Rezervația arheologică și de arhitectură medievală de la Târgșoru Vechi
– Album foto –

Conacul Moruzi

Biserica ctitorită de Antonie Vodă

Biserica Albă

Biserica ctitorită de Mihnea Turcitul

Biserica ctitorită de Vladislav II

Castrul roman

Termele

Piese descoperite la
Târgșoru Vechi

Rezervația arheologică

Baza arheologică

Planuri

ÎNAPOI