Despre trăsăturile artei neolitice


statueta Vladimir Dumitrescu - " Cultivarea plantelor și creșterea animalelor ca și rolul primordial al femeii în procesul biologic al reproducerii vieții și în stabilirea descendenței au generat în chip firesc un cult al fecundității și fertilității și - ca un corolar necesar - unele practici magico-religioase, expresie a acestui cult." " ... unele elemente ale plasticii în lut ale culturii Boian stau la baza unora dintre manifestările sculpturale ale culturii Gumelnița (tipul statuetelor cu brațele întinse lateral, cu partea superioară a corpului relativ plată și cu porțiunea centrală modelată mai plastic, ca și decorul incizat în benzi înguste mai ales spiralice)."

statueta Silvia Marinescu Bîlcu - " Aspectul care izbește din primul moment pe cercetătorii sculpturii neolitice este utilizarea, ce merge uneori până la cea mai exagerată schematizare, a statuetelor. Având în vedere rolul magico - religios al sculpturilor, nu trebuie să ne mire nici schematismul, nici uniformitatea de reprezentare. Canoanele reprezentărilor legate de cult au rămas rigide și neschimbate" "

Vladimir Dumitrescu - " Covârșitoarea majoritate a statuetelor zoomorfe reprezintă tocmai animalele cornute. Preponderența statuetelor cornute stă în legătură și cu simbolul taurului."

"Modelarea și păstrarea în locuințe a statuetelor constituia un act magic, de cult, cu ajutorul căruia se invoca și se obținea creșterea și înmulțirea animalelor domestice."


[ Home] [ Arta plastică în preistorie ] [ Despre trăsăturile artei neolitice ] [ Lista exponatelor ] [ Imagini ]