Cuprins

Lista abrevierilor

          
Abrevieri periodice:
ActaArchHung Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.
ActaClasDebrecen Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis.
ActaMN Acta Musei Napocensis, Cluj.
ActaMP Acta Musei Porolissensis, Zalău.
AIIACluj Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca.
AISC Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj.
AnnÉp L'Année Épigraphique, Paris.
ANRW Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Berlin-New York.
Apulum Apulum, Alba Iulia.
ArchKözl Archaeologiai Közlemenyek, Budapesta.
ArhMold Arheologia Moldovei, Iaşi-Bucureşti.
ArhRadRasprave Arheološki Radovi i Rasprave, Zagreb.
ArcheologijaSofia Archeologija. Organ na Arheologiceskija Institut i Muzej, Sofia.
BAR British Archaeological Reports, Oxford.
BerRGK Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main.
BJ Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn.
BudRég Budapesti Regiségei, Budapesta.
CCA Cronica cercetărilor arheologice din România.
Dacia Dacia. Recherches et Découvertes Archéologiques en Roumanie, Bucureşti; seria nouă (N.S.): Revue d'Archéologie et d'Histoire Ancienne, Bucureşti, I (1957).
DissPan Dissertationes Pannonicae, Budapesta.
EphemNap Ephemeris Napocensis, Cluj.
GlasnikSarajevo Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosnie i Hercegovine. Arheologija, Sarajevo.
IzvestijaTyrnovo Izvestija na Okrăžnija Istoriceski Muzej, Veliko Târnovo.
JÖAI Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts, Viena.
JRS Journal of Roman Studies, Londra.
Materiale Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
Sargeţia Sargeţia, Buletinul Muzeului judeţean Hunedoara, Deva.
SCIV(A) Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti.
SlovArch Slovenská Archeológia, Nitra.
St. Cerc. Geol. Studii şi Cercetări de Geologie, Bucureşti.
StCl Studii Clasice, Bucureşti.
VAHD Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku, Split.
VHAD Opuscula Archaeologica. Filozofski fakultet svelcilista u Zagrebu radovi arheoloskog zavoda.
VjesnikZagreb Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu, Zagreb.
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bonn.

Corpora de inscripţii:
CIL Corpus Inscriptionum Latinarum, 17 vol., Berlin, 1863 sqq.
IDR Inscriptiones Daciae Romanae; I.I. Russu (red.) Inscripţiile Daciei Romane I, Bucureşti, 1975, II, 1977, III/1, 1977, III/2, 1980, III/3, 1984, III/4, 1988.
ILIug A. & J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter Annos MCMXL et MCMLX Repertae et Editae Sunt, Ljubljana, 1963.
ILS Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau, Berlin, 1892.

Dicţionare şi enciclopedii:
CRCBM xxx A Catalogue of the Roman Coins in the British Museum, Londra, 1930 sqq.
DA Ch. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités greques et romaines, Paris, 1877-1926.
EAIVR Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, sub red. C. Preda, Bucureşti, vol. III, 2000.
Ginouvés-Martin 1985 R. Ginouvés, R. Martin, Dictionnaire méthodique de l`architecture greque et romaine, I-III, Paris, 1985.
Grimal 2000 P. Grimal, Dicţionar de mitologie greco-romană, Bucureşti, 2000.
Guţu 1983 Gh. Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, 1983.
Guţu 1993 Gh. Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, 1993.
Nomenclator 1983 A. Mocsy, R. Feldmann, E. Marton, M. Szilahyi, Nomenclator provianciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inverso, DissPann, seria III, vol.1, Budapesta, 1983.
Onomasticon xxx. Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum, I (B. Lörincz, Fr. Redö), Budapesta, 1994; II (B. Lörincz), Viena, 1999; III (B. Lörincz), Viena 2000.
RE Realencyclopädie der Classichen Altertumswissenschaft, sub red. A. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll, K. Ziegler, Stuttgart, 1893 sqq.
RIC xxx. H. Mattingly, E. A. Sydenham, Roman Imperial Coinage, 10 vol., Londra, 1923-1994.

Lucrări ştiinţifice:
Alföldy 1969 G. Alföldy, Die Personennamen in der Römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg, 1969.
Alicu 1980 D. Alicu, Tehnici de construcţie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ActaMN 17, 1980, p. 447-461.
Alicu 1994 D. Alicu, Opaiţele romane. Die römischen Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bibliotheca Musei Napocensis, VII, Cluj, 1994.
Alicu-Nemeş 1977 D. Alicu, Gh. Nemeş Roman lamps from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, BAR, Suppl.Ser.18, Oxford, 1977.
Alicu-Pop 1979 D. Alicu, C. Pop, Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ActaMN 16, 1979, p. 93-100.
Alicu-Cociş-Ilieş-Soroceanu 1994 D. Alicu, S. Cociş, C-tin Ilieş, Alina Soroceanu, Small Finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bibliotheca Musei Napocensis 9, 1994, Cluj-Napoca.
Alicu-Cociş-Ferenczi-Paki-Ilieş 1995 D. Alicu, S. Cociş, I. Ferenczi, A. Paki, C-tin Ilieş, Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa Rustica din valea Chintăului. Campania 1988, ActaMN 32, 1, 1995, p. 619-633.
Allason-Jones 1989 L. Allason-Jones, Ear-rings in Roman Britain, BAR, British Series 201, Londra, 1989.
Ardevan 1998 R. Ardevan, Viaţa municipală în Dacia romană;, Timişoara, 1998.
Bajusz-Cociş 1995 I. Bajusz, S. Cociş, Fibulele din amfiteatrul roman de la Porolissum, ActaMP 19, 1995, p. 39-47.
Balintoni 1994 I. Balintoni, Structure of the Apuseni Mountains, ALCAPA II "Geological evolution of the Alpine-Carpathian-Pannonian system", Field guidebook-South Carpathians and Apuseni Mountains, România, Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, vol. 75, suppl. 2, p. 51-58, Bucureşti, 1994.
Balintoni 1997 I. Balintoni, Geotectonica terenurilor metamorfice din Romania, Cluj-Napoca, 1997.
Barkoczi 1959 L. Barkoczi, The population of Pannonia from Marcus Aurelius to Diocletian, ActaAntHung, 7, 1959, p.167-355.
Baumann 1995 V. H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării, Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I-IV p. Chr), Tulcea, 1995.
Băluţă 1997 Cl. L. Băluţă, Tipuri de ştampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum. II. Ştampile fără antroponim, Apulum 34, 1997, p. 133-168.
Băluţă 2000 Claudia Băluţă, Tipuri de ştampile tegulare inedite descoperite recent la Apulum, Apulum 37, 2000, p. 369-378.
Bărbulescu 1977 M. Bărbulescu, Personificările în religia romană din Dacia, AIIACluj 20, 1977, p. 269-286.
Bărbulescu 1984 M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană;, Cluj-Napoca, 1984.
Bărbulescu 1987 M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane, Cluj-Napoca, 1987.
Bărbulescu 1994 M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda, 1994.
Bărbulescu 2001 M. Bărbulescu, Istoria românilor, vol. II, partea I, cap. X, Cultură şi religie, Bucureşti, 2001.
Bărbulescu-Cătinaş 1992 M. Bărbulescu, Ana Cătinaş, Inscripţii dintr-un templu de la Potaissa, EphemNap 2, 1992, p. 111-124.
Bărbulescu-Cătinaş 1993 M. Bărbulescu, Ana Cătinaş, Les inscriptions d'un temple de Potaissa, în La Politique édilitaire dans les provinces de l'Empire Romain IIeme - IIIeme siècles après J-C, Actes du Ier Colloque roumano-suisse, Cluj-Napoca, 1993, p. 49-65.
Benea-Petrovszky 1987 Doina Benea, R. Petrovszky, Werkstätten zur Matallverarbeitung in Tibiscum im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., Germania, 1987, 65, 1, 226-239.
Benea-Bona 1994 Doina Benea, P. Bona, Tibiscum, Bucureşti, 1994.
Benea 1995 Doina Benea, Oraşul antic Tibiscum. Consideraţii istorice şi arheologice, Apulum 32, 1995, p. 145-173.
Berciu-Băluţă 1972 I. Berciu, Cl. L. Băluţă, Apollo Salutaris la Apulum, Apulum 10, 1972, p. 165-171.
Berciu-Popa 1964 I. Berciu, Al. Popa, Monumente epigrafice din Apulum, Apulum 5, 1964, p. 189-192.
Bishop-Coulston 1993 M. C. Bishop, J. C. N. Coulston, Roman Military Equipment from the Punic Wars to the fall of Rome, Londra, 1993.
Bjelajac 1996 L. Bjelajac, Amfore Gornjo Mezijskog Podunavlja, Belgrad, 1996.
Bodor 1963 A. Bodor, Der Liber-und Libera-Kult. Ein Beitrag zur Fortdauer der bodenständigen Bevölkerung im römerzeitlichen Dazien, Dacia N.S., 7, 1963, p. 211-239.
Bojanovski 1982 I. Bojanovski, L'exploitation minière dans l'Antiquité à l'intérieur de la province de Dalmatie à la lumière des sources épigraphiques et numismatiques, ArhRadRasprave 8-9, 1982, p. 89-120.
Bruhl 1953 A. Bruhl, Liber Pater, Paris, 1953.
Brunt 1966 P. A.Brunt, The Fiscus and its development, JRS 56, 1966, p. 75-91.
Castagnoli 1984 F. Castagnoli, Il tempio romano. Questioni di terminologia e di tipologia, Papers of the British School of Rome 52, 1984, p.3-20.
Cagnat-Chapot 1916 R. Cagnat, V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, Paris, 1916.
Cauuet et allii 1999 Beatrice Cauuet et allii, Mines d'or antiques de Dacie. Vallée du Pianul et district de Roşia Montană (Carpates méridionales, Roumanie), Rapport de mission archéologique, Toulouse, 1999.
Cauuet et allii 2000 Beatrice Cauuet et allii, Mines d'or antiques de Dacie. District de Roşia Montană (Monts Apuseni, Roumanie), Rapport de mission archéologique, Toulouse, 2000.
Cauuet et allii 2001 Beatrice Cauuet et allii, Mines d'or antiques de Dacie. District de Roşia Montană (Monts Apuseni, Roumanie), Rapport de mission archéologique, Toulouse, 2001.
Cauuet-Domergue-Dubois 2002 Beatrice Cauuet, C. Domergue, C. Dubois, Mine d'Aljustrel: fouilles archéologiques dans les anciens réseaux miniers des Algares (Portugal), Mineração no Baixo Alentejo, Ed. Câmara Municipal de Castro Verde, vol. 2, Castro Verde, 2002, p. 38-87.
Cătinaş 1997 Ana Cătinaş, Opaiţe din colecţia Teglas, în Civilizaţia romană din Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p.172-214.
Christescu 1937 V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937.
Chouquer-Favory1980 G. Chouquer, F. Favory, Contribution à la recherche des cadastres antiques. Traitements de photographies aériennes par filtrage optique. Annales de l'Université de Besançon, vol. XXXI, 1980.
Ciobanu 1999 R. Ciobanu, Les illyriens et la Dacie romaine, Apulum 36, 1999, p. 199-215.
Cociş 1998 S. Cociş, Fibulele din Dacia romană;, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 1998 (mss).
Combet Farnoux 1981 B. Combet-Farnoux, Mercure romain, les "Mercuriales" et l'institution du culte impérial sous le Principat augusteén, ANRW, II, 17.1, 1981, p. 457-501.
Constantinescu 1972 N. Constantinescu, Coconi, un sat medieval din timpul lui Mircea cel Bătrân-studiu arheologic şi istoric, Bucureşti, 1972.
Daicoviciu 1940 C-tin Daicoviciu, Neue Mitteilungen aus Dazien (Funde und Einzeluntersuchungen), Dacia 7-8, 1937-1940, p. 299-336.
Daicoviciu 1945 C-tin Daicoviciu, La Transilvania nell' Antichità, Bucureşti, 1945.
Daicoviciu 1958 C-tin Daicoviciu, Castella Delmatarum de la Dacie. Un aspect de la colonisation et de la romanisation de la province de Dacie, Dacia, N.S. 2, 1958, p. 259-266.
Daicoviciu 1961 C-tin Daicoviciu, Castella Delmatarum în Dacia, Apulum 4, 1961, p. 51-60.
Daicoviciu-Piso 1975 H. Daicoviciu, I. Piso, Sarmizegetusa şi războaiele marcomanice, ActaMN 12, 1975, 159-163.
Daicoviciu-Alicu 1981 H. Daicoviciu, D. Alicu, Edificii de cult la Ulpia Traiana (I), ActaMN 18, 1981, p. 59-84.
Daicoviciu-Alicu 1982 H. Daicoviciu, D. Alicu, Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II), ActaMN 19, 1982, p. 59-74.
Davies 1935 D. Davies, Roman Mines in Europe, Oxford, 1935.
Deneauve 1969 J. Deneauve, Lampes de Carthage, I, Paris, 1969.
Detoni-Kurent 1963 M. Detoni, T. Kurent, The modular reconstruction of Emona, Situla, 1, Ljubliana, 1963, 71 pp.
Diaconu-Baraschi 1977 P. Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiu lui Soare, aşezarea medievală (secolele XIII - XV), vol. II, Bucureşti, 1977.
Domergue 1990 Cl. Domergue, Les mines de la Peninsule Iberique dans l'antiquité romaine, Coll. De l'École française de Rome, 127, 1990.
Dušanic 1971 S. Dušanic, Metalla Municipii Dardanorum, Ziva Antiqua 21, 1971, p. 241-261.
Dušanic 1977 S. Dušanic, Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior, ANRW II, 6, 1977, p. 53-94.
Dušanic 1999 The miners' cults in Illyricum, în Mélanges C. Domergue, PALLAS 50, 1999, p. 133-139.
Fears 1981 J. Rufus Fears, The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology, ANRW II, 17.1, 1981, p. 3-141.
Floca 1941 O. Floca, Cercetări arheologice în munţii Zlatnei, pe dealurile Boteş şi Corabia. (Raport înaintat Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania, Cluj), AISC 3 (1936-1940), 1941, p. 160-173.
Floca 1941a O. Floca, Sisteme de înmormântare din Dacia superioară, Sargetia II, 1941, p. 1-116.
Floca-Valea 1965 O. Floca, M.Valea, "Villa rustica" şi necropola daco-romană de la Cinciş, în ActaMN 2, 1965, p.163-192.
Gabricevic 1969 B. Gabricevic, Neobjavleni rimski natpisi iz Dalmacije (Inscriptiones Dalmatie nondum editae 221-250), VAHD 63-64, 1961-1962, Split, 1969, p. 221-250.
Gagé 1955 J. Gagé, Apollon romain, Paris, 1955.
Gagé 1981 J. Gagé, Apollon impérial, garant des "Fata Romana", ANRW II, 17.2, 1981, p. 562-630.
Găzdac 2002 C. Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate de la Traian la Constantin, I-II, Cluj-Napoca, 2002.
Gesztely 1971 T. Gesztely, The Cult of Terra Mater in the Danubian Basin Lands, ActaClasDebrecen 7, 1971, p. 85-90.
Gesztely 1981 T. Gesztely, Tellus-Terra Mater in der Zeit des Prinzipats, ANRW II, 17.1, 1981, p. 429-456.
Ghiţulescu-Socolescu 1941 T. P. Ghiţulescu, M. Socolescu, Etude géologique et miniere des Monts Métalifères (Quadrilatère aurifère et régions environnantes), Analele Institutului Geologic Român, vol. XXI, 1941, p. 181-465.
Gilson 1981 A. G. Gilson, A group of roman surgical and medical instruments from Corbridge, Saalburg Jahrbuch 37, 1981, p. 5-9.
Giurcăneanu 1998 Cl. Giurcăneanu, Populaţia şi aşezările din Carpaţii româneşti, Bucureşti, 1998.
Gorsium 1990 Forschungen in Gorsium in den Jahren 1985/86, Alba Regia 24, 1990, p. 93-136.
Gostar1966 N. Gostar, Studii epigrafice (II), ArhMold 4, 1966, p. 167-176.
Grenier 1958 A. Grenier, Manuel d'archéologie gallo-romaine, Paris, 1958.
Gudea 1989 N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman (I), ActaMP 13, 1989.
Harris 1980 B. F. Harris, Bythinia, Roman Sovereignity and the survival of Hellenismus, ANRW II. 7. 2, 1980, p. 857-901.
Hilczerówna 1956 Z. Hilczerówna, Ostrogi polskie z X - XIII vieku, Poznan, 1956.
Holliller-Saria 1938 V. Holliller, B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien, Zagreb 1, 1938.
Humer-Jobst-Kremer 1998 F. Humer, W. Jobst, G. Kremer, The Temple District on Pfaffenberg, în Religions and Cults in Pannonia (ed. J. Fitz), Székesfehévár, 1998, p. 23-24.
Huther 1994 S. Huther, Die Wasserbauwerke im Weihbezirk von Osterburken-Erste Ergebnisse, în Der römische Weihbezirk von Osterburken II (Forschungen und Berichte zur Vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 49), Stuttgart, 1994, p. 75-159.
Iovanovic 1984 Iovanovic, Forms of Burial in the Territory of Yugoslavia in the time of the Roman Empire, The University of Belgrade, 3, Belgrad, 1984.
Isac-Cociş 1995 D. Isac, S. Cociş, Fibulele din castrele romane de la Gilău şi Căşei. O analiză în context stratigrafic, EphemNap 5, 1995, p. 103-138.
Isac 1997 D. Isac, Castrele de cohortă şi ală de la Gilău. Die Kohorten-und Alenkastelle von Gilău, Zalău, 1997.
Isac 1999 Adriana Isac, Der Römische Schmuck in den Kastellen der Provinz Dacia Porolissensis, Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman frontier studies, Zalău 1999, p. 755-776.
Jacques 1984 Fr. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l`Occident romain (161-244), Roma, 1984.
Jobst 1977 W. Jobst, în Carnuntum-Der Pfaffenberg als Sacer Mons Karnuntinus (cap. III), ANRW II. 6, 1977, p. 701-720.
Jobst 1983 W. Jobst, Jupitertempel, Votivsäulen und andere Denkmäler auf dem Stadtberg von Karnuntum, în Studien zu den Militärgrenzen Roms, III, 13. Internationalen Limeskongress, Aalen, 1983, (editat 1986) p. 328-335.
Kaba 1984 M. Kaba, Neuere Forschungen auf dem Gebeit der "Thermae Maiores" von Aquincum im Jahre 1979 und 1981 (Vorläufiger Bericht), BudRég 25, 1984, p. 188-225.
Kajanto 1981 I. Kajanto, Fortuna, ANRW II, 17.1, 1981, p. 502-558.
Kirigin 1979 B. Kirigin, New Discovery of Roman Inscriptions and Reliefs near Škrip on the Island of Brac, VAHD 72-73, 1979, p. 129-142.
Krahe 1925 H. Krahe, Die alten balkanillyrischen geografischen Namen, Heidelberg, 1925.
Krahe 1929 H. Krahe, Lexikon alt-illyrischer Personennamen, Heidelberg, 1929.
Krencker-Zschietzschmann 1938 xxx Römische Tempel in Syrien (ed. D. Krencker, W. Zschietzschmann), Berlin-Leipzig, 1938.
Kuntic Makvic 1982 B. Kuntic-Makvic, L'autel de Varvaria, consacré à la déesse Isis (rez.), ArhRadRasprave, 8-9, 1982, p. 151-157.
Latte 1960 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München, 1960.
Lazarovici-Kalmar 1986 Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, Prospecţiuni şi cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului şi judeţului Cluj, ActaMN 22-23, 1985-1986, p. 723-740.
Le Glay 1975 M. Le Glay, Le syncrétisme dans l`Afrique ancienne, în Les syncrétismes dans les réligions de l`Antiquité, Leiden, 1975, p. 123-151.
Lichocka 1997 B. Lichocka, L'iconographie de Fortuna dans l'Empire romain, Varşovia, 1997.
Lipovan 1994 I. T. Lipovan, Amfore, chiupuri şi urcioare romane de la Ampelum, Apulum 31, 1994, p. 227-239.
Loechner Huttenbach 1965 F. Loechner-Huttenbach, Die antiken Personnen Namen aus Ig.bei Ljublijana, Situla 8, 1965, p. 15-47.
Loeschcke 1919 S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, Zürich, 1919.
Lörincz 1980 B. Lörincz, Pannonische Ziegelstempel III: Limes-strecke Ad Flexum-Ad Mures, Dissertationes Archaeologicae II.9, 1980, Budapesta.
Lugli 1957 G. Lugli, La tecnica edilizia romana, vol. I, Roma, 1957.
Macrea 1959 M. Macrea, Şantierul arheologic Caşolţ-Boiţa, Materiale 6, 1959, p. 407-455.
Macrea 1969 M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969.
Marin 1977 E. Marin, Neke Znacajke rimske sakralne arhitekture na istocnom Jadranu, VAHD 70-71, 1968-1969, Split, 1977, p. 169-175 (cu rezumat în limba franceză).
Mărghitan 1970 L. Mărghitan, Micia a fost un "pagus" în tot timpul stăpânirii romane?, SCIVA 21, 1970, 4, p. 579-594.
Mârza et allii 1997 I. Mârza, C. Tamaş, L. Ghergari, Low sulfidation epithermal gold deposits from Roşia Montană, Metaliferi Mountains, România, St. Cerc. Geol. t. 42, p.3-12, 1997, Bucureşti.
Mihăescu 1978 H. Mihăescu, La langue latine dans le sud-est de l`Europe, Bucureşti-Paris, 1978.
Mionnet 1830 T. Mionnet, Description des médailles antiques greques et romaines, Paris, 1830, t. II, 1807, nr. 11; suppl. V, nr. 11-15.
Mirkovic 1989 Miroslava Mirkovic, Beneficiarii consularis and the New Outpost in Sirmium, în Roman Frontier Studies, Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies, 1989, (editat 1991), p. 252-256.
Mirkovic 1994 Miroslava Mirkovic, Beneficiarii consularis in Sirmium, Der römische Weihebezirk von Osterburken, II 1, 1994, p. 193-198.
Mitrofan 1973 I. Mitrofan, Villae rusticae în Dacia Superioară (I), ActaMN 10, 1973, p. 127-150.
Mocsy 1959 A. Mocsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomanenkriegen, Budapesta, 1959.
Moga 1985 V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 1985.
Moga 1995 V. Moga, Inscripţii inedite din Apulum, Apulum 32, 1995, p. 197-204.
Moga 2001a V. Moga, Preliminarii la proiectul naţional de cercetare Alburnus Maior, în vol. Patrimonium Apulense I (coord. I. Mărgineanu, G. Rustoiu, D. D. Ovidiu), Alba Iulia, p. 96-102.
Moga 2001 b V. Moga, Monumente inedite la Alburnus Maior, Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 383-390.
Moga-Pop 1978 V. Moga, R. Pop, Descoperiri arheologice la Ampelum, ActaMN 15, 1978, p. 213-218.
Moga-Manta 1978 V. Moga, R. Manta, Stelă funerară cu inscripţie de la Alburnus Maior, SCIVA 29, 1978, 4, p. 437-440.
Moga-Mesaroşiu 1981 V. Moga, V. Mesaroşiu, Cercetările arheologice de la Abrud, (jud. Alba), Apulum 18, 1981, p. 141-149.
Moga-Sântimbrean 1996 V. Moga, A. Sântimbrean, Sfincşi funerari la Alburnus Maior, SCIVA 47, 1996, 2, p. 199-202.
Mommsen 1887 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I-III, Leipzig, 1887.
Mrozek 1968 S. Mrozek, Aspects sociaux et administratifs des mines d'or romaines en Dacie, Apulum 7, 1, 1968, p. 307-326.
Mrozek 1977 S. Mrozek, Die Goldbergwerke im römischen Dazien, ANRW II, 6, 1977, p. 95-109.
Munsell 1994 xxx Munsell Colour Chart, Londra, 1994.
Muşeţeanu-Elefterescu 1992 Crişan Muşeţeanu, Dan Elefterescu, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (III), Pontica 25, 1992, p. 221-239.
Neamţu-Neamţu-Cheptea 1980 E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV - XVII, vol. I, Iaşi, 1980; vol. II, Iaşi, 1984.
Nemeti 1999 Irina Nemeti, Collective Feminine Roman Goddesses in Roman Dacia, ActaMN 36, 1999, I, p. 135-153.
Neumann 1973 A. Neumann, Ziegel aus Vindobona, Der Römische Limes in Österreich 27, 1973, Viena.
Nicolaus 1983 J. Nicolaus, Proporţii în arhitectura sacră din Dacia romană, Sargeţia 16-17, 1982-1983, p. 251-259.
Noeske 1977 H. Chr. Noeske, Studien zur Verwaltung und Bevölkerung der dakischen Goldbergwerke in römischer Zeit, BJ 177, 1977, p. 271-416.
Oldenstein 1977 J. Oldenstein, Zur Ausrüstung römischer Auxiliareinheiten, BerRGK 57, 1976 (1977), p. 49-284.
Ovcarov 1969 D. Ovcarov, Вила рустика до с. Могилец, Търговищко, ArcheologijaSofia 1969, ?. 1, p. 26-35.
Paki 1995 Adela Paki, La colonisation de la Dacie romaine, în La Politique édilitaire dans les provinces de l'Empire Romain IIeme - IIIeme siècles après J-C, Actes du IIeme Colloque roumano-suisse, Berna, 1995, p. 19-39.
Paki 1998 Adela Paki, Onomasticon Daciae (I). Die Patronymika der Provinz Dacia Porolissensis, ActaMN 35/1, 1998, p. 119-146.
Paškvalin 1963 V. Paškvalin, Cultes de l'époque antique sur le territoire de Bosnie-Herzégovine (rez.), GlasnikSarajevo 18, 1963, p. 127-153.
Pârvan 1926 V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926.
Petolescu 1978 C-tin C. Petolescu, Les colons d'Asie Mineure dans la Dacie romaine, Dacia N.S., 22, 1978, p. 213-218.
Petolescu 2000 C-tin C. Petolescu, Dacia şi Imperiul Roman, Bucureşti, 2000.
Piso 1979 I. Piso, Epigraphica (VI). Inschriften aus Sarmizegetusa, StCl 18, 1979, p. 137-144.
Piso 1981 I. Piso, Un chevalier romain patron de la Colonia Drobeta, Apulum 19, 1981, p. 125-126.
Piso 1983 I. Piso, Inschriften von Prokuratoren aus Sarmizegetusa, ZPE 50, 1983, p. 233-251.
Piso-Diaconescu 1986 I. Piso, A. Diaconescu, Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ActaMN 22-23, 1985-1986, p. 161-183.
Pop 1972 C-tin Pop, Obiecte de podoabă. Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cercetarea Limesului Daciei Porolissensis (ed. E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C-tin Pop), Cluj 1972, p. 86-93.
Popa 1982 Al. Popa, O listă de soldaţi din secolul al III-lea descoperită la Alba Iulia, Apulum 20, 1982, p. 111-116.
Popa 2002 C-tin Popa, Edificii de collegia în lumea romană, EphemNap 12, 2002 (sub tipar)
Popa-Zdroba 1966 R. Popa, M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea, un centru voievodal din secolul al XIV-lea, Baia Mare, 1966
Popa-Moga-Ciobanu 1986 Al. Popa, V. Moga, R. Ciobanu, Săpăturile de salvare de la Ampelum (Zlatna), Apulum 23,1986, p. 107-118.
Popescu 1967 Em. Popescu, Aspecte ale colonizării şi romanizării în Dacia şi Scythia în lumina unor inscripţii din muzee bucureştene, StCl 9, 1967, p. 182-190.
Popescu-Popescu 1995 Cecile Popescu, M. Popescu, Le culte de Liber Pater en Dacie romaine, Thraco-Dacica 16, 1995, p. 227-235.
Popilian 1976 Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976.
Popilian 1980 Gh. Popilian, Necropola daco-romană de la Locustenii, Craiova, 1980.
Popovic 1996 I. Popovic, Les bijoux romains du Musée National de Belgrade, Belgrad, 1996.
Pošepny 1868 F. Pošepny, Die montangeologische Aufnahme des Verespataker Goldbergbaugebietes im Komitat Alsófehá, und ein Manuskript, 1868.
Preda 1973 C-tin Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973.
Protase 1971 D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Biblioteca de Arheologie 16, Bucureşti, 1971.
Protase 1976 D. Protase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Câmpie. Contribuţii la problema continuităţii în Dacia, Bucureşti, 1976.
Protase-Lazăr-Grozav 1989 D. Protase, V. Lazăr, M. Grozav, Săpăturile arheologice din anii 1983-1986 la Lechinţa de Mureş (jud. Mureş), Apulum 25, 1989, p. 181-205.
Protase-Gaiu-Marinescu 1997 D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud). Rapoartele preliminare şi concluziile asupra săpăturilor arheologice efectuate în anii 1978-1995, Revista Bistriţei 10-11, 1997, p. 27-110.
Rendic-Miocevic 1948 D. Rendic-Miocevic, Ilirska onomastika na latinskim natpisima Dalmacije, VAHD 52, 1948, p. 1-67.
Rendic-Miocevic 1951 D. Rendic-Miocevic, Questions onomastiques du territoire des Dalmates illyriens (rez.), GlasnikSarajevo 6, 1951, p. 33-47.
Rendic-Miocevic 1960 D. Rendic-Miocevic, Études d'onomastique illyrienne (I) (rez.), Živa Antika 10, 1960, p. 163-171.
Rendic-Miocevic 1964 D. Rendic-Miocevic, Études d'onomastique illyrienne (II) (rez), Živa Antika 13-14, 1964, p. 101-110.
Rendic-Miocevic 1967 D. Rendic-Miocevic, Problèmes de la romanisation des illyriens avec un regard particulier sur les cultes et sur l'onomastique (rez), Simpozijum o ilirima u anticko doba, 1967, p. 139-153.
Rendic-Miocevic 1980 D. Rendic-Miocevic, Quelques aspects iconographiques et onomastiques de la communauté cultuelle "pannonico-illyrique" de Silvain (rez.), VjesnikZagreb, 12-13, 1979-1980, p. 105-123.
Rendic-Miocevic 1982 A. Rendic-Miocevic, À propos des deux sanctuaires de Silvain dans les environs de Salone, ArhRadRasprave 8-9, 1982, p. 121-138.
Rendic Miocevic-Šegvic 1998 A. Rendic-Miocevic, M. Šegvic, Religions and Cults in South Pannonian Regions, în Religions and Cults in Pannonia (ed. J. Fitz), Székesfehévár, 1998, p. 7-11.
Rep. Alba 1995 Repertoriul arheologic al judeţului Alba (coord. V. Moga, H. Ciugudean), Bibliotheca Musei Apulensis II, Alba Iulia, 1995.
Riha 1986 E. Riha, Römisches Toilettgerät und medizinische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 6, 1986, p. 8-187.
Riha 1990 E. Riha, Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 10, 1990.
Rostovtzeff 1926 M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1926.
Le Roux 1994 P. Le Roux, Cites et territoires en Hispanie. L'epigraphie des limites, în Mélanges de la Casa de Velasquez 30, 1, 1994, p. 37-51.
Le Roux 1999 P. Le Roux, Le territoire de la colonie auguste de Merida, Reflexions pour un bilan, Collection de la Casa de Velasquez 65, 1999, p. 263-275.
Ruscu 1988 L. Ruscu, Die griechischen Namen in der Provinz Dakien, ActaMN 35, 1998, p. 147-186.
Ruseva-Slokoska 1991 Lujmila Ruseva-Slokoska, Roman jewellery. A Collection of the National Archaeological Museum Sofia, Sofia, 1991.
Russu 1959 I.I. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1959.
Russu 1969 I. I. Russu, Illirii, Bucureşti, 1969.
Rusu Pescaru 1994 Adriana Rusu-Pescaru, Les Illyres en Dacie, Sargeţia 25, 1992-1994, p. 137-151.
Rusu Pescaru-Alicu 2000 Adriana Rusu-Pescaru, D. Alicu, Templele romane din Dacia (I), Deva, 2000.
Ruttkay 1976 A. Ruttkay, Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), SlovArch 24, 2, 1976, p. 245-396.
Rütti 1991 B. Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 13, 1, 1991.
Sanie 1981 S. Sanie, Cultele Orientale în Dacia romană, I,Ccultele siriene şi palmiriene, Bucureşti, 1981.
Sašel Kos 1993 M. Sašel Kos, Private Munificence in Salonae under the Principate, VHAD 86, 1993, p. 198-211.
Šašel Kos 1998 M. Šašel Kos, Autochtonous Cults between Emona and Poetovio, în Religions and Cults in Pannonia (ed. J. Fitz), Székesfehévár, 1998, p. 17-22.
Šašel Kos 1999 M. Šašel Kos, Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic, Ljubljana, 1999.
Sântimbreanu 1989 A. Sântimbreanu, Muzeul mineritului din Roşia Montană, Bucureşti, 1989.
Sântimbreanu-Wollmann 1974 A. Sântimbreanu, V. Wollmann, Aspecte tehnice ale exploatării aurului în perioada romană la Alburnus Maior (Roşia Montană), Apulum 12, 1974, p. 240-279.
Schallmayer 1983 E. Schallmayer, Ausgrabung eines Benefiziarier-Weihebezirks und römischer Holzbauten in Osterburken, Studien zu den Militärgrenzen Roms, III, 13. Internationalen Limeskongress, Aalen, 1983, p. 256-261.
Schallmayer 1990 E. Schallmayer, K. Eibl, J. Ott, G. Preuß, E. Wittkopf, Der römische Weihbezirk von Osterburken I (Forschungen und Berichte zur vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 40), Stuttgart, 1990.
Schallmayer-Preuss 1994 E. Schallmayer, G. Preuss, Die Steinfunde aus dem Heiligtum von Osterburken, în Der römische Weihebezirk von Osterburken, II, 1, Stuttgart, 1994, p. 15-73.
Solin-Salomies 1988 H. Solin, O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim-Zürich-New York, 1988.
Sommer 1984 C. S. Sommer, The Military Vici in Roman Britain. Aspects of their origins, their location and layout administration. Function and end, BAR, British Series 129, 1984.
Soroceanu 1976 A. Soroceanu, Tipologia ceramicii romane din templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ActaMN 16, 1979, p. 551-576.
Stambaugh 1978 G. E. Staumbaugh, The Functions of Roman Temples, ANRW 16.1, 1978, p. 554-608.
Stiglitz 1977 H. Stiglitz, Die Zivilstadt Karnuntum, ANRW II, 6, 1977, p. 585-625.
Suceveanu 1971 Al. Suceveanu, Bessi consistentes, SCIV 22, 1971, 4, p. 567-578.
Suceveanu 1998 Al. Suceveanu, Fântânele, Contribuţii la studiul vieţii rurale în Dobrogea romană, Bucureşti, 1998.
Suic 1952 M. Suic, Neobjelodanjeni rimski natpisi iz Sjeverne Dalmacije, VAHD, 54, 1952, p. 207-217.
Suic 1952a M. Suic, Novi natpisi iz sjeverne Dalmacije (Inscriptiones Dalmatiae septemtrionalis), VAHD 53, (1950-1951), 1952, p. 233-248.
Sultov 1964 B. Sultov, Една villa rustica край с. Присово, В. Търновски окръг, IzvestijaTyrnovo к. II, 1964, p.49-63.
Sultov 1985 B. Sultov, Ceramic production on the territory of Nicopolis ad Istrum (2nd-4th century), în Terra Antiqua Balcanica, I, Sofia, 1985.
Tamaş 2002 C. Tamaş, Structuri de "breccia pipe" asociate unor zăcăminte hidrotermale din România, Cluj-Napoca, 2002 (mss)
Tamaş-Bailly 1998 C. Tamaş, L. Bailly, Fluid inclusion study for Roşia Montană ore deposit, Rom. Journ. Mineral Deposits, v. 78, Suppl. 1, p. 97-98, Bucureşti, 1998.
Tamaş-Bailly 1999 C. Tamaş, L. Bailly, Roşia Montană low-sulfidation ore deposit-evidence from fluid inclusion study, Studia Univ. Babeş-Bolyai, Geologia, 1999, 44, 1, p. 49-56.
Tomovic 2000 M. Tomovic, Kraku lu Jordan and Gold mining and Metallurgy in Antiquity, Starinar 50, 2000, p. 155-182.
Topál 1993 J. Topál, Roman cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery (Bécsi Road), I, Budapesta, 1993.
Tóth 1967 S. Tóth, Zur Frage des Ursprungs und des sozialen Hintergrunds des Silvankultes in Dazien, ActaClasDebrece 3, 1967, p. 77-84.
Tudor 1957 D. Tudor, Răscoale şi atacuri barbare în Dacia romană, Bucureşti, 1957.
Tudor 1968 D. Tudor, Oraşe, târguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968.
Turcan 1977 R. Turcan, Janus à l´époque impériale, ANRW 17.1, 1977, p. 374-402.
Unz-Deschler-Erb 1997 Ch. Unz, E. Deschler-Erb, Katalog der Militaria aus Vindonissa, Veröffentlichungen der Gesselschaft Pro Vindonissa. Band XIV, Brugg, 1997.
Wiewegh 2001 Z. Wiewegh, Rimska keramika iz Siska s lokaliteta "Kovnica", VHAD 25, 2001, p. 89-149.
Wilkes 1969 J.J. Wilkes, Dalmatia, Londra, 1969.
Wilkes 1977 J. J. Wilkes, The Population of Roman Dalmatia, ANRW II, 6, 1977, p. 732-766.
Winkler-Blăjan-Servatius - Togan - Giura 1983 I. Winkler, M. Blăjan, G. Servatius, G. Togan, L. Giura, Aşezarea romană de la Mediaş-Gura Câmpului, Apulum 21, 1983, p. 121-156.
Winkler-Blăjan 1993 I. Winkler, M. Blăjan, Aşezările rurale romane de la Mediaş (jud. Sibiu), ActaMN 26-30, I/2, 1989-1993, p. 459-476.
Wollmann 1970 V. Wollmann, Materiale epigrafice şi sculpturale romane în Muzeul Sebeş, ActaMN 7, 1970, p. 163-183.
Wollmann 1976 V. Wollmann, Tabliţele cerate din Roşia Montană şi datarea "galeriilor romane", AIIACluj 19, 1976, p. 237-257.
Wollmann 1979 V. Wollmann, Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea Alburnus Maior-Ampelum, Sargetia 14, 1979, p. 190-203.
Wollmann 1986 V. Wollmann, Un lucus la Alburnus Maior, AIIACluj 17, 1985-1986, p. 253-295.
Wollmann 1996 V. Wollman, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia Romană, Cluj, 1996.
Wollmann 1999 V. Wollmann, Contribution à la connaissance de la topographie archéologique d'Alburnus Maior (Roşia Montană) et à l'histoire des techniques d'exploitation romaines en Dacie, în L'or dans l'Antiquité, de la mine à l'objet, Ed. Beatrice Cauuet, Suppl. 9 Aquitania, 1999, p. 117-130.
Zaninovic 1977 M. Zaninovic, The economy of Roman Dalmatia, ANRW II.6, 1977, p. 767-809.
Zaninovic 1979 M. Zaninovic, Imena po porijeklu, VAHD 72-73, 1979, p. 109-120 (rez. în limba engleză).
Zaninovic 1995 M. Zaninovic, Pirusti e Delmati in Dacia romana, VHAD 19, 1995, p.111-115.
Zotovic 1966 L. Zotovic, Култ Jупитера Депулcора, Starinar 17 1966, p. 37-43 (rez. în limba franceză).
Zotovic 1993 R. Zotovic, A Relief of Silvan and Some Aspects of His Cult, Starinar 43-44, 1992-1993, p. 177-181.