Realizatori

Montarea ºi etalarea expoziþiei: Florin Rãdulescu
Foto: Robert Uvegeº
Lumina ºi sunetul: Florin Rãdulescu ºi Valentin Istrate
Selecþie piese ºi asistenþã de specialitate: Done ªerbãnescu si Marian Neagu
Proiectare ºi coordonare: Marian Neagu

[ Home ] [ Arta plasticã în preistorie ] [ Despre trãsãturile artei neolitice ]
[ Lista exponatelor ] [ Imagini ]