CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL II
Protejarea patrimoniului arheologic
CAPITOLUL III
Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii n domeniul protejării patrimoniului arheologic
CAPITOLUL IV
Atribuţiile autorităţiilor administraţiei publice localeÓn domeniul patromoniului arheologic
CAPITOLUL V
Zone de interes arheologic prioritar
CAPITOLUL VI
Infracţiuni şi contravenţii