Simpozionul „Cercetări arheologice recente la Dunărea de Jos”
la Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, în perioada 13 - 14 octombrie 2005.
Manifestarea din acest an este dedicată doamnei Silvia Marinescu-Bîlcu.

Cu această ocazie s-a tipărit volumul XXII din anuarul muzeului „Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos”, în onoarea doamnei Silvia Marinescu-Bîlcu.

Programul

Ziua a I a Miercuri 12 octombrie 2005
● Ora 12. 30
Excursie de documentare la siturile şi rezervaţiile arheologice de la Căscioarele: „Ostrovel”, „D’aia parte”, ruinele Mânăstirii Cătălui ş.a.
14.00 Masa câmpenească
15.30-Olteniţa - Vizitarea Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa.
Rezervaţia arheologică Gumelniţa
Ora-20.00 Recepţie în onoarea doamnei Silvia Marinescu-Bîlcu, la Hotel Călăraşi.

Ziua a II a Joi 13 octombrie 2005
● Ora 7.30-9.00
Micul dejun- Hotel Călăraşi
Ora 10.00 - 13.00 - Masă Rotundă „Cercetări arheologice la Dunărea de Jos”
● Comunicari:
● Done Şerbăneacu, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa, Necropola neolitică de la Sultana – Valea Orbului.
● Aneta Bakamska, Muzeul de Istorie Pernik, Bulgaria, Potters` Street (at Early Chalcolithic Site at Krakra Hill – Pernik, Bulgaria)

Dimitar Chernakov, Muzeul Regional Ruse, Bulgaria, Archaeological excavation in Vodna cave, Rousse district.
Petya Georgieva, Universitatea Sofia, Bulgaria, A Late Eneolithic Potter`s Kiln and Workshop from Kozareva Mogila
● Vladimir Slavchev, Muzeul de Arheologie Varna, Bulgaria About the Beginning of Gumelniţa Culture in North-East of Balkan Peninsula
● Stoilka Terzijska-Ignatova, Newly Found Bone Figurines at Tell Yunatsite, Pazardzhik Region, Bulgaria
● Ora 13.15 -
Vernisarea expoziţiei „Căscioarele si Draguseni- Silvia Marinescu - Bîlcu-70 ani”.
Ora 14.00-15.30 Masa de prânz.
Ora 16.00 Masă rotundă.
Ora 19.30 Serată.

Ziua a III a Vineri 14 octombrie 2005
● Ora 7.00 -8.30
Micul dejun. Hotel Călăraşi
Ora 9.00 Excursie documentară la Slobozia- Vizitarea Muzeului Judeţean Ialomiţa.
Proiectarea Filmului Video „ Cercetarea arheologică Popina Borduşani”
● Deplasarea la Popina Borduşani
Agapa arheologică în onoarea Silviei Marinescu - Bîlcu
Ora 16.00 Plecarea participanţilor.
●În cazul vremii nefavorabile ziua III se va desfăşura numai la Muzeul Judeţean Ialomiţa.

Pagină creată în data de 28 septembrie 2005
© cIMeC 2005