Cuprins


           De mai bine de un secol, Alburnus Maior reprezintă numele unei localităţi romane care a furnizat lumii ştiinţifice date esenţiale privitoare la istoria, economia şi dreptul unui imperiu tricontinental din care descindem cu toţii.
           Cercetările arheologice, de o amploare fără precedent, din ultimii ani au îmbogăţit ştiinţa noastră arheologică şi acesta este un motiv de satisfacţie nedisimulată.
           Dezbaterea responsabilă a situaţiei actuale şi viitoare de la Roşia Montană, în mediile academice româneşti şi internaţionale, dovedeşte preocuparea generaţiei noastre pentru a cunoaşte şi a păstra cât mai bine moştenirea trecutului, căutând a găsi o "via media" între datoria noastră de apărători ai patrimoniului şi inexorabile rigori contemporane.
           Mă bucură apariţia acestui volum care mărturiseşte o responsabilă asumare a situaţiei de fapt din cea mai vestită aşezare şi exploatare minieră a lumii vechi.


Acad. Răzvan Theodorescu

Ministrul Culturii şi Cultelor

           For over a century, Alburnus Maior is the name of the Roman locality that provided to the scientific world crucial data on the history, economy and law of the three-continent empire where we all come from.
           The archaeological researches of the last few years, of an unprecedented ampleness, enriched our archaeological science and that gives us reason for outward joy.
           The responsible debate regarding the present and future situation at Roşia Montană, in Romanian and international academic circles, stands proof to the preoccupation of our generation for knowing and preserving as well as possible the legacy of the past, trying to find a midway (via media) between our duty as heritage guardians and the inexorable contemporary rigor.
           I am pleased to witness the issuing of this volume, which is a testimony to a responsible assumption of actual situation of the most famous settlement and mine of the ancient world.


Acad. Răzvan Theodorescu

Minister of Culture and Religious Affairs