Rezervatia arheologică si de arhitectură medievală de la Târgsoru Vechi

– ISTORIC –


Cele mai spectaculoase dintre monumentele târgşorene, fie şi numai pentru că sunt încă vizibile la suprafaţa solului, sunt cele medievale reprezentate de
reşedinţa domnească şi târgul medieval din jurul ei.

Încă de la începutul sec. XV un document emis din cancelaria lui Mircea cel Bătrân, datat 6 august 1413, menţionează reşedinţa domnească de aici, deşi descoperirile arheologice permit prezumarea existenţei ei înainte de data emiterii hrisovului amintit (sfârşitul sec. al XIV-lea). Domnitorii care au urmat, Vlad Dracul şi fiul său Vlad Ţepeş au ridicat primul casa domnească şi celălalt prima biserică, a cărei pisanie, aflată la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, aminteşte ctitoria domnitorului din 24 iunie 1461. Casele domneşti şi biserica au fost fortificate cu un prim zid de incintă la începutul sec. al XVI-la, probabil în timpul domniei lui Neagoe Basarab, care, într-un hrisov, spune despre Târgşor că este "scaunul domniei mele". Creşterea importanţei acestei reşedinţe domneşti a impus lărgirea ei în epoca brâncovenească (sec. XVII – XVIII) prin construirea celui de al doilea zid de incintă. în jurul curţii domneşti ia fiinţă şi se dezvoltă un târg medieval, aşezare cu caracter urban, în care pulsa o intensă viaţă economică. Monumentele de arhitectură religioasă aflate pe incinta domnească şi în cuprinsul târgului medieval, sunt vizibile şi astăzi:


Text: Dan Lichiardopol ÎNAPOI