Criş, Vinča şi populaţiilor gepide.

Cultura Starčevo-Criş este reprezentată prin mai multe complexe adâncite de locuire (bordeiele B 10, 1 şi 9) şi menajere (groapa G 13a). Bordeiul B 10 se poate încadra, după analiza tipologică-stilistică şi statistică a ceramicii în faza IB (poate IA?) a culturii. Bordeiul B 1 (descoperit şi cercetat parţial încă din anul 1998) se poate încadra, în urma aceluiaşi tip de analiză, în faza I C/II A a aceleiaşi culturi, iar bordeiul B 9 se poate încadra în faza IIB a culturii.

Cultura Vinča timpurie este reprezentată prin complexele adâncite de locuire (bordeiele B 4-6, 8) şi menajere (gropile G 7, 11-12, 13b, 14). Bordeiele şi gropile vinciene timpurii aparţin unui aspect dispus cronologic către finele fazei A. Descoperirile viitoare ne vor lămuri mai aprofundat asupra încadrării fine, cronologică şi culturală, a descoperirilor.

Groapa G 9 era plină cu material ceramic vincian timpuriu, dar pe fundul său s-au descoperit fragmente ceramice celto-dacice, fapt ce ne-a făcut să o încadrăm în această perioadă.

În bordeiele B 4 şi B 6 s-au descoperit morminte aparţinând populaţiilor gepide, respectiv mormintele M 4 şi M 3. Mormântul M 3 (bordeiul vincian B 6) poseda două fibule de bronz ornamentate cu rubine. În jurul gâtului  s-au descoperit mai multe mărgele din sticlă. Mormântul M 4 (bordeiul vincian B 4) poseda mai multe mărgele de aur, un ac de aur şi sute de mărgele de sticlă de diferite mărimi.

Spre sfârşitul campaniei de cercetare s-a trasat şi excavat stratul de teren superficial într-o nouă suprafaţă de cercetare de 15 x 15 m.

În luna august s-a executat un sondaj de verificare de 10 x 2 m în punctul Pustia situat la aproximativ 6 km în linie dreaptă, spre E, de punctul Petriş. Aici s-au descoperit aşezări Starčevo-Criş, Petreşti şi Coţofeni, completând lipsurile de cunoaştere din punctul Petriş. Acest sondaj s-a executat în urma existenţei unui contract de salvare arheologică cu Distrigaz Mediaş.

Documentaţiile grafice şi fotografice se află la ULB Sibiu. Materialele arheologice se păstrează la MNB Sibiu.