VADASTRA 2000 REVITALIZAREA TRADITIEI CERAMICE ROMÂNESTI
7 iulie - 19 august 2000
Vadastra, comuna Vadastra, Jud. Olt
Director de proiect conf. univ. dr. Dragos Gheorghiu

Proiectul Vădastra 2000 Revitalizarea tradiției ceramice românesti, a fost susținut financiar de către Ministerul Culturii, Departamentele de Arheologie (contract 19/05/07/2000).
Alegerea sitului Vădastra pentru efectuarea experimentelor de ceramică Eneolitică s-a făcut cu intenția de a produce obiecte ceramice și de a le arde în condiții cât mai apropiate de contextul pedologic și climatologic în care s-a dezvoltat cultura Vădastra.


Activitățile de cercetare propuse pentru a se desfășura în situl Vădastra au fost următoarele:
- identificarea unor surse de lut al căror material să fie după ardere mai apropiat de textura fragmentelor ceramice analizate;
- experimentarea unor amestecuri anorganice în lut;
- analiza fluxurilor tehnologice de fabricație a obiectelor ceramice;
- analiza metodelor de trasare și de decorare a pieselor ceramice;
- analiza etnologică a cuptoarelor din zona și comparația cu forma și cu performanțele celor din documentația arheologică existentă;
- analiza deconstrucției formelor ceramice prin fragmentare intenționată
- transferul informației științifice sub forma de lecții practice studenților și copiilor din satele Vișina Nouă și Vădastra, în scopul revitalizării artei moderne și a tradiției ceramice locale..
Metoda principală utilizată a fost aceea a reconstucției lanțurilor tehnologice de formare și de ardere a obiectelor ceramice, prin aceasta ințelegându-se analiza materialelor și incercări repetate de realizare a unor probe de material și, în final, a unor obiecte cat mai apropiate de cele originale.
Aceasta metodă experimentală este indispensabilă în cadrul incercării de revitalizare a tradiției ceramice, precum și în cazul arheologiei experimentale.

Importanța proiectului de cercetare
In România ceramica veche nu a fost studiată din punct de vedere al experimentării pastelor și a arderilor, așa cum se procedează în Occident de câteva decenii. Ea este incă o necunoscută nu numai pentru arheologii români dar și pentru cercetătorii străini. Proiectul de cercetare inițiat de Universitatea de Arte din București incearcă să introducă în circuitul european valorile ceramicii preistorice din România, precum tehnologiile specifice și modul de construcție a formei și a decorului. Proiectul Vădastra 2000 este primul proiect internațional în care UAB este partener principal, și care implică unele din cele mai importante universități și instituții europene și americane.

Desfășurarea proiectului
Proiectul din vara anului 2000 a reușit realizarea următoarelor activități specificate în proiectul aprobat de catre Ministerul Culturii: reproducerea fluxurilor tehnologice de fabricație la un număr de obiecte preistorice de ceramică; analiza metodelor de trasare și compunere a decorului unor obiecte preistorice, în special cele ale culturii Vădastra, construcția și analiza unui cuptor preistoric utilizând date arheologice și experiența etnologică;. analiza arderilor în acest cuptor.

[ Construcția și fragmentarea obiectelor ceramice ] [ Lanțuri tehnologice în construcția și trasarea decorului ] [Construcția și controlul arderilor într-un cuptor cucutenian ] [ Experimente cu ceramică cu amestec de scoici ] [ Expoziția "Vădastra1999" ] [ Expoziția "Vădastra" 2000 de la Lisabona ][ Concluzii ]