Cuprins

Fişa tehnică a volumului

Publicarea volumului a apărut cu sprijinul financiar al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A.

Editor:

Paul Damian

Redactori:
Adela Bâltâc, Corina Borş, Mihaela Simion,
Christina Ştirbulescu

Procesare imagini:
Vasile Andrei

Tehnoredactare:
Daniela Iacovache

Foto coperta I:

Altar votiv dedicat Geniului Sardeatilor (foto George Dumitriu)

Copyright © MNIR şi cIMeC; autorii textelor şi ilustraţiilor

Răspunderea pentru conţinutul textelor aparţine autorilor.


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Alburnus Maior
/ ed.: Paul Damian. - Bucureşti :
Editura CIMEC, 2003
ISBN 973-85887-9-0
Vol. 1. - 2003. - Bibliogr. - ISBN 973-85887-7-4

I. Damian, Paul (ed)

902(498)


ISBN 973-85887-7-4
Volum editat de
Muzeul Naţional de Istorie a României Calea Victoriei nr. 12
704122 Bucureşti
http://www.mnir.ro
Tel/fax:(021) 311 33 56
cIMeC - Institutul de Memorie Culturală
Piaţa Presei Libere nr. 1, C.P. 33-90
713411 Bucureşti
http://www.cimec.ro
Tel/fax: (021) 224 37 42
Volum tipărit la: ARTA GRAFICĂ; Calea Şerban Vodă nr. 133.
Tel: 336 29 10