122. Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi

Punct: Balta Popii

Cod sit: 98710.01

 

Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil, Vicu Merlan - responsabil adjunct, Felix Tencariu (UAIC Iaşi, CISA Iaşi)

Finanţare: Fundaţia „Mileniul III” Bucureşti, care a achiziţionat şi terenul pe care se află cea mai mare parte a aşezării.

 

Perioada de săpături: 7-18 august; 6-13 septembrie 2001.


          Continuarea cercetărilor desfăşurate în 1996, 1998 şi 2000 (vezi rapoartele în Cronica, 1997, p. 32 şi pl. XXIV; 2001, p. 110-112 şi pl. 28).

          Obiective: dezvelirea locuinţelor 2-4, surprinse parţial în 2000; epuizarea nivelurilor inferioare din Ş. IV.

          Pentru obţinerea acestor rezultate s-a deschis o nouă suprafaţă (S. V), de 25 x 3 m, corespunzător metrilor 10-35 de pe S. I, şi a fost redeschis S. IV (cu aceleaşi dimensiuni), pentru epuizarea stratului arheologic până la solul steril


Rezultate:


          - lămurirea unor noi aspecte privind stratigrafia aşezării, prin descoperirea unui complex de locuire din Hallstatt-ul timpuriu în nivelul IV (post-precucutenian) şi a unor materiale din evul mediu timpuriu (cultura Răducăneni) în nivelul II (post sec. IV p. Chr.);

          -dezvelirea integrală a unei locuinţe a culturii ceramicii liniare (loc. nr. 4), tăiată de o groapă (nr. 11), săpată din nivelul precucutenian superior;

          -dezvelirea cuptorului locuinţei nr. 3 (nivelul precucutenian superior), cu mai multe faze de refacere; cuptorul avea alături o banchetă din lut, în faţa căreia erau depuse diverse obiecte de cult;

          -atât cuptorul, cât şi bancheta erau construite deasupra unor gropi (nr. 9 şi 13), ceea ce sugerează existenţa unui ritual de fundare;

          -dezvelirea unui nou complex de cult (masă-altar), care a aparţinut fazei mai vechi a construcţiei-sanctuar (loc. nr. 1), anterior cercetată;

          -dezvelirea integrală a loc. nr. 2 (= Gr. nr. 12), care era o locuinţă adâncită din Hallstatt-ul timpuriu, ce a deranjat, în mare parte, vestigiile locuinţei precucuteniene nr. 3.

          -descoperirea altor două gropi precucuteniene (8 şi 10), din care una a fost integral cercetată (Gr. nr. 8), iar cealaltă surprinsă doar parţial în colţul SE al Ş. V.


Descrierea complexelor


          Locuinţa nr. 1A: Prin descoperirea unei noi structuri de cult formată din picioare şi fragmente pictate de la recipiente de cult, aparţinând fazei mai vechi a construcţiei-sanctuar, s-a delimitat mai bine planul acesteia, care fusese deranjat în cea mai mare parte prin reconstruirea sanctuarului. Acum se pare că şi primul sanctuar a avut aceeaşi orientare (SE - NV) şi a fost construit tot pe o platformă de lut, cu o platformă de lut, cu structură de bârne. Au mai apărut fragmente de râşniţe, piese de silex, şi mai multe lutuieli cu amprente vegetale subţiri (trestie?). Se pare că aceleiaşi construcţii îi aparţine şi o tabletă fragmentară de lut (găsită în pământul scos din săpăturile din anii anteriori), decorată cu linii incizate pe una din feţe similară cu piesa din complexul de cult din 1996 (Cronica, 1997, p. 32 şi pl. XXIV/1)

          Locuinţa nr. 2 (= Groapa nr. 12), despre care s-a crezut în 2000 că a aparţinut locuirii precucuteniene, s-a dovedit a fi o locuinţă adâncită, săpată din nivelul imediat ulterior depunerilor precucuteniene, dar anterior locuirii din secolul al IV-lea p. Chr., nivel pe care îl putem atribui acum, cu certitudine, pe baza fragmentelor ceramice tipice, Hallstatt-ului timpuriu. Dintre materialele hallstattiene se remarcă fragmentele de urne de culoare neagră, castroanele cu marginea încovoiată, toate decorate cu caneluri şi cu ogive, precum şi o ulcică cu tortiţă, de culoare cenuşie, făcută dintr-o pastă zgrunţuroasă.  Materialele se încadrează în cultura Corlăteni, probabil chiar în faza Hallstatt A, având în vedere că zona respectivă a fost cuprinsă ulterior în aria grupului cultural Cozia-Brad. Groapa locuinţei, bine sesizată la -1,3 m de la suprafaţă, avea o formă ovală, cu dimensiunile de 5,6 m pe axul N-S şi 2,75 m pe axul E-V. Adâncimea de săpare era diferită, mai ales pe axul scurt, datorită pantei accentuate a locului spre marginea terasei (1,1 m la capătul vestic şi doar 0,6 m la capătul estic). Fundul locuinţei adâncite era, însă, drept, şi, în zona centrală, se afla la -1,6 m de la suprafaţă (sau -0,85 m de la nivelul de săpare). Materialele erau masate mai ales în zona centrală şi spre jumătatea nordică. Exact în zona mediană, pe lângă martorul de profil dintre şanţurile V şi IV, era o lentilă de arsură, care pare să indice faptul că focul se făcea direct pe podeaua de lut a locuinţei, fără o amenajare specială a vetrei. În umplutura locuinţei, la partea inferioară, apar materiale hallstattiene, dar şi precucuteniene şi de ceramică liniară, antrenate din nivelurile tăiate la săparea bordeiului. Umplerea, la partea superioară, s-a făcut mai ales cu materiale precucuteniene, nelipsind însă nici cele hallstattiene. Chiar la partea superioară apare un strat de lutuieli masive de platformă şi pereţi, care căpăcuiesc practic zona centrală a gropii. Aceste materiale precucuteniene de construcţie au fost luate mai ales de la locuinţa nr. 3 (precucuteniană), aflată în vecinătate şi care a fost afectată serios de amenajarea şi apoi umplerea acestei locuinţe adâncite. Utilizarea materialelor locuinţei 3 la umplerea bordeiului este dovedită prin prezenţa unor fragmente ceramice, provenind de la acelaşi vas, ce au fost găsite atât în locuinţa precucuteniană, cât şi în umplutura bordeiului hallstattian. Imediat deasupra umpluturii s-au găsit materialele din sec. XI-XII (cultura Răducăneni), constând mai ales din fragmentele unei oale tipice, cu marginea lăţită şi urechiuşe perforate, având suprafaţa bine netezită (la partea superioară) şi cu barbotină măruntă în dungi ondulate (la partea inferioară); culoarea este roşietic-gălbuie, cu miez mai închis la culoare şi cu amestec de nisip, scoică, pietricele şi cioburi mărunt pisate. Probabil că acestei etape târzii de locuire i-a aparţinut şi o lespede din calcar oolitic, de mari dimensiuni (53 x 35 cm; grosime 20 cm), care ar fi putut servi drept râşniţă sau nicovală.

          Locuinţa nr. 3 (precucuteniană) se afla în vecinătatea construcţiei-sanctuar (locuinţa nr. 1), spre E. Din păcate, a fost distrusă în mare măsură la amenajarea şi apoi umplerea locuinţei adâncite nr. 2 (hallstattiană). S-a păstrat, totuşi, destul de bine, zona cuptorului şi o banchetă adiacentă, situată spre NV de cuptor. Din resturile păstrate se poate afirma că şi această locuinţă a fost construită pe o platformă masivă de lut (grosime 10-14 cm), dar, se pare, fără structură de bârne. Prin plasarea ei în imediata vecinătate a locuinţei 1, ca şi prin amenajările interioare de un caracter aparte, credem că şi această construcţie a îndeplinit un anume caracter de cult. Nu este exclus să fie chiar o construcţie anexă a sanctuarului.

          Cuptorul a cunoscut mai multe faze de refaceri. Iniţial, peste o groapă (nr. 9) s-a amenajat o vatră simplă, pe un pat de lut, gros de 1 cm. Vatra a avut trei făţuieli succesive, fiecare cu o grosime de cca. 0,5 cm. Se pare că vatra a avut şi o gardină, aşa cum sugerează câteva fragmente de plăci, găsite în poziţie oblică, spre SV. Lângă vatră era şi un fragment de râşniţă. Ulterior, peste această vatră s-a amenajat un cuptor, având vatra pe un pat de bârne (amprentele lor indică un diametru de cca. 11 cm); bârnele nu au fost curăţate de crengi, care au lăsat şi ele amprente. Bârnele erau orientate pe axul lung al cuptorului (SV-NE). Vatra acestui cuptor avea dimensiunile de 1,75 x 1,15 m, iar împreună cu marginea pe care se ridica bolta, cuptorul ocupa o suprafaţă de 1,9 x 1,6 m, având gura spre NE. În timp ce făţuiala vetrei a fost făcută din lut amestecat cu nisip (rezultând spărturi mozaicale), bolta era din lut amestecat cu pleavă. Bolta a fost construită pe un schelet lemnos, format din pari (groşi de cca. 10 cm), împletiţi cu nuiele (având diametre de 2-3 cm). Bucăţele de lut ale bolţii (groase de cca. 9 cm) erau prăbuşite pe suprafaţa vetrei. Vatra a cunoscut relutuiri, care au făcut aderenţă între ele. Mai importante au fost două refaceri. Prima dată s-a turnat peste vatra iniţială un pat de lut de cca. 2,5 cm şi apoi s-a făcut făţuiala, groasă de 2 cm. Ulterior, s-a construit un nou pat de lut amestecat cu pleavă (gros de 2 cm) şi s-a făţuit din nou, cu un strat de lut de aceeaşi grosime.

          Bancheta, care se continua organic spre NV de cuptor, avea şi ea suprafaţa făţuită şi refăcută de mai multe ori (dimensiuni: L = 1,75 m; l = 0,8/0,85 m). În faţa laviţei, spre NE, era un spaţiu liber, în care au fost depuse mai multe vase (unul s-a păstrat intact), măsuţe-altar şi cutii pentru ofrande. Se pare că acestea se găseau la suprafaţa gropii nr. 13, care nu a putut fi cercetată decât parţial.

          Locuinţa nr. 4 fusese parţial surprinsă în campania 2000, pe traseul S. IV, iar acum au fost dezvelite şi resturile ce se întindeau în S. V. Coliba, tipică pentru comunităţile culturii ceramicii liniare de la E de Carpaţi, a fost deranjată puternic de groapa precucuteniană nr. 11, chiar în zona ei centrală. După resturile împrăştiate, se poate presupune că a avut o suprafaţă de cca. 3,5 x 2,7 m. Conţinea numeroase fragmente ceramice (atât din categoria fină, cu decor de linii şi „capete de note”, cât şi din cea grosieră, cu decor imprimat şi în relief, râşniţe fragmentare, frecătoare, unelte de silex (destul de rudimentar prelucrate), topoare de tip calapod, foarte multe valve de scoici (ceea ce dovedeşte utilizarea frecventă a moluştelor în alimentaţie, având în vedere că aşezarea era chiar pe malul Jijiei). După caracteristicile ceramicii, locuinţa se datează în faza clasică a culturii ceramicii liniare, caracterizată prin decor de „capete de note” şi estomparea parţială a ornamentaţiei, datorită lustruirii puternice a suprafeţelor.

          Locuinţa nr. 5 a fost surprinsă doar parţial la capătul SV al S. IV, urmând a fi dezvelită într-o campanie viitoare. Se încadrează în nivelul inferior al locuirii precucuteniene de aici. În zona de contact cu locuinţa nr. 4, resturile ei suprapun uneori pe cele ale ceramicii liniare.

          Groapa nr. 8, surprinsă pe traseul S. V, a fost săpată din nivelul precucutenian superior (-1 m de la suprafaţa actuală). Avea formă aproximativ ovală (lungimea era de cel puţin 3 m, deoarece mai continuă puţin spre SE, iar lăţimea e de 2 m), cu axul lung pe direcţia NNV-SSE. Spre SE avea o coborâre bruscă la -1,75 m de la suprafaţă, iar adâncimea maximă atingea -2,1 m (fundul gropii prezenta, însă, neregularităţi). Din conţinutul ei destul de bogat, în afară de fragmente ceramice (atât precucuteniene, cât şi de ceramică liniară, antrenate la săparea gropii), se remarcă un nivel cu mai multe fragmente de râşniţe, depuse în zona centrală, între 1,65 şi 1,7 m adâncime (se pare că e vorba de o depunere intenţionată).

          Groapa nr. 9 se găsea exact sub cuptorul locuinţei nr. 3. A fost săpată de la partea superioară a nivelului precucutenian inferior (cca. 0,95 m de la suprafaţă). Are o formă uşor ovalizată: apare între m. 17,75 şi 19 pe martorul de profil dintre şanţurile IV şi V, iar pe axul SE-NV are aproape 1,5 m. Fundul ei se găseşte la 1,8 m de la suprafaţă (adâncimea reală: -0,85 m), este plat şi are un diametru de cca. 1,5 m. A fost umplută destul de repede după săpare, în mare parte cu acelaşi lut galben, ceea ce a făcut destul de dificilă delimitarea ei. Umplerea sa rapidă s-a produs probabil în legătură cu nivelarea locului pentru construirea vetrei locuinţei nr. 3. Doar spre partea superioară groapa era umplută cu un pământ ceva mai închis la culoare (cenuşiu-negricios), în care se aflau foarte rare fragmente ceramice şi lutuieli.

          Groapa nr. 10 a fost surprinsă doar pe o mică porţiune în colţul sud-estic al S. V, între m. 33,5 şi 35. A fost săpată din nivelul precucutenian superior, de la aproximativ 1,1 m de la suprafaţă şi se îngustează treptat spre bază. Cercetarea ei integrală se va face într-o campanie viitoare.

          Groapa nr. 11 a fost săpată din nivelul precucutenian superior de la 1 m de la suprafaţă şi tăia vestigiile locuinţei nr. 4 (cultura ceramicii liniare). Se întindea în ambele şanţuri (IV şi V), având o formă aproximativ rectangulară, cu colţurile rotunjite (2,25 x 2 m). Se adâncea până la -1,9 m, dar fundul prezenta numeroase alveolări. Deşi în conţinutul ei apar în mod firesc numeroase fragmente liniar-ceramice, totuşi la fundul gropii erau materiale precucuteniene, ceea ce îi asigură clar datarea.

          Groapa nr. 12: vezi locuinţa nr. 2.

          Groapa nr. 13 se afla parţial sub şi în faţa banchetei de lângă cuptorul locuinţei nr. 3, dar, din păcate, n-a putut fi cercetată integral, din lipsă de timp şi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Se remarca prin umplutura ei negricioasă, cu urme de cărbuni şi cenuşă. Se pare că aici se depuneau resturile trecute prin foc în cuptorul adiacent. Se pare că a avut o formă oval-alungită (dimensiuni aproximative 2,5 x 1,15 m). Pe lângă fragmente ceramice, în umplutura gropii, a apărut şi un picior de măsuţă (L = 10 cm), cu secţiune aproximativ rectangulară (4 x 3 cm).

          Păstrarea materialelor: Colecţia Seminarului de Arheologie al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

           

Résumé


          Les fouilles de 2001, entreprises ŕ une surface de 150 m˛, ont eu pour de principaux résultats, qui ont complété les données obtenues dans les campagnes antérieures (1996, 1998, 2000):

          -l’éclaircissement de nouveaux aspects concernant la stratigraphie de l’agglomération, par la découverte d’un complexe d’habitat du Hallstatt ancien (l’habitation enfouie no. 2) dans le IVe niveau (post-précucutenien), aussi bien que de quelques matériaux de l’Haut Moyen-Âge (la civilisation de Răducăneni) dans le IIe niveau;

          -le dévoilement intégral d’une habitation (no. 4), appartenant ŕ la civilisation de la céramique rubanée, coupée par une fosse (no. 11), creusée du niveau précucutenien supérieur (V);

          -la trouvaille du four de l’habitation no. 3 (le niveau précucutenien supérieur), avec de plusieurs phases de réfection; au prolongement du four il y avait une banquette en argile, oů de divers objets de culte étaient déposés;

          -le four et la banquette étaient bâties au-dessus de deux fosses (nos. 9 et 13), ce qui suggčre l’existence d’un rituel de fondation;

          -la découverte d’un nouveau complexe de culte (avec des pieds et fragments peints provenant des récipients de culte), qui a appartenu ŕ la phase plus ancienne de la construction-sanctuaire (l’habitation no. 1), antérieurement investiguée;

          -le dévoilement intégral de l’habitation no. 2 (= la fosse no. 12), une habitation enfouie de la phase Hallstatt A, qui a dérangé en grande partie les vestiges de l’habitation précucutenienne no. 3;

          -la découverte de deux autres fosses précucuteniennes (nos. 8 et 10), dont l’une (no. 8) a été complčtement fouillée;

          Le rapport présente les données principales du chaque complexe y mentionné.

           

Studiul arheozoologic al resturilor provenite din aşezarea de la Isaiia - Balta Popii - campania 2001

 

Sergiu Haimovici, Anca Coroliuc, Felix Adrian Tencariu (UAIC Iaşi)

           

          În urma săpăturilor din această aşezare au fost prelucrate 362 resturi animaliere, aparţinând nivelului culturii ceramicii lineare (locuinţa nr. 4) şi nivelului Precucuteni (locuinţele 1A şi 3, gropile 8-11).

          Materialul arheozoologic, aparţinând culturii ceramicii lineare este în cantitate destul de mică (56 fragmente), întrucât nu au fost luate în consideraţie piesele ce ar fi putut eventual proveni din nivelul precucutenian. El se repartizează la două grupări de animale, pe de o parte moluştele (lamelibranhiate), cu doar patru valve de scoică de râu (Unio sp.), provenind de la trei indivizi, iar pe de altă parte, 52 de resturi, provenind de la şase specii de mamifere, atât domestice, cât şi sălbatice. Două specii sunt domestice: taurinele (Bos taurus) cu 32 fragmente osoase şi ovicaprinele (de fapt s-a putut determina doar prezenţa genului Ovis), cu 11 resturi. Cele nouă resturi de animalele sălbatice provin de la patru specii: cerbul (Cervus elaphus) cu şase fragmente, iar mistreţul (Sus scrofa ferus), căpriorul? (Capreolus capreolus) şi pisica sălbatică (Felis silvestris) - fiecare cu câte un rest. Statistic, mamiferele domestice reprezintă 82,7% în cadrul grupării, iar cele sălbatice doar 17,3%. Între cele domestice predomină cornutele mari (3/4), iar cornutele mici (ovinele) au doar 1/4. Între resturile animalelor sălbatice 66,66% aparţin cerbului, care este şi specia cea mai mare (masivă).

          Se constată că materialul osteologic de la cornutele mari şi mici aparţine doar adulţilor şi maturilor, prezervându-se probabil de la tăiere tineretul. De asemenea, se pare că taurinele ar fi fost ceva mai gracile şi mai mici decât cele precucuteniene.

          Între animalele sălbatice semnalăm, drept carnivor, pisica sălbatică, necomestibilă, dar foarte importantă prin stenoecia ei avansată, ea fiind o specie ce frecventează doar pădurea, cu precădere cea de foioase. Celelalte trei, ierbivore, sunt vânate ca animale de carne, ele dând, în subsidiar, şi alte produse: coarne, dinţi, oase, chiar organe moi, folosite din plin de către om.

          Putem, deci, afirma că o ocupaţie de bază a purtătorilor respectivei culturi era creşterea animalelor (porcinele aveau, probabil, o pondere foarte joasă, căci nu credem că lipseau cu totul). Vânătoarea, cu caracter în primul rând alimentar, deşi bine circumscrisă, avea un rol evident secundar. Locuitorii aveau drept ocupaţie, nu neglijabilă, şi strângerea lamelibranhiatelor, valvele rămase de la scoica de râu fiind toate relativ mici, neatingând mărimea standard, adică maturitatea, arătând astfel că erau culese frecvent, încât nu puteau ajunge să-şi termine ciclul biologic.

          Având în vedere caracterul stenoec al pisicii sălbatice şi totodată al cerbului, mistreţului şi chiar al căprioarei, ca specii tipic de pădure, considerând şi prezenţa lui Unio, putem conchide asupra environmentului din jurul staţiunii în timpul culturii ceramicii liniare. Mediul înconjurător era evident cu totul forestier, alcătuit din păduri de foioase, de altitudine joasă (stejărişuri amestecate), alăturându-li-se pădurea de luncă a râului Jijia.

          Din nivelul culturii Precucuteni a fost cules un număr de 306 resturi animaliere de la trei grupe de animale: una de nevertebrate (moluşte) şi două de vertebrate (păsări şi mamifere).

          Moluştele sunt reprezentate de 13 valve Lamellibranchiatae (genul Unio) şi de două cochilii de Gasteropodae (genul Helix). Din clasa păsări s-a identificat o diafiză de la un os lung, neputându-se preciza genul, ci doar faptul că a aparţinut unei păsări mari, probabil de apă.

          Dintre resturile osoase de mamifere, în număr de 290 fragmente, au putut fi determinate până la nivel de specie un număr de 236 fragmente. Acestea se repartizează la zece specii, din care cinci domestice (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa domesticus, Canis familiaris), patru sălbatice (Sus scrofa ferus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus şi Bos primigenius), la care se adaugă şi Equus cabalus, despre care nu putem preciza dacă era domesticit sau nu.

          Bos taurus este specia cu frecvenţa cea mai înaltă, cu 161 de fragmente, reprezentând aproximativ 70% din numărul total de resturi de mamifere; există o foarte mare variabilitate individuală, ce se poate datora diferenţei de mărime între sexe; indivizii tineri sunt în număr mic, fiind sacrificaţi în proporţie mare maturii.

          Spre deosebire de descendentul său domestic, Bos primigenius este reprezentat doar de două fragmente: o falangă II şi un corp vertebral, diferenţiindu-se somatoscopic şi metric de Bos taurus.

          După taurine urmează cervidele: Cervus elaphus (cerbul) şi Capreolus capreolus (căpriorul), cu un număr total de 44 fragmente, din care 42 aparţin cerbului şi doar două fragmente (un dinte şi un fragment de craniu neural) căpriorului.

          Pentru Ovicaprinae, reprezentate prin genul Ovis şi prin genul Capra, care sunt doar domestice, s-au determinat 14 fragmente. Resturile de la aceste cornute mici, fiind foarte puţine şi fragmentare, nu s-a putut realiza diferenţierea dintre cele două genuri.

          Un număr de şapte fragmente a fost atribuit suinelor: porcul domestic (Sus scrofa domesticus) - trei resturi şi mistreţul (Sus scrofa ferus) - patru resturi, diferenţierea dintre cele două specii realizându-se atât somatoscopic cât şi metric.

          S-a găsit şi un metapodal de Canis familiaris (câinele).

          Calul (Equus cabalus), se găseşte într-o cantitate relativ mare, şapte resturi, din care trei aparţin unor oase ale extremităţilor, iar patru sunt ale unor oase acoperite de carne (humerus, radius, femur).

          Analizând datele de mai sus, putem afirma că populaţia precucuteniană din habitatul de la Isaiia avea ca ocupaţie principală creşterea animalelor, în special a taurinelor, urmate la o distanţă foarte mare de ovicaprine şi porcine. A două ocupaţie, cu pondere mult mai mică, era vânătoarea cervidelor (Cervus elaphus era mai frecvent) şi a mistreţului. Trebuie luat în considerare şi rolul calului în cadrul economiei vânătoreşti, în măsura în care acesta era încă sălbatic. Având în vedere apropierea sitului de bălţile formate la confluenţa Prutului cu Jijia, nu excludem nici vânarea păsărilor de baltă. A treia ocupaţie era culesul moluştelor, de mult mai mică importanţă, dar totuşi bine reprezentată.

          Aşadar, putem menţiona că tabloul ocupaţional nu diferă prea mult faţă de cel prezentat pentru nivelul culturii ceramicii lineare. Mediul silvestru era propice pentru multiple activităţi umane, oferind pe de o parte vânatul, iar pe de altă parte, lemnul, folosit ca material de construcţie şi combustibil. De asemenea, este clar că taurinele, porcinele şi într-o oarecare măsură ovicaprinele găseau în mediul silvestru hrana zilnică, întrucât erau crescute în semilibertate şi nu în stabulaţie.

           

Abstract


          The study is concerned to the faunistic remains from the linear pottery and the Precucutenian levels from this settlement. The founded species (Bos taurus, Capra hircus, Ovis aries, Cervus elaphus, Sus scrofa ferus, Capreolus capreolus - from the both levels, Felis silvestris - from the Linear Pottery level and Sus scrofa domesticus, Canis familiaris, Equus cabalus and Bos primigenius from the Precucuteni level) and their frequency have been evidentiated.

          The occupations of the settlement inhabitants are taken into consideration and În the end the environment they held their lives is characterized, as a typical forest placed next to two large rivers (Prut and Jijia).    
Ilustraţie