Biserica ctitorită de Antonie Vodă

Biserica Antonie - Vedere exterioara
Biserica de pe incinta domnească, ctitorită de Antonie Vodă din Popeşti, la 1671, peste biserica veche a lui Vlad Ţepeş, este de tip sală, cu absida altarului poligonală şi cu turle pe pronaos şi naos, picată probabil în epoca brâncovenească. La sfârşitul sec. XVII ia fiinţă aici, pe lângă curtea domnească, din iniţiativa domnitorului Antonie Vodă, o mănăstire.

  • Imagini exterioare ale bisericii
  • Imagini interioare ale bisericii
  • Pictura interioară a bisericii


  • Text: Dan Lichiardopol ÎNAPOI