Rezervația arheologică și de arhitectură medievală de la Târgșoru Vechi
– Monumente –
Conacul Moruzi Biserica ctitorită de Antonie Vodă
Biserica Albă Biserica ctitorită de Mihnea Turcitul
Castrul roman Biserica ctitorită de Vladislav II

  ÎNAPOI