3. Construcția și controlul arderilor intr-un cuptor cucutenian

 

Conf. univ. dr. Dragos Gheorghiu, responsabil, Dr. Alex Gibson (English Heritage/Prehistoric Ceramic Group), asist. univ. Liana Svintiu, designer Robert Neacșu (colaborare partială cu Ilie Mihali).

Această a doua fază a proiectului a coincis și cu colaborarea cu Dr. Alex Gibson (Patrimoniul Englez/Grupul de Ceramică Preistorică) (14  20 iulie), impreună cu care s-a realizat, pe teritoriul satului Vădastra, lângă albia râului, intr-o zonă sterilă arheologic, o replică a unui cuptor cucutenian inspirat după cele de la Glăvăneștii Vechi și Costesti. Dr. Gibson a supravegheat construcția și a pus la dispoziția echipei române termocuple pentru măsurarea temperaturii la trei niveluri diferite în camera de incărcare a pieselor. S-au realizat astfel arderi controlate termic care au dus la rezultate mai mult decât satisfăcătoare, vizualizate în diagrama de temperaturi anexată.

In cuptorul de tip Cucuteni s-au ars toate vasele realizate în faza Lanțuri tehnologice în construcție și trasare a decorului și parțial din Fragmentare prezentate mai sus. S-au atins temperaturi de peste 1000 grade C la baza camerei de ardere a vaselor care au deformat obiectele (așa cum se poate constata din imagine). Avantajele utilizării unui cuptor de o asemenea simplitate tehnică și cu asemenea performanțe sunt imense pentru procesul de revitalizare a tradiției ceramice și al experimentelor viitoare. Piesele arse au fost insoțite de plăcuțe modelate din același material, pentru a fi analizate distructiv.

 

-         dr. Alex Gibson (English Heritage) poziționând vasele intr-un cuptor îngropat (experiment de conf.  univ. dr. D. Gheorghiu și dr. Alex Gibson).

 

-          cuptor îngropat - inainte de ardere (experiment de conf. univ. dr. D. Gheorghiu și dr. Alex Gibson).

 

-          sarje ale cuptorului îngropat (experiment de conf. univ. dr. D. Gheorghiu,  dr. Alex Gibson și asist. univ. Liana Svintiu)

 

-          scoaterea unei sarje de vase din cuptorul îngropat (experiment de conf. univ. dr. D. Gheorghiu și asist. univ. Liana Svintiu).