Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural

1.	Ruinele conacului Cantacuzino (1680-1690), Filipeştii de Pădure, jud. Prahova. Când îl vom restaura?<

2. Castrul roman Arutela lângă mănăstirea Cozia, jud. Vâlcea.

3. Starea panoului informativ de la castrul roman Arutela (vara 2000)

4. Biserica mănăstirii Cozia (sec. al XIV-lea), jud. Vâlcea

5. Bucureşti, Centrul istoric: strada Şelari

6. Biserica Antonie Vodă, Târgşoru Vechi, jud. Prahova

8. Sibiu, Piaţa Mare

9. Sulina, Sediul Comisiunii Europene a Dunării

10. Situl neolitic de la Sultana, jud. Călăraşi

5. Bucureşti, Centrul istoric: strada Şelari

12. Secţiune arheologică în situl neolitic de la Sultana, jud. Călăraşi

13. Arheologi constatând distrugeri cauzate de căutătorii de comori în situl neolitic Gumelniţa, jud. Călăraşi

14. Obiecte care au aparţinut lui Mihail Sadoveanu

15. Blidar. Muzeul Etnografic al Bucovinei, Suceava

16. Vas Cucuteni. Muzeul Naţional de Istorie al României

17. Fotografie istorică: Şteampuri pentru extragerea aurului. Muzeul Aurului Brad

18. Hartă secol XVIII, Muzeul Naţional de Istorie al României

19. Muntele de sare, Slănic, jud. Prahova

20. Valea Jiului

21. Palatul brâncovenesc Mogoşoaia

22. Rezervaţia de arhitectură populară în aer liber, Suceava

Muzeul de Istorie din Roman

Un viitor pentru trecut.
Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural.

de Irina Oberländer-Târnoveanu

versiunea integrală (pdf 4 MB)


Notă la ediţia 2009  
Cuprins:
   
Introducere
      Cui se adresează acest ghid
      Proiectul "Patrimoniu cultural - comunitate - cetăţean" - un proiect deschis
 
1. Protejarea patrimoniului cultural. Întrebări şi răspunsuri
     Ce este patrimoniul cultural?
      De ce este patrimoniul cultural o resursă limitată?
      Ce înţelegem prin protecţia patrimoniului cultural?
      De ce are nevoie de protecţie patrimoniul cultural?
      Cât de vechi trebuie să fie un bun cultural mobil sau imobil pentru a fi de interes pentru patrimoniul cultural naţional?
      Ce aliaţi putem avea pentru ocrotirea patrimoniului?
      Ce surse de finanţare pot fi folosite pentru protecţia patrimoniului?
 
2. Legislaţia specială de protejare a patrimoniului cultural
A. Cadrul legislativ
2.1 Monumentele istorice
     Ce sunt monumentele istorice?
      Care sunt criteriile pentru ca o construcţie să fie declarată monument istoric?
      Cine stabileşte calitatea de monument istoric?
      Cum pot să aflu care sunt monumentele istorice din localitatea mea?
      Ce înseamnă zona de protecţie a unui monument istoric şi de ce este necesară?
      De ce este necesar însemnul de monument istoric şi cine îl pune?
      Cui semnalez deteriorarea, intervenţia ilegală asupra unui monument istoric?
      Cum pot să propun înscrierea unei construcţii în Lista monumentelor istorice ?
      Ce obligaţii şi drepturi are proprietarul unui monument istoric?
      Ce se înţelege prin intervenţii asupra unui monument istoric?
      Ce obligaţii are primarul localităţii faţă de monumentele istorice ?
      Ce liste oficiale au existat de-a lungul timpului pentru protecţia monumentelor istorice?
      Ce este proiectul Listei Monumentelor Istorice?
2.2 Patrimoniul arheologic
      Ce este patrimoniul arheologic?
      Ce trebuie făcut în cazul unei descoperiri arheologice întâmplătoare?
      Dacă descoperirile întâmplătoare au apărut pe un şantier de construcţii autorizat în prealabil, ce se întâmplă?
      Ce obligaţii au investitorii în construcţii?
      Ce înseamnă instituirea regimului de protecţie?
      Cine are dreptul să facă o săpătură arheologică?
      Ce înseamnă descărcarea de sarcină arheologică?
      Poate un proprietar de teren să împiedice accesul arheologilor la sit? Are dreptul la despăgubiri în cazul efectuării unor săpături pe terenul lui?
      Care sunt atribuţiile primarului localităţii în domeniul protejării patrimoniului arheologic?
      Cine are dreptul să folosească detectoare de metale?
      Ce lucrări au nevoie de aprobare în cazul unui sit sau monument arheologic?
      Lucrările agricole curente în zona unui sit arheologic au nevoie de aprobare?
      Ce este Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)?
2.3 Patrimoniul cultural mobil
      Ce sunt bunurile culturale mobile?
      Ce sunt bunurile culturale mobile susceptibile de clasare?
      Ce bunuri nu intră în categoria bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate?
      Ce înseamnă patrimoniul cultural naţional mobil?
      Legea se aplică şi pentru bunurile din patrimoniul privat?
      Ce înseamnă clasarea unui bun cultural în patrimoniul naţional?
      Ce drepturi şi obligaţii au proprietarii de bunuri culturale clasate?
      Cum pot să aflu dacă deţin un bun susceptibil de clasare?
      În ce cazuri se iniţiază din oficiu procedura de clasare pentru bunuri aflate la o persoană privată?
      Dacă bunul nu a fost clasat în patrimoniul cultural naţional se poate reveni asupra deciziei?
      Dacă un bun clasat a fost distrus (de exemplu într-un incendiu sau cutremur), pot cere declasarea lui?
      Ce efect are declasarea?
      Ce înseamnă obligaţia proprietarului sau administratorului titlului de proprietate de a proteja bunurile culturale mobile?
      Dar dacă nu am bani pentru costul restaurării unui bun de patrimoniu pe care îl deţin?
      Ce obligaţii au persoanele care realizează copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile după bunuri clasate?
      Operele creatorilor în viaţă pot fi clasate sau restricţionate la scoaterea din ţară?
      Ce este inventarul bunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional?
      Ce este inventarul patrimoniului cultural local?
      Ce înseamnă evidenţa colecţiilor de patrimoniu cultural mobil?
      De ce avem nevoie de evidenţa colecţiilor?
      Care sunt principiile de bază pentru evidenţa colecţiilor?
      Cum combatem traficul ilicit cu bunuri culturale?
2.4 Zonele protejate
      Ce sunt zonele protejate?
      Cine delimitează zonele protejate prevăzute în anexa la lege?
      Cine avizează şi aprobă lucrări în zone protejate?
      Cine finanţează lucrările în zone protejate?
      Ce este zona de protecţie a monumentelor istorice ?
 
3. PREVENIREA ŞI LIMITAREA URMĂRILOR DEZASTRELOR
Măsuri preventive: planul de acţiune în cazuri de dezastre
      1. Cine răspunde?
      2. Identificarea riscurilor
      3. Limitarea riscurilor
      4. Măsuri generale prealabile  
      5. Priorităţi în caz de dezastru
Inundaţiile: măsuri de salvare a bunurilor culturale
      1. Măsuri preventive împotriva inundaţiilor
      2. Ce facem după o inundaţie: măsuri de salvare a bunurilor culturale
      3. Metode de uscare
      4. Clădiri istorice afectate de inundaţii
      5. Fotografiile
      6. Diapozitivele
Dezastre provocate de agenţi biologici
Mucegaiul
      1. Ce este mucegaiul ?
      2. De ce se formează mucegai?
      3. Principii de bază pentru intervenţia împotriva mucegaiului
      4. Ce trebuie să faceţi împotriva mucegaiului?
      5. Alte măsuri preventive împotriva mucegaiului
Rozătoarele şi insectele
Prevenirea furturilor şi a vandalismului
Incendiile
      1. Cum apare şi se dezvoltă focul?
      2. Care sunt consecinţele incendiului?
Cutremurele
      Prevenirea şi limitarea efectelor cutremurelor asupra bunurilor culturale
      Măsuri de verificare şi protejarea a monumentelor istorice după un cutremur
      1. Inspectarea obiectivelor de patrimoniu pentru constatarea pagubelor
      2. Asigurarea pazei şi evacuarea
      3. Acoperirea temporară
      4. Măsuri pentru protejarea bunurilor culturale mobile în caz de cutremur
Renovarea clădirilor vechi
      2. Protejarea bunurilor culturale mobile în timpul unei renovări
 
4. REŢEAUA DE PĂSTRARE ŞI PROTECŢIE A PATRIMONIULUI CULTURAL
      Întrebări pentru profesor
      Întrebări pentru primar
      Întrebări pentru arheolog, arhitect, istoric de artă, etnograf
      Întrebări pentru lucrătorul vamal
      Întrebări pentru poliţist
      Întrebări pentru cetăţean, pentru membrii comunităţii locale
 
BIBLIOGRAFIE ACCESIBILĂ
      Patrimoniu cultural
      Legislaţie
      Adrese Web
 
GLOSAR
      
      Notă la ediţia 2002

      Ghidul pune la dispoziţia celor care au atribuţii în domeniul ocrotirii patrimoniului cultural, dar şi al celor, mult mai numeroşi, care vin în contact cu bunurile de patrimoniu, informaţii utile, practice, care să le servească în viaţa de toate zilele: textele celor patru legi speciale privind protecţia patrimoniului cultural; întrebări şi răspunsuri privind probleme şi situaţii frecvente, în care trebuie să ştim rapid şi concret ce trebuie să facem, conform legii; informaţii practice privind prevenirea şi limitarea efectelor dezastrelor asupra patrimoniului cultural; o bibliografie accesibilă, un glosar de termeni de specialitate şi ilustraţii.

      Notă la ediţia digitală 2009

      Deoarece tirajul cărţii este epuizat, ne-am gândit la o ediţie digitală, în care am operat doar minime modificări care să aducă informaţia la zi.       Astfel, am actualizat trimiterile la legislaţia de patrimoniu, am eliminat referinţele la articole din legi şi am actualizat, acolo unde a fost cazul, adresele web.
      Am eliminat anexa cu textele legilor aşa cum erau la data publicării cărţii pentru că acum se pot găsi pe Internet ultimele versiuni şi toate modificările viitoare.
      De la apariţia cărţii a fost publicată în Monitorul Oficial Lista Monumentelor Istorice (2004), iar Baza de date a bunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional (http://clasate.cimec.ro) şi Repertoriul Arheologic Naţional (http://ran.cimec.ro) sunt accesibile pe Internet, ca şi Harta digitală a patrimoniului cultural din România (http://map.cimec.ro).


Irina Oberländer-Târnoveanu
irina @ cimec.ro
Referinţa:
 
Irina Oberländer-Târnoveanu
Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural.
CIMEC 2002. Ediţie digitală 2009
ISBN 973-85887-8-2
 
 
facsimil digital realizat de cIMeC - Institutul de Memorie Culturală
2009 
23. Cetatea Deva, jud. Hunedoara 24. Ruinele podului lui Traian, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 25. Depozit muzeal de bunuri etnografice din lemn, Caransebeş, jud. Caraş-Severin
26.  Evidenţa colecţiilor muzeale, Muzeul Judeţean Alexandria 27. Fişă de conservare cu fotografie, ICEM Tulcea 28. Arhiva documentară corect întreţinută la Muzeul de Etnografie, ICEM Tulcea
29. Fereastră asigurată cu gratii, Biserica Mănăstirii Cozia, jud. Vâlcea 30. Protejarea elementelor sculpturale de la biserica demolată a Mănăstirii Văcăreşti, la Mogoşoaia 31. Rezervaţia arheologică Târgşoru Vechi, jud. Prahova
32. Ruinele castrului roman de la Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 33. Pelerin la Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea 34. Copii în vizită la Muzeul Aurului din Brad
Profile
cIMeC - 2009