Imaginile fotografice digitizate datează din prima jumătate a secolului al XX-lea. Fiecare lot de fotografii este Ónsoţit de o scurtă descriere a poziţiei topografice, a apariţiei, dezvoltării şi declinului sau dispariţiei monumentului respectiv, fie el antic sau medieval, evidenţiindu-se totodată importanţa lor Ón cadrul unui context istoric mai larg.

Cetatea Axiopolis (azi Cernavodă)

Cetatea Sucevei

Coţofeneşti (comuna Vărbilău, jud. Prahova)

Tibiscum (azi localitatea Jupa, jud. Caraş-Severin)

Cetatea Devei (jud. Hunedoara)

Tropaeum Traiani - Adamclisi (com. Adamclisi, jud. Constanţa)

Drobeta sau Drubeta Turnu Severin

Ulmetum (azi Pantelimonul de Sus, jud. Constanţa)

Histria (jud. Constanţa)

  Capidava